Valter
16 °C
31 °C

Visszaélt monopolhelyzetével a Tigáz

2008.03.11. 11:18
Visszaélt piaci erõfölényével a Tigáz Zrt. – állapította meg a Gazdasági Versenyhivatal. A társaság túl magas csatlakozási díjakat állapított meg és nem engedte, hogy fogyasztói beleszóljanak a gázhálózathoz való csatlakozásukhoz szükséges vezetéket építõ vállalkozások kiválasztásába. Emiatt a társaságnak négymillió forint bírságot kell fizetnie, de a versenyhatóság további kötelezettségeket is elõírt számára.

A GVH azért indított vizsgálatot, mert a Tigáz 2004. és 2006. között kapacitásnövelés címén többletszolgáltatás nélkül ismételten csatlakozási díjat szedett fogyasztóitól, noha a szolgáltató a fogyasztók költségén megépített, majd a Tigáz által anyagi hozzájárulás nélkül tulajdonba vett vezetéken keresztül szállította a gázt.

A csatlakozási díjról szóló rendelet értelmében a földgázrendszerhez a magatartás tanúsítása idején kétféle módon lehetett csatlakozni: szabályozott és megállapodásos csatlakozással. Szabályozott csatlakozású fogyasztók esetén a díjat jogszabály rögzíti, míg a megállapodásos fogyasztók csatlakozása esetén a díjról a felek szabadon állapodnak meg. A Tigáz üzletszabályzata elõre meghatározta a megállapodásos fogyasztók csatlakozási díjait. Ugyanazon fogyasztási paraméterrel rendelkezõ fogyasztók közül a szabályozotti körbe esõk a rendelet szerint háromezer forintos díjat, míg a megállapodásos körbe esõk a TIGÁZ üzletszabályzata szerinti tízezer forintos díjat fizettek.

Ahhoz, hogy a szabadpiacra kilépõ fogyasztók a kiszemelt szolgáltató hálózatához csatlakozzanak, a gázátadó állomástól a fogyasztási hely telekhatáráig egy elosztóvezetéket kell építeni. Ez a vezetékrész az elosztóhálózat üzemeltetõjének tulajdonában van. A telekhatártól a gázmérõ fõcsapjáig húzódó csatlakozóvezetéket a fogyasztónak kell kiépíteni, így az az õ tulajdona. A vizsgálat során kiderült, hogy a szükséges vezetékek megépítését végzõ vállalkozásokat a Tigáz pályáztatta és választotta ki, a folyamatba a fogyasztókat csak egyedi kérelem alapján vonta be. Erre a tényre azonban a Tigáz sem üzletszabályzatában, sem a hálózati csatlakozási szerzõdésben nem hívta fel a fogyasztók figyelmét.

A GVH döntése szerint a Tigáz visszaélt gazdasági erõfölényével 2004-2006 között, amikor tisztességtelenül állapította meg a megállapodásos csatlakozási díj mértékét, amelyet az új fogyasztók hálózatra kapcsolása és a régebbi fogyasztók megnövelt kapacitásigénye esetében kellett megfizetni 20 m3/h igény fölött, illetve nem vonta be a fogyasztókat a kivitelezõ vállalkozások kiválasztási folyamatába.

Emiatt a Tigáznak négymillió forint bírságot kell fizetnie. Ezen túlmenõen a GVH a gázszolgáltatót eltiltotta a törvénybe ütközõ magatartás további folytatásától. A versenyhatóság kötelezte a Tigázt arra is, hogy a határozat kézhezvételétõl számított 45. naptól kezdve tegye lehetõvé a fogyasztók számára, hogy a kivitelezõ kiválasztásával kapcsolatban észrevételt tehessenek. E lehetõségrõl a Tigáznak a fogyasztókat a szerzõdéskötéskor tájékoztatnia kell.