Luca, Ottilia
-4 °C
3 °C

Csak jövőre kell átírni a TEÁOR-számokat

2008.09.25. 07:15
A megváltozott TEÁOR-számokat a jövő évi adóbevallás benyújtásával együtt módosíthatják a vállalkozások - egyebek mellett ezeket tartalmazza az igazságügyi minisztérium honlapján olvasható törvényjavaslat. A jogszabály tervezete kitér arra is: a jövőben a cégek csak elektronikusan nyújthatják be beszámolóikat a cégbíróságnak, az ezt elmulasztókat törlik a cégjegyzékből.

A cégeknek a számviteli törvény szerinti a beszámolót elektronikus úton, a kormányzati portálon keresztül kell a Cégközlöny honlapja részére megküldeniük. A tervezetben foglalt javaslat kizárja a lehetőségét, hogy papír alapú beszámoló képi formátummá történő átalakításával jöjjön létre az elektronikus okirat.

A beszámolóhoz elektronikus űrlapot kell mellékelni, amelyet az adóhatóság részére is meg kell küldeni. A beszámoló elektronikus úton történő benyújtásával a cég letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének is eleget tesz.

A jogalkotó szerint a cégjegyzék feleslegesen tartalmazza a cég által folytatott főtevékenység TEÁOR-számára való utalást. Tekintettel arra, hogy a gazdasági élet szereplőinek tájékoztatása azáltal is megvalósul - hasonlóan más európai államok cégnyilvántartásához -, ha a cég tevékenysége csak szöveges formában kerül feltüntetésre - olyan részletezettséggel, ahogy azt az érintett cég meghatározni kívánja. A TEÁOR-számra való utalás indokolatlan, és annak megváltoztatása szükségtelen adminisztratív terhet ró a cégekre.

Ez év július 1-jével az egyszerűsített cég-, illetve változásbejegyzési eljárásban egy munkaórára csökkent az ügyintézési határidő. Az ezáltal jelentkező előnyöket azonban illuzórikussá teszi az, hogy a (változás)bejegyzési kérelem benyújtását megelőzően az illeték, valamint a közzétételi költségtérítés befizetését a kincstár csak két-három munkanap elteltét követően tudja visszaigazolni technikai okok miatt. A cég, illetve az adataiban bekövetkező változás nem jegyezhető be addig, amíg az illetéket be nem fizette a társaság.

Erre tekintettel a javaslat olyan értelemben módosítja a cégtörvény vonatkozó szakaszát, amely lehetővé teszi, hogy az eljárási illetéket és a közzétételi költségtérítést a jogi képviselő naptári évenként utólag, a céginformációs szolgálat által vezetett nyilvántartás alapján fizethesse meg.

A cégtörvény úgy módosul, hogy a cégbíróság a céget abban az esetben is megszűntnek nyilvánítja, ha - az adóhatóság értesítése alapján - a cég az alkalmazott adójogi jogkövetkezmények - felszólítás, bírság - ellenére sem tett eleget a beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének. A cég megszüntetésére irányuló eljárást meg kell szüntetni, amennyiben az eljárás alatt az adóhatóság értesíti a cégbíróságot, hogy a cég utóbb kötelezettségének eleget tett.

A TEÁOR 2008-ra való áttérés alapvetően azon az elven alapult - mind a cégek, mind az egyéni vállalkozók esetében - hogy azon számok esetében, amelyek automatikusan átfordíthatóak a KSH fordítókulcsával, az adatot kezelő hatóság, szerv (cégbíróság, az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók nyilvántartását vezető szerv, illetve APEH) 2008. január 1-jén hivatalból módosítja a kódokat.

Azon kódok esetében, amelyek nem voltak automatikusan átfordíthatóak, a vonatkozó jogszabályok úgy rendelkeztek, hogy a vállalkozásoknak az általuk 2007. december 31. napját követően (egyébként, más okból) előterjesztett első változásbejegyzési kérelmükben, de legkésőbb 2008. július 1-jéig kell bejelenteniük az illetékes hatósághoz, cégbírósághoz.

Miután ennek sokan nem tettek eleget határidőre, az igazságügyi és rendészeti miniszter úgy döntött, hogy e kötelezettséget megszünteti, és később új előírás születik. A javaslatban megfogalmazott új szabály így szól: az automatikusan át nem fordítható és a TEÁOR'08 tevékenységi szakágazati besorolásnak megfelelően még nem módosított tevékenységi körök esetében a tevékenységi kör változását a vállalkozó - költség- és illetékmentesen - a 2009. évben teljesítendő adóbevallással egyidejűleg az állami adóhatóság által biztosított elektronikus nyomtatványon jelenti be az állami adóhatósághoz.

Köszönjük, hogy olvasol minket!

Ha fontos számodra a független sajtó fennmaradása, támogasd az Indexet!