Timót, Xénia
-4 °C
2 °C

A brókermilliárdoknál is többre hajtott Kulcsár

2004.06.16. 12:07
Noha már hónapok óta vizsgálati fogságban ül Kulcsár Attila, lassan beérnek azok a milliárdok, melyeket a mágus egyik utolsó döntése hozhat volt cégének. Az exbróker, akiről kevesen tudják, hogy a K&H Bank európai uniós és önkormányzati üzletágának igazgatója is volt, a botrány éppen egy évvel ezelőtti kirobbanását megelőzően furcsa üzletet kötött. A Világgazdaság az adásvétel szálait felgombolyítva tárja fel az uniós pénzeket érintő első ügylet körülményeit. A Nemzeti Fejlesztési Hivatal cáfolja a lap állításait.
Már kevés volt a feladathoz - ez lehetett a legnagyobb baj Kulcsár Attilával, és ez okozhatta bukását. A közvélemény eddig kevés jelentőséget tulajdonított annak a ténynek, hogy az exbrókert több pozícióban is foglalkoztatták. A "mágust" nemcsak a K&H Equities befektetési tanácsadójaként lehetett fellelni, hanem a bank ügyvezető igazgatójaként is. Ő alapította az önkormányzati és EU-üzletágat.

Lapunk felsorakoztatja azokat a tényeket, melyek arra utalnak, hogy a Kulcsár-féle pénzmosoda-piramisjáték újabb állomása valószínűleg az uniós támogatások bevonása lett volna önkormányzati számlák révén. A Világgazdaság által hozzáférhető, nyilvános adatok alapján megpróbálunk érvelni a mellett, hogy Kulcsárnak az önkormányzatokat megcélzó manőverei nem magánakciók, azokról Rejtő E. Tibor azóta távozott vezérigazgató mellett az igazgatóságnak is tudnia kellett.

A koncepció

Kulcsár elképzelése a következő lehetett: korábbi s 2003-ra már néhány milliárdosra bővülő sikkasztási ügyleteit úgy tudná legjobban elrendezni, hogy megfelelően nagy mennyiségű új pénzt von be saját rendszerébe. Erre pedig a legkézenfekvőbb megoldásnak az önkormányzati számlák látszottak. Tudta ugyanis, hogy az EU-s csatlakozással ez a terület sok pénzhez juthat, egyes kormányzati becslések szerint a következő négy évben 1500 milliárd forintnyi támogatás érkezhet. Ráadásul az önkormányzati ügyfélkört viszonylag egyszerűen el lehet érni.

Kulcsár 2003 elején már tudhatta, hogy a kormányzat egy olyan alap felállítását tervezi, amely központosított módon készíti el a Brüsszelnek benyújtandó pályázatokat az önkormányzati körből. Az azóta már működő pályázat-előkészítő alap (pea) komplett szolgáltatást nyújt ügyfeleinek: a pályázat keretében megtervezi a projekteket és a beruházások pénzügyi ütemezését, s ennek részeként javaslatot tehet a bevonandó pénzintézetre is.

Politikai kapcsolatok

Az új ügyfélkör, a százmilliárdos nagyságrendű számlavezetést jelentő önkormányzatok beszervezésére Kulcsár mindent megtett. A Miniszterelnöki Hivatalban számára kiállított belépőkártya tanúsága szerint felvette a kapcsolatot az EU-s pályázatokért felelős magyar politikusokkal és szakértőkkel. A hivatalos indoklás szerint azért volt szükség az állandó belépőre, mert "Kulcsár Attila mint az ország második legnagyobb bankjának önkormányzati finanszírozással, EU-projektekkel és közkapcsolatokkal foglalkozó üzletágának ügyvezető igazgatója, az elmúlt években (2002 júniusa óta - a szerk.) hivatalos minőségben képviselte bankját több olyan tárgyaláson, amelyen az állam különböző intézményeinek képviselői is részt vettek".

Kellett egy cég

Az európai uniós pályázatokból érkező pénzeket célba vevő Kulcsár még céget is vásárolt a K&H-nak. Az adásvétel tárgya az Euroconsulting Kft. volt. Eladói között feltűnt a K&H Bank akkori felügyelőbizottságának elnöke, Hitesy Ágnes. Az ügylet - ismereteink szerint - nem érdektelen a Kulcsár-ügy megítélése szempontjából.

A hitelintézeti törvény igen részletesen szabályozza, hogy vezető tisztségviselő mely esetekben és hogyan köthet szerződést felügyelt cégével. A vezető állású személy alapesetben nem köthet adásvételi szerződést azzal a pénzügyi intézménnyel, amelyben igazgatósági vagy felügyelőbizottsági tag. Ez alól a törvény csak akkor enged felmentést, ha az ügylethez - előzetesen - az igazgatóság egyhangú szavazással hozzájárul.

Rejtő is mindent tudott?

