A gyerekekből ennyi pénz jön a szülőknek

2015.06.02. 15:09 Módosítva: 2015.06.02. 15:15

Azt eddig is lehetett tudni, hogy már jó ideje főleg a nyugdíjasoknak és a sokgyerekes családoknak ad egyre több pénzt az állam a szociális kiadásokból. 

Ebből a nyugdíjrendszer biztos, hogy fenntarthatatlan. De csak fokozatosan, várhatóan csak 2030 után lesz belőle iszonyatos gond, ezért a megoldáson egyelőre nem akar gondolkozni a mostani kormány sem. (Feltéve persze, hogy a magánnyugdíjak államosítását és aztán a pénz elköltését még nem tekintjük annak.)

A családi kedvezmények világa viszont lényegesen összetettebb. Az RSM-DTM tanácsadó cég összeszedte, hogy a családi kedvezmény formájában hányan és milyen támogatásokat kapnak mostanság. 

Az idei költségvetésben szereplő közvetlen családtámogatási kiadások (millió forintban)
Fejezeti kezelésű előirányzatok 13 924
   Normatív finanszírozás 1 992
      Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás 1 992
   Köznevelési feladatok támogatása 7 388
      Köznevelés speciális feladatainak támogatása 72
      Nemzeti Tehetség Program 2 816
      Erzsébet program támogatása 4 500
   Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása 1 299
      Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása 43
      Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása 35
      Családpolitikai Programok 1 113
      Családpolitikai célú pályázatok 83
      Család- és ifjúságügyi szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása 25
   Egyes szociális pénzbeli támogatások 3 130
      Gyermekvédelmi Lakás Alap 1 540
      Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása 900
      Gyesen és gyeden lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 690
   Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése 115
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap 422 409
   Családi támogatások 422 409
      Családi pótlék 326 950
      Anyasági támogatás 5 197
      Gyermekgondozási segély 62 193
      Gyermeknevelési támogatás 12 930
      Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése 1 575
      Életkezdési támogatás 5 639
      Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások 6 079
      Gyermektartásdíjak megelőlegezése 1 847
   Korhatár alatti ellátások   
      Szolgálati járandóság 80 921
      Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék 53 478
   Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások   
      Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése 9 188
      Mezőgazdasági járadék 2 431
      Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka 33 877
      Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések 14 641
      Házastársi pótlék 3 217
      Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás) 47
      Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése 368
      Járási szociális feladatok ellátása 61 896
   Különféle jogcímen adott térítések   
      Közgyógyellátás 18 332
      Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 5 400
      Folyósított ellátások utáni térítés 1 720
Egészségbiztosítási Alap – Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 177 563
   Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 154 915
      Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély 42 400
      Táppénz 3 015
         Gyermekápolási táppénz 3 015
      Gyermekgondozási díj 109 500
   Természetbeni ellátások 22 648
      Gyógyító-megelőző ellátás 22 448
         Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 22 448
      Anyatej-ellátás 200

Egymillió családi adókedvezményes

A NAV adatai szerint 2013-ban összesen 1 113 600 fő, azaz az adóbevallást benyújtó magánemberek közel egynegyede, a népesség bő tizede csökkentette az adóalapját családi adókedvezménnyel. Ez nagyjából ugyanaz az arány volt, mint előző évben.

Az átlagosan igénybe vett kedvezmény 1,04 millió forint volt fejenként, gyakorlatilag ennyi volt előző évben is, és így az összes adóalapra vonatkozó kedvezmény 1158,2 milliárd forintot tett ki.   A 16 százalékos adóval számolva ez, összesen 185,3 milliárd forint olyan adókedvezményt jelent , amit a közvetlenül a gyerekvállalás elismert költségeként ad az állam

A tankönyvtámogatás is a családi kedvezményekhez tartozik. A költségvetés szerint ez az általános iskolákban tanulónként az első három évfolyamban évente 12 ezer forint a kivételektől eltekintve.

A többieknek is 12 ezer

Ahol nincs ingyentankönyv, tehát az első három évfolyam felett is csak 12 ezerig rendelhetnek könyvet egyébként a tanárok az államilag meghatározott könyvek közül, ami komoly nehézséget jelent, tekintve, hogy csak az angol könyv négyezer forint körüli. Állami iskolában ott sem rendelhetnek többért, ahol a többletet a jobb könyvekért a szülők, az iskola, vagy bárki más kifizetné.

A gazdagabb önkormányzatok sok helyen húznak még olyat, hogy ingyenessé teszik a negyedikes vagy szépen sorban egyre több évfolyam tankönyveit a területükön. De ez már önkormányzati pénzből megy.

Egyházi, nemzetiségi és magániskoláknál az állam még támogathat mindenfélét, de ez eltörpül az állami iskolák összes támogatása mellett.

