Hermina
15 °C
27 °C

Nem tudunk eleget az Alapjogi Chartáról

2011.04.01. 10:36
Bár a Charta az élet sok területén játszhat szerepet jogaink érvényesítésében, az állampolgárok nagy része nincs tisztában vele, mikor és hogyan lehet hivatkozni rá.

Egy friss jelentés szerint gyakran félreértelmezik az Európai Unió Alapjogi Chartáját a polgárok, írja a Bruxinfo.hu

Az Alapjogi Chartát már több mint egy éve kötelező figyelembe venni az új, európai jogszabályok megalkotása során, elsősorban az EU-s intézményekben, vagyis az Európai Parlamentben, a Tanácsban és az Európai Bizottságban. A nemzeti hatóságoknak szintén alá kell vetniük magukat a Chartának, amikor uniós jogszabályokat hajtanak végre.

A Bizottság most először tett közzé egy értékelő jelentést, melyben azt tekinti át, miként sikerült a Chartában foglaltakat a mindennapokban megvalósítani.

Viviane Reding jogérvényesülésért felelős uniós biztos emlékeztetett arra, hogy a jogok érvényesítése első fokon a nemzeti bírák feladata a nemzeti alkotmányok szerint, a Charta pedig elsősorban az uniós intézményekre alkalmazandó. „Amikor azonban az uniós jog alkalmazandó, nem engedjük, hogy az alapvető jogokat bármilyen sérelem érje” – tette hozzá.

Bár a Bizottság szerint az uniós polgárok nagy érdeklődést tanúsítanak a Charta érvényesítése iránt, a testülethez beérkezett levelek háromnegyede az uniós jog hatáskörén kívül esett. A levélírók gyakorta félreértelmezik a Charta céljait, az EU ezzel kapcsolatos szerepét, illetve azt, hogy mikor alkalmazandó a Charta és mikor nem.

Pedig a Charta egy sor olyan szakpolitikai területen alkalmazandó, ami az EU hatáskörébe tartozik. Ilyen volt a testszkennerek repülőtéri használatával kapcsolatos vélemény, melyben a Chartára hivatkoztak, vagy az Európai Bíróság azon állásfoglalása, miszerint a férfiakra és nőkre kivetett biztosítási díjak különbsége nemi alapon történő hátrányos megkülönböztetésnek minősül, és nem egyeztethető össze a Chartával.

Az Európai Parlament által társfinanszírozott rovat.
Az Európai Parlament a tartalomért azonban nem vonható felelősségre.