A Világgazdaság megkérdezte a K&H Bankot, hogy a belső ellenőrzés tudott-e a Kulcsár és Hitesy által jegyzett ügyletről. A válasz annyi volt: a tranzakció kapcsán a K&H Bank minden vonatkozó jogszabályi és belső előírást betartva járt el. Értelmezésünk szerint - mivel a bank ennél részletesebben nem kívánta kifejteni válaszát - ez azt jelenti, hogy a törvényi előírás szerint az igazgatóság előzetesen és egyhangúlag jóváhagyta az Euroconsulting megvásárlását.

A K&H Bank tulajdonszerzése az Euroconsulting Kft.-ben nem szokványos adásvétel. A cégbíróságon, mindenki által hozzáférhető iratokat áttekintve, kiderül, az alapító iratokat mindössze egyetlen nappal azelőtt - 2003. március 5-én - nyújtották be a cégbírósághoz, mint megjelent Magyarország legnagyobb tanácsadói pályázatának kiírása. Később az immáron K&H előtagot is felvett Euroconsulting Kft. neve fel is tűnt a 4,5 milliárdos tanácsadói pályázat nyertes konzorciumában.

Üzletrész 1600 százalékon

A cégbíróságon lévő iratok szerint a bank 2003. február 19-én szerzett tulajdonrészt a kft.-ben. Az adásvételi okmányokon Kulcsár Attila mellett vevőként szerepel Zarnóczi Tibor vezérigazgató-helyettes aláírása is. Arra a tényre, hogy az egyik eladó, Hitesy, mellesleg a vevő cég (K&H) felügyelőbizottságát elnökli, sem az eladásról döntő taggyűlési jegyzőkönyvben, sem a többi okmányban nem találtutalást a Világgazdaság. Mint ahogyan arra sem találtak magyarázatot, hogy a bank hivatalos internetes oldalán miért 2002-es dátum szerepel a tranzakcióval kapcsolatosan.

A mérlege szerint nullszaldós kft.-ben a bank 5 millió forintért vásárolt meg 300 ezer forintnyi alaptőkét, ezzel 10 százalékos részesedést szerezve. A több mint 1600 százalékos ügylet ugyan nem szokványos, mindazonáltal elképzelhető, hogy bizonyos üzleti helyzetekben racionális befektetés. A K&H-hoz immáron két tulajdonos által is kötődő cég életének következő állomása 2003. június 12., vagyis a nyilvános botrány kezdete előtti csütörtök. A papírok szerint a társaság ekkor - még mindig a Kulcsár, Zarnóczi páros által szignáltan - székhelyét az egyéb K&H-cégeknek is otthont adó Lejtő utcai épületbe helyezte. Ennél fontosabb változás azonban, hogy úgy módosították a társasági szerződést, hogy bizonyos kérdésekben megkerülhetetlen legyen a 10 százalékos tulajdonnal bíró tulajdonos, a bank.

A Kulcsár Attila által megvásárolt és a K&H bankcsoport részét képező Euroconsulting elmúlt éve feltűnő módon egybecsengett Magyarország legnagyobb kormányzati tanácsadói pályázatának megszületésével. A legfeljebb kínos dátumazonosság még nem törvénytelen. A Világgazdaság által feltárt visszásságok azonban messzire mutatnak.

"A K&H Euroconsulting egy nemzetközi konzorcium egyik vezető résztvevőjeként elnyeri az európai regionális fejlesztési alaphoz (ERFA) benyújtandó pea-projektek kidolgozására kiírt kormányzati tanácsadói pályázatot, és ezzel meghatározó szerephez jut az első 200 önkormányzati projektpályázat elkészítésében" - olvasható a K&H Bank honlapján az Euroconsulting jelenlegi helyzetéről.

Névváltás

A Kulcsár Attila és Zarnóczi Tibor K&H-s vezérigazgató-helyettes által szignált adásvételt követően már a K&H előtaggal is rendelkező cég legnagyobb dobása kétségtelenül azon uniós projekt megszerzése volt, melyet 2003. március 6-án írt ki a Nemzeti Fejlesztési Hivatal. A dátumok furcsa játéka lehet, hogy a cégbírósághoz egyetlen nappal ez előtt, március 5-én érkeztek be az okmányok az Euroconsultingban történt banki tulajdonszerzésről. A cégbíróságon hozzáférhető nyilvános adatokból látszik az is, hogy a tulajdonszerzéssel kapcsolatos jogi procedúrát nem aprózták el a felek, ugyanis az adásvételi jegyzőkönyvvel egy időben már a módosított társasági szerződést is benyújtották. A pályázatelőkészítő alapban való részvétellel a K&H Euroconsulting előtt megnyílt az út ahhoz, hogy meghatározó szerephez jusson az első 200 önkormányzati projektpályázat elkészítésében. Időközben - Szász Károly PSZÁF-elnök megverését követően - kirobbant a K&H Equities ügy, Kulcsár reflektorfénybe került, majd elhagyta az országot. A pályázati projekt pedig ment a maga útján.