A családtámogatási törvény szerinti, alanyi jogon járó családtámogatások:

 • családi pótlék  (ezen belül iskoláztatási támogatás, nevelési ellátás)
 • gyermekgondozási támogatás (ezen belül gyes, gyermeknevelési támogatás)
 • anyasági támogatás

Családi pótlék

Családi pótlékot tehát bárki igényelhet, aki gyereket nevel. A támogatás havi összege elég régóta nem emelkedik, ami így

 • egy gyereknél 12 200 forint,
 • egy gyereket nevelő egyedülálló esetén 13 700 forint,
 • két gyereknél fejenként 13 300 forint,
 • két gyereket nevelő egyedülálló esetén gyerekenként 14 800 forint,
 • három vagy több gyereknél gyerekenként 16 000 forint,
 • három vagy több gyereket nevelő egyedülálló esetén gyerekenként 17 000 forint.

Különlegesebb esetekben pedig:

 • tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyereket nevelő család esetén a nevezett gyerek után 23 300 forint
 • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 25 900 forint
 • saját jogán nevelési ellátásra jogosult tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy esetében 20 300 forint

A nevelési ellátás a még nem tanköteles gyermekre tekintettel, a gyermek tankötelessé válása évének október 31-ig jár. Az iskoláztatási támogatás jön utána, a gyerek tankötelessé válása évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára jár, és utána is, ha közoktatásban maradt a diák.

Gyet és gyes

A gyermekgondozási támogatás két részből áll: a  gyermekgondozási segélyből és a gyerekgondozási támogatásból.

A gyerekkel közös háztartásban élő szülők bármelyike igénybe veheti. De ha a szülők egyidejűleg több gyermek után lennének jogosultak a gyermekgondozási támogatás egyik vagy mindkét formájára, úgy a támogatást csak egy jogcímen és csak az egyik szülő részére lehet megállapítani.

 • Gyermekgondozási segély (gyes)

Erre a a gyermek 3. életévének betöltéséig vagy ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig vagy tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig jogosult a gyerek gondviselője. 

A gyermekgondozási segély havi összege egy gyerekre az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével egyenlő, töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. Ikreknél meg egyenként ennyi. 

 • Gyermeknevelési támogatás (gyet)

Három vagy több kiskorút nevelése után jogosult a szülő a gyám, és hasonlók ilyesmire. A támogatás a legfiatalabb gyerek három éves korának betöltésétől a 8. életévének betöltéséig jár. Ennek összegét ugyanúgy a nyugdíjhoz kötik, mint a gyesnél. 

Anyasági támogatás

Ezt gyakorlatilag csak a terhesgondozáshoz köti. Pontosabban anyasági támogatásra jogosult a szülést követően

a) az a nő, aki terhessége alatt legalább négy alkalommal, koraszülésnél pedig legalább egyszer terhesgondozáson vett részt;

b) az örökbefogadó szülő, ha a szülést követő hat hónapon belül az örökbefogadást jogerősen engedélyezték;

c) a gyám, ha a gyermek a születését követően hat hónapon belül jogerős határozat alapján a gondozásába kerül.

Az anyasági támogatás gyerekenkénti összege azonos a gyerek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225 százalékával, ikreknél a 300 százalékával.

Van még két extra érvényben lévő közvetlen juttatás. Az egyik a 

 • terhességi-gyermekágyi segély (tgyás)

ami annak jár, aki a szülést megelőzően két éven belül egy évig biztosított volt, és

a) a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül szül, vagy

b) a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül szül.

A terhességi-gyermekágyi segély a napi átlagkereset 70 százaléka.

A másik a 

 • gyermekgondozási díj (gyed)

amire jogosult

a) a biztosított szülő, ha a gyermekgondozási díj igénylését – a gyermeket szülő anya esetén a szülést – megelőzően két éven belül egy éven át biztosított volt,

b) a terhességi-gyermekágyi segélyben részesült anya, akinek a biztosítási jogviszonya a terhességi-gyermekágyi segély igénybevételének időtartama alatt megszűnt, feltéve, hogy a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett és a szülést megelőzően két éven belül egy éven át biztosított volt, és a gyermeket saját háztartásában neveli.

A gyermekgondozási díj a naptári napi átlagkereset 70 százaléka, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka.

Ráadásként pedig az önkormányzatok támogathatnak még mindenfélét, ami csak tetszik nekik az tankönyvtámogatástól az iskolai étkeztetésen át mondjuk a frissen szült anyák támogatásáig, de ezek alapvetően helyi szabályozások. De a költségvetés idén ad ilyesmire az önkormányzatoknak 192 milliárd forintot, szóval ilyesmi a legkevésbé sem ritka. 

Persze ezek csak a főbb kiadási tételek, ha szeretné részletesen megnézni, hogy mire mennyit költ a költségvetés nevesítve idén, akkor alább táblázatunkban megtalálja.  • Hírek
 • Hírek