Bajnai első erőpróbája következik

2009.05.04. 09:46
Ma szavaznak a képviselők a nyugdíjszabályok jelentős szigorításáról és arról, hogyan is nézzen ki az év közepi adóátrendezés. Ezek között vannak olyanok is – 13. havi nyugdíj eltörlése, a nyugdíjindexálás megváltoztatása –, amelyek elfogadására Bajnai meg választása előtt írásban kért garanciát valamennyi szocialista és szabad demokrata képviselőtől. Akkor jelezte azt is, hogy lemond, ha akár csak egyetlen egy ponton felpuhítják a Bajnai-csomag részét képező nyugdíjlépéseket.

A parlamentben ma tartják a 2009-es adótörvények év közi korrekcióját eredményező törvényjavaslat és a nyugdíjtörvényeket számos ponton átíró törvényjavaslat legfontosabb szavazását. A képviselők az ezekhez benyújtott módosító indítványokról mondanak ítéletet, a módosító indítványok pedig az új, Bajnai-kormány elképzeléseit takarják. Az elmúlt években előfordult, hogy az adótörvényeket még ezen utolsó szavazáson is átírták valamelyest, vagyis bár a mai lesz a legfontosabb szavazás, biztosat majd csak egy hét múlva, a zárószavazás után mondhatunk a nyugdíjszabályok és az adóparagrafusok sorsáról.

Félig-meddig lehet csak vége a 13. havi nyugdíjnak

A nyugdíj-salátatörvényhez csupán hét módosító javaslat érkezett, közülük csupán egy a fajsúlyos. A Bajnai-kormány egy bizottsági módosító indítvány formájában nyújtotta be saját elképzeléseit, és nem meglepő módon csak ezt az egy indítványt látná szívesen elfogadva.

Ha a parlamenti többség rábólint a mai szavazáson, már 2012-től elkezdődhet a ma 62 éves nyugdíjkorhatár 65 évre felemelése. Az emelést úgy ütemeznék, hogy évente fél évvel emelkedne a korhatár, vagyis 2017-től élne a nőkre és férfiakra egységes 65 éves öregségi nyugdíjkorhatár.

A 13. havi nyugdíjat örökre eltörölhetik, vagyis a Gyurcsány-féle kabinet elhatározásával ellentétben nemcsak az újonnan nyugdíjba menők eshetnek el a plusz egyhavi állami juttatástól, hanem a már most nyugdíjban levők is. Sőt már az idei 13. havi nyugdíj második, novemberben esedékes részét sem fizetik ki.

A 13. havi nyugdíjat más névvel, kisebb mértékben és feltételekhez kötve, de visszahozná ugyanez a módosító indítvány. A nyugdíjprémium névű összeghez akkor juthatnának majd hozzá a nyugdíjasok év vége felé, ha az adott évben úgy látszik, hogy a költségvetési hiánycél teljesül, és a gazdasági növekedés meghaladja a 3,5 százalékot. Utóbbi feltétel a jelek szerint jövőre nem fog teljesülni, sőt az sincs kizárva, hogy 2011-ben sem, így a nyugdíjprémiumot 2010-2011-ben valószínűleg nem kapják meg az öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági, és hozzátartozói nyugdíjban részesülők. A nyugdíjprémium egyösszegű lesz, minimum húszezer forint, maximum (7,5 százaléknál nagyobb gazdasági növekedés esetén) nyolcvanezer forint.

Cseles nyugdíjemelési képlet

A nyugdíjasoknak a svájci indexálásról is le kell mondaniuk, vagyis arról, hogy járandóságuk az infláció és a nettó keresetemelkedés átlagával emelkedjen. E helyett, ha a gazdasági növekedési ütem nem éri el a három százalékot, akkor az inflációs ütemmel nőhet a nyugdíj, ötszázalékosnál gyorsabb gazdasági gyarapodásnál jön vissza újra a félig az infláció, félig a nettó keresetemelkedés alapján számolt nyugdíjemelés, három és öt százalék közötti GDP-növekedésnél pedig az infláció nagyobb, a béralakulás kisebb súllyal esik latba.

Érdemes megjegyezni, hogy bár a módosító indítvány az ország gazdaságának teljesítőképességére utal a szigorításoknál, mégis az új nyugdíjemelési mód ezt nem feltétlenül igazolja vissza. Gazdasági recesszió esetén ugyanis, amikor nagy valószínűséggel a munkában állók pozíciót veszítenek a reálbércsökkenéssel, a nyugdíjak alakulása nem követi az alkalmazásban állók reáljövedelem-alakulását, hiszen a nyugdíjak mindig megőrzik vásárlóértéküket, reálértéküket.

Plusz egy elem

A nyugdíjcsomagban van az a javaslat is, amelynek értelmében nyugdíjba vonuláskor meg kellene szüntetni a munkaviszonyt. Ez nem zárja ki azt, hogy egy nyugdíjas a nyugdíj mellett dolgozzon, hiszen elvileg akár már a munkaviszony megszüntetését jelentő nyugdíjba vonulás másnapján újra meg lehetne kötni a munkaszerződést.