Napokon múlott a törvényesség

A Világgazdaság utánanézett a pályázatok elbírálása körülményeinek. Megtudtuk, hogy az efféle uniós pályázatoknál alapfeltétel, hogy a részt vevő személyek nem dolgozhatnak egyidejűleg másik uniós pályázati projektben. A pea pályázati kiírásában is szerepelt, hogy aki bármely más európai uniós projektben dolgozik, azt ki kell zárni a tenderből. Ennek ellenére a K&H Euroconsultingot is tagjai között tudó konzorcium olyan szakemberre bízta a konzorcium irányítását, aki akkoriban még egy másik uniós projektben is dolgozott. Lehoczki Zsuzsa a környezetvédelmi és infrastrukturális operatív program megvalósítás előtti értékelését végezte mint projektvezető.

A lap megkérdezte a pályázatot elbíráló köztisztviselőket is, miért nem érvényesítették az elbírálás során a pályázati feltételek között szereplő kritériumokat. "A szabályzatok a több projektben való párhuzamos munkavégzést tiltják, azaz a szakértő jelentkezhet, amennyiben az egyik rendelkezésre állási kötelezettsége megszűnik a másik várható kezdete előtt. Ilyen módon a pályázók pályázhatnak több projektre is, a lényeg, hogy az adott (jövőbeni) szerződésben a rendelkezésre állás biztosítva legyen" - kaptunk kérdésünkre választ a pályázatokat kezelő szervezettől. Nem sikerült azonban választ találnunk arra a kérdésre, hogyan fordulhatott elő, hogy Magyarország legnagyobb tanácsadói pályázatának későbbi nyertese olyan pályamunkát adjon be, amelyet a pályázat kiírása szerint eleve diszkvalifikálni kellene.

A helyzet végül megoldódott - ám megint napokon múlott a törvényesség. Az eredetileg tervezett júliusi, majd november közepi időpont helyett ugyanis a pályázat elbírálása december 18-ig csúszott, míg az összeférhetetlenséggel milliárdokat és egy nemzetközi konzorcium hírnevét kockáztató Lehoczki rendelkezésre állási ideje december 17-én járt le az előző uniós munkában.

Minimális különbség

Az előzőek ismeretében érdekes a végeredmény is: a Euroconsultinggal induló konzorcium a fiaskó ellenére tudott százból száz pontot szerezni a pályázat értékelésekor. A második helyezett konzorcium mindössze 0,7 ponttal maradt le a tenderen, az elmaradást pedig az árajánlaton szenvedte el.

A nyertesek között a K&H. Miután a két legjobbnak tartott pályázó az összes szakmai részpontszámra egyező minősítést - maximális pontszámokat - kapott, az utolsó körre, vagyis az árajánlatok összevetésére maradt a döntés. A 17 millió eurós (4,5 milliárd forintos) tenderen így végül a végösszeghez képest elenyésző, 13 ezer eurónyi eltérés döntött a K&H-s érdekeltségű konzorcium javára.

Tizenháromezer euró (3,3 millió forint). Ennyivel vállalta kevesebbért s nyerte el a Kulcsár Attila által a K&H Banknak megvásárolt Euroconsulting Kft.-vel pályázó konzorcium Magyarország legnagyobb tanácsadói pályázatát. A hazai szakértők nyomott áron való alkalmazásával - becslésünk szerint - másfél milliárd forintnyi nyereséget könyvelhet el a nyertes. A konzorcium honlapja szerint "a részt vevő nemzetközi cégek nagy érdeklődéssel várják a lehetőséget, hogy a magasan képzett magyar tanácsadókkal a pea keretében koncentráltan, számos projektben együtt dolgozhassanak. A magyar tanácsadó cégek a közvetlen tapasztalatcsere aktív részesei lesznek - ígérik -, amelynek során elsajátíthatják az EU-ta-nácsadói gyakorlatot a sikeres pályázatkészítés terén."

A VG szerint a pályázatok készítésében közreműködő magyar szakértők részvételét egységesen, 15 ezer forint körüli napidíjért engedik a győztes konzorcium cégei. Ez ötöde annak az árnak, amelyet a végül - a minimális árajánlatbeli eltéréssel - alulmaradó, második helyezett konzorcium ajánlott. Hasonló magyar projektek esetében a napidíj 60-100 ezer forint körül alakul. Európában gyakorlat az is, hogy a tanácsadók közötti juttatásoknál legfeljebb 10 százalékos eltérés elfogadott.

Tekintve, hogy az elnyert projekt mintegy 25 ezer embernapnyi munkát követel meg, a győztes konzorcium így másfél milliárd forintnyi pénzt takaríthat meg az uniós támogatásokból, miközben mindössze 3,3 millió forinttal kisebb árajánlattal verte meg a második helyezett pályázó konzorciumot. Ennél is nagyobb probléma lehet az, hogy - tudomásunk szerint - a súlyosan nyomott árak miatt több szakértő is visszalépett. Az érdemi munka ezért jórészt tapasztalatlan vállalkozókra - ahogy egymást közt nevezik, a "kézi hajtányokra" - hárul, akik néhány hetes képzést követően jelentkeznek munkára, miközben az uniós tenderkiírás megkövetelné, hogy csakis a tenderdossziéban szereplő, kizárólagosságot vállaló pályázatírókat alkalmazzanak.