Laura, Alida
15 °C
32 °C

Garázs áll a hídépítés útjában

2010.11.22. 09:14
Öt éve, hogy Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter Pavol Prokopovic szlovák közlekedési miniszterrel szándéknyilatkozatot írt alá négy szlovák–magyar Ipoly-híd megépítéséről. Azóta volt két választás, nálunk hárman is ültek Kóka székében, hidak viszont nincsenek. Az elsőnek idén november 30-ra kellett volna elkészülnie, de leghamarabb jövő nyáron készül el, és két építkezést még csak most készítenek elő.

A tendereztetés ideje alatt lejárt a magyar és a szlovák út és a híd engedélye. A magyar nyomvonalat az engedély meghosszabbításához módosítani kellett, tengelye tizenhárom méterrel eltért a szlovák oldalon lévő útétól, a szlovákoknál kisajátítási területen felépült egy magántulajdonban lévő garázs, és mindennek a tetejében „az Ipoly érintett része magántulajdonban van” – sorolták fel a Hídépítő csoport üzemi lapjának legutóbbi számában a szlovákiai Rárós és a magyarországi Ráróspuszta között megépíteni tervezett híddal kapcsolatos problémákat.

.


Ipoly-hidak nagyobb térképen való megjelenítése

Tavaly áprilisban jelentették be: „Az idén elkezdődhet a Szécsényt és Pető-Pösténypusztát, valamint a Rárós és Ráróspusztát összekötő Ipoly-hidak építése.” Akkor dőlt el, hogy hazánk és Szlovákia a Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 részeként hétmillió eurós támogatást nyert az Európai Regionális Fejlesztési Alaptól (ERFA) négy darab kétszer egy sávos, teherforgalom lebonyolítására alkalmas határhíd megépítésére.

Pontosabban egykor volt hidak újjáépítésére, amiről egyébként már 2005-ben megállapodtak a két ország közlekedési miniszterei. A hidak közül kettőt Szécsény–Losonc térségében, a másik kettőt a Börzsönytől nyugatra terveztek, illetve terveznek elkészíteni.  

Már csak az a kérdés, mikor. A bejelentés óta eltelt másfél év, és most, november végén kellene átadni az első hidat, valamint az ahhoz szlovák és magyar oldalon vezető útszakaszokat. Erre azonban – a Hídépítő munkatársa által fent felsorolt problémák fényében nem meglepő módon – még várni kell, a beruházást lebonyolító Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő (NIF) Zrt.-től kapott tájékoztatás szerint nagyjából hét-nyolc hónapot.

„Két Ipoly-híd esetében tartunk kivitelezési időszakban” – válaszolták kérdésünkre a NIF-nél. A Pösténypuszta–Pető és Ráróspuszta–Rárós közötti hídaknál már építkezés folyik. A másik kettő Ipolydamásd és Helemba, valamint a Vámosmikola és Ipolypásztó közötti lesz, de azoknak még csak az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére indított közbeszerzési eljárása, ezen belül a beadott ajánlatok elbírálása folyik.

A két előrehaladottabb állapotban lévő hídépítés viszont valóban nem halad zökkenőmentesen. A Hídépítő-csoport két tagja, az A-Híd Építő Zrt. és a Hídépítő Zrt. alkotta Ipoly A-H konzorciummal 2009 decemberében ugyan megkötötték a nettó 2,516 millió eurós kivitelezési szerződést a rárós–ráróspusztai hídra – a pénzből a NIF 1,412 millió eurót, a szlovákiai megrendelő, a besztercebányai önkormányzati kerület 1,104 milliót fizet –, de a szűk egyévesre tervezett építkezés lényegében csak néhány hete kezdődött el.

„A projektszerződés szerinti befejezési határideje nem tartható” – közölte a NIF. Bár a nyomvonalak tizenhárom méteres eltérésére vonatkozó kérdésünre nem válaszoltak – nem írtak garázsról és magántulajdonú folyószakaszról sem –, több okkal is magyarázták a csúszást. Így például azzal, hogy „a szerződéskötést követően kiderült, hogy a jogerős építési engedéllyel rendelkező magyar oldali út nyomvonalát módosítani kell természetvédelmi okok miatt”.  De ott vna az indokok között „a tavaszi–nyári időszakban hullott rendkívül nagy mennyiségű csapadék miatt a munkavégzés ellehetetlenülése, az Ipoly hosszan tartó áradása” is.

2009. novembere. Balázs Péter magyar (b2) és Miroslav Lajcák szlovák külügyminiszter (j3) leteszi egy új Ipoly-híd alapkövét a határ magyar oldalán Nógrádszakál-Ráróspusztán (Fotó: Koszticsák Szilárd)
2009. novembere. Balázs Péter magyar (b2) és Miroslav Lajcák szlovák külügyminiszter (j3) leteszi egy új Ipoly-híd alapkövét a határ magyar oldalán Nógrádszakál-Ráróspusztán (Fotó: Koszticsák Szilárd)

Persze a csúszás komoly oka az is, hogy a megváltozott nyomvonalra a közlekedési hatóság (NKH) csak szeptember 20-án adta ki az építési engedélyt módosítási határozatát, az új kiviteli terv még készül. Az Ipoly-híd alépítményi kiviteli tervét ennél is később, egy október 1-jei határozatában hagyta jóvá a szakhatóság, míg a felépítmény kiviteli tervét csak októberben adták be, annak NKH-jóváhagyása még meg sem született.

Az építkezés, amire 82,27 százalékos, bruttó 3,031 milliárd eurós támogatást ad az ERFA, a dolgok mostani állása szerint hét-nyolc hónapot csúszik. Ez azt jelenti, hogy jövő június-júliusban készülhet el a híd, aminek most még csak a cölöpözési munkái folynak (illetve elkészült egy, a hídépítők által használt ideiglenes híd). Pontosabbat még nem tudni, „az új befejezési határidő tekintetében a megrendelők és a kivitelező egyeztetést folytatnak”.

Az a fránya közbeszerzés

A Pösténypuszta és Pető közötti, nettó 3,188 millió euróba kerülő híd építése sem zajlik könnyebben. Eleve öt hónapos csúszással írták alá a szerződést, így az eredetileg tervezett 2011. június 2-i határidő is kitolódott.

„A nyertes kivitelezőt csak a második közbeszerzési eljárás keretében sikerült kiválasztani, mert az első eljárás a rendelkezésre álló pénzügyi forráshoz képest túl magas ajánlati árak miatt eredménytelen volt” – indokolta a NIF, miért csak idén májusban kötöttek szerződést. Ez három hónapos csúszást eredményezett, ezt követett további két hónap azért, mert a második tender sem ment zökkenőmentesen. A nyertesnek kihirdetett, a Porr Építési Kft. és az MCE Nyíregyháza Acélszerkezetgyártó Kft. alkotta PM Konzorciummal szemben az egyik pályázó jogorvoslati kérelmet nyújtott be – bár végül eredménytelenül – a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz.

Ennek a hídnak a kiviteli tervei már az NKH jóváhagyására várnak, a magyar út terve hamarosan elkészül, a szlováké már készen van. Így a szlovák oldalon már folyik az útépítés földmunkája, emellett megkezdődött a híd cölöpözése, és elkészült itt is az ideiglenes híd. „A kivitelezés a jelenlegi állapot alapján a befejezési határidőre elkészülhet” – közölte kérdésünkre a NIF.