Gyurcsány földközelben

2005.07.05. 13:12
Nemzeti agrárbiztosítási alap létrehozásáról és a mezőgazdaság versenyképességének javításáról beszélt a miniszterelnök, amikor kedden ismertette a száz lépés programnak a mezőgazdaságot és a vidékfejlesztést érintő pontjait. Gyurcsány az agrárium ügyét nemzeti ügynek, az ágazatot a hagyományos, földközeli magyar kultúra megőrzőjének nevezte. A földért életjáradék-programot folytatják, az állattartókat földhöz juttatják.
Jövedelmezőbbé és versenyképesebbé kell tenni a mezőgazdaságot - így foglalható össze a miniszterelnök által bejelentett intézkedések lényege. A miniszterelnök kedden tette közzé a kormánynak a mezőgazdaság fejlesztésével kapcsolatos, a száz lépés program újabb lépéseit jelentő elképzeléseit. A miniszterelnök a 7 lépést, összességében 20 intézkedést tartalmazó csomagot ismertetve elmondta, hogy azok legfőbb célja a mezőgazdaság és állattenyésztés jövedelemtermelő képességének javítása.

Agrárbiztosítás önkéntes alapon

Gyurcsány bejelentette, hogy a kormány kezdeményezi egy nemzeti agrárbiztosítási alap létrehozását és kidolgozza egy új kárenyhítési rendszer alapjait. Ez a kárenyhítési rendszer a termelők és az állam közös, egyenlő mértékű kockázat- és tehervállalásán alapul majd. A biztosítási alaphoz - amely piaci alapon nem biztosított elemi károk, például aszály vagy belvíz esetén fizet - önkéntesen lehet csatlakozni, de csak az abba befizetők kaphatnak később az állami kárenyhítésből.

Termőföld állattartóknak

Az állattenyésztés és a növénytermesztés versenyképességének javítását célként megfogalmazó miniszterelnök közölte: megteremtik a jogszabályi feltételeket, hogy az állattartók termőföldhöz juthassanak. Ezáltal várhatóan mintegy százötven állattartótelep juthat a takarmánytermelést és a trágya elhelyezését szolgáló földterülethez - olvasható a száz lépés program hivatalos honlapján.

Az állattartók fokozottabb támogatását indokolja a miniszterelnöknek az a kijelentése, hogy a kormány fokozni kívánja az állattenyésztők versenyképességét. Gyurcsány szerint a jelenlegi ötven-ötven százalékos állattenyésztési és növénytermesztési aránynál kedvezőbb lenne a kétharmad-egyharmados arány.

A miniszterelnök azonban nemcsak a sertés- és baromfitartás további támogatását ígérte meg, hanem azt is, hogy a növénytermesztés korszerűsítésének érdekében a kormány támogatni fogja az energetikai célú növénytermesztést, a biomassza előállítását és elterjesztését. Emellett kedvezményes hitellel segítik a gazdaságos termeléshez szükséges birtokméret kialakítását

Életjáradék, szaktanácsadás, kedvezményes hitel

A kormány folytatja a Földért életjáradék programot, amelyben 2006-tól körülbelül hétezer földtulajdonos vehet részt. Az önkormányzatok a nemzeti földalapból kaphatnak földet tartós használatra közfeladataik ellátásához, emellett létrehozzák az oktatási intézményekre alapuló regionális szaktanácsadási tudásközpontokat.

A lépések között a miniszter bejelentette a termőföldhasználat ésszerűsítését, a magyar élelmiszerek piacra jutásának megkönnyítését, korszerű szaktanácsadási rendszer kialakítását, valamint a mezőgazdasági üzletrészek helyzetének rendezését is.

Földközeli kultúra

A miniszterelnök szerint a lépéseknek nemcsak gazdasági jelentőségük van. Gyurcsány a magyar mezőgazdaság ügyét nemzeti ügynek nevezte, és úgy fogalmazott: annak kezelés "kellő mértéktartást, kellő bölcsességet és kellő határozottságot igényel, amely nem viseli el a politikai hangoskodást, a politikai pártoskodást, nem viseli el az önzést ". A miniszterelnök azt is fontosnak tartotta elmondani, hogy a mezőgazdaság nélkül nem őrizhető meg a hagyományos magyar kultúra, a földközeli tradíció és életmód.  • Hírek
  • Hírek