De kérdés, hogy a cég belemegy-e abba, hogy újrakösse a szerződést, erre számít a kormány, azaz, hogy ez a szabály a minél későbbi nyugdíjba vonulásra ösztökéli a munkaviszonyban levő személyeket.

A Bajnai-féle módosító indítvány részét képezi az a javaslat is, amely a korai nyugdíjba vonulást bünteti. Ha előrehozott nyugdíjba kíván vonulni valaki, és nem tud felmutatni negyven év szolgálati időt, hanem csak 37, 38 vagy 39 évet, akkor csökkentett előrehozott nyugdíjat kaphat. A csökkentés mértéke lesz nagyobb a kormány által szívesen látott javaslattal, szolgálati időtől függően havi 0,1-0,3, vagyis évi 1,2-3,6 százalékkal kaphat kevesebb járandóságot az illető annál, mint negyvenéves szolgálati idővel rendelkező társa.

A nyugdíjcsomag részét képezi még az is, hogy az idén szeptember 1-jére tervezett nyugdíjkorrekciós programot 2010. január 1-jére halasztják, a 2010-es korrekciós lépéseket pedig eltörlik.

Az adócsomagban idén átrendezésre futja

Az adócsomaghoz benyújtott módosító indítványok az idei adóátrendezést szolgálják. Ha a parlamenti képviselők többsége ma és a jövő héten is rábólint a kormány által támogatott javaslatokra, akkor július 1-jétől a mai húszszázalékos normál áfakulcs kettéválik: lesz egy 18 százalékos kulcs a tejre, tejtermékekre, kenyérre és pékárukra (és maradnak az ötszázalékos körben a könyvek, a gyógyszerek, a napilapok), a többi termék és szolgáltatás kulcsa 25 százalék lesz. Augusztustól aztán a távhő is 18 százalékos kulcs alá megy. Utóbbi mizériáról nemrég értekeztünk.

Az áfaemeléssel párhuzamosan a cigaretta jövedéki adójának emelése a korábban tervezettnél kisebb lesz, de végeredményként a cigaretta fogyasztói ára annyi lesz júliustól, amennyibe került volna, ha a Gyurcsány-kormány elképzelése ment volna át a parlamenten.

A teljes adócsomag

Ma csak a módosító indítványokról szavaznak, de ha azokat elfogadják, akkor már lehet látni, hogyan fog kinézni az idei adócsomag.

Idén visszamenőleg, január 1-jétől a személyi jövedelemadó alsó kulcsának sávhatára évi 1,7-ről 1,9 millió forintra emelkedhet.

Júliustól 5 százalékponttal csökken a minimálbér duplájáig a munkáltatók által fizetendő járulék. Szintén júliustól változik az áfa rendszere (a távhőnél még augusztusban is). És ugyancsak júliustól emelkedik 5-6 százalékkal az alkohol, cigaretta, üzemanyag jövedéki adója.

A kormány már idén augusztustól visszavágná a táppénz mértékét, mégpedig úgy, hogy a két évnél hosszabb biztosítási jogviszony (gyakorlatilag munkaviszony) esetén a fizetés hetven százaléka helyett hatvan, két évnél rövidebb biztosítási jogviszony esetén a mai hatvan helyett ötven százalékot, de legfeljebb a minimálbér négyszeresét kaphatná a táppénzre kiírt alkalmazott. Ahogyan az is, hogy a baleseti táppénz mértéke az eddigi száz százalékról a kereset kilencven százalékára mérséklődne.

A pályakezdők, az ötven év feletti munkanélküliek, a gyermek gondozását követően munkát keresők elhelyezkedését segítené a kormány azzal, hogy az őket munkába felvevő cégnek az általánosnál kisebb tb- és munkaadói járulékot kell fizetni. Ez eddig is így volt, csak most ennek a mértékét hozzá kell igazítani az öt százalékpontos járulékcsökkentéshez, így a cégek ezután is 17 százalékpontnyi járulékkedvezményt kapnak a szóban forgó személyek alkalmazásakor. (Egy példán érzékeltetve: a pályakezdő fiatal alkalmazásakor ma az első évben a bruttó bér után 32 helyett 15 százaléknyi járulékterhek kell lerónia a munkáltatónak, ez júliustól a 27 százalékra lecsökkenő járulék mellett tíz százalékra apad.)

Ha a képviselők többsége igengombot nyom, akkor a cégek ezután is költségként számolhatják el a reprezentációt, üzleti ajándékot. A ma szavazás alá kerülő módosító csomag rendelkezik arról is, hogy az úgynevezett áfaarányosítási ügyben érintett vállalkozások, gazdálkodó szervezetek hogyan kaphatják vissza a korábban levonni nem engedett áfát azért, mert az Európai Bíróság nemrég elmeszelte a vonatkozó magyar áfaparagrafust.