Belenyúl a kormány a munkavállalással kapcsolatos szabályokba

2023.10.05. 16:51
A kormány tovább szigorítja a bevándorlással és munkavállalással kapcsolatos szabályokat, ezért új törvényjavaslatot készít – tájékoztatott a Gazdaságfejlesztési Minisztérium.

„A magyar munkaerő és a lakosság védelme érdekében átfogó beavatkozásra van szükség a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi tartózkodását és foglalkoztatását érintően” – írta csütörtöki közleményében a minisztérium, majd kiemelte:

a kormány ezért azt a döntést hozta, hogy új alapokra helyezi és szigorítja a bevándorlással és a munkavállalással kapcsolatos szabályokat, ezért új törvényjavaslatot alakít ki és teljeskörűen felülvizsgálja a hatályos idegenrendészeti szabályozást.

Az új törvényjavaslat minden harmadik országból érkező számára egyértelművé teszi, hogy Magyarországon csak a magyar állam által meghatározott célból, jogcímen és feltételek teljesülése, valamint az állam ilyen döntése esetén lehet átmenetileg tartózkodni és munkát vállalni. A közleményben hangsúlyozzák,

az üres álláshelyeket a magyar munkaerő-tartalék aktivizálásával, az álláskeresők és inaktívak bevonásával kell feltölteni.

Végezetül azt is leszögezik, hogy a kormány határozott elvi döntése szerint külföldi munkaerő alkalmazására csak és kizárólag akkor kerülhet sor, ha magyar munkaerővel már nem tölthetők be az üres álláshelyek, ezért a lehető legszigorúbb szabályozás kialakítására van szükség.

A kormány arról is döntött, hogy a nemzeti érdekek érvényesítésének céljából a teljes körű szabályozás megalkotásáig a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásáról szóló törvény alkalmazására nem kerül sor

– zárták közleményüket.

Jöhetnek a vendégmunkások?

Június derekán az Országgyűlés 135 igen, 47 nem és 10 tartózkodó szavazattal elfogadta a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásáról szóló törvényt, amely a harmadik országbeli állampolgár definíciójától megkülönböztetve, speciális foglalkoztatotti kategóriaként határozza meg a vendégmunkás fogalmát és a rá vonatkozó szabályokat.

A JOGSZABÁLY SZERINT A VENDÉGMUNKÁSOK MUNKAVÁLLALÁSI CÉLBÓL 180 NAPON BELÜL 90 NAPOT MEGHALADÓ BEUTAZÁSI ÉS TARTÓZKODÁSI JOGOT KAPHATNAK. A rendelkezés november elsején lépett volna hatályba, ám az új törvényjavaslat felülírja ezt.

A beutazás és a 90 napot meghaladó tartózkodás feltétele, hogy a vendégmunkásnak legyen érvényes úti okmánya, megfelelő szálláshelye, a megélhetéshez szükséges pénzügyi háttere, valamint megfeleljen a közbiztonsági, nemzetbiztonsági szempontoknak. A vendégmunkás tartózkodási engedélye legfeljebb 2 évre lesz érvényes, és 1 évvel hosszabbítható meg. Ám az érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkező vendégmunkás a hároméves maximális időtartamon túlmenően ismét kérelmet nyújthat be, ha továbbra is eleget tesz a törvényben foglalt feltételeknek.

A SZABÁLYOK NEM ENGEDIK MEG A VENDÉGMUNKÁSOK CSALÁDEGYESÍTÉSÉT, ILLETVE LETELEPEDÉSÉT SEM.

A törvény felhatalmazást ad a kormánynak, hogy rendeletben határozza meg a vendégmunkások beutazásával, tartózkodásával és foglalkoztatásával kapcsolatos részletszabályokat. Továbbá miniszteri rendeletben határozhatják meg az évente foglalkoztatható vendégmunkások összlétszámát, azokat a foglalkozásokat, amelyekben vendégmunkás Magyarországon nem foglalkoztatható, és azon, Magyarországgal nem szomszédos, Európai Gazdasági Térségen kívüli országok listáját, ahonnan vendégmunkás foglalkoztatható.

Ezeket írja felül a GFM mai bejelentése, amelynek részletei még nem jelentek meg.