Petícióval támadják a Benes-dekrétumokat

2012.01.12. 16:32

Csütörtökön két magánszemély, Juhász Imre, a Független Rendészeti Panasztestület elnöke, valamint Hahn-Seidl Alida, a németországi Hunnia Baráti Kör képviselője petíciót nyújtott be az Európai Parlament illetékes bizottságának a Benes-dekrétumok ellen. A Brüsszelben az MTI tudósítójának nyilatkozó Juhász Imre szerint az egykori Csehszlovákia német és magyar kisebbségeinek kollektív bűnösségét kimondó határozatok egy része, illetve az azokat megerősítő 2007-es jogszabály az uniós alapszerződésbe és az alapjogi chartába ütközik. Juhász Imre azt is elmondta, hogy a petícióval azt szeretnék elérni, hogy az Európai Unióban kerüljön napirendre a kérdés.

A két panaszos a minden uniós állampolgárt megillető petíciós jogával élt, ami azt jelenti, hogy mindenkinek joga van akár egyénileg, akár kollektív módon panaszt tenni az Európai Parlament felé, ha úgy érzi, valamilyen uniós hatáskört érintő területen sérelem érte. Erminia Mazzoni, az EP petíciós bizottságának elnöke jelezte, hogy az Európai Parlamentnek - az Európai Bizottság bevonásával - először arról kell döntenie, van-e lehetőség a beadvány megtárgyalására. Az eseményen jelen volt Bagó Zoltán, a Fidesz EP-képviselője is, aki a petíció benyújtóival egyetértve úgy nyilatkozott, hogy a Benes-dekrétumok érinthetetlenségét kimondó szlovák jogszabályban „a tényként kezelt megállapítások szöges ellentétben állnak az európai uniós emberi jogi alapnormákkal”.

Az Európai Parlament által társfinanszírozott rovat.
Az Európai Parlament a tartalomért azonban nem vonható felelősségre.


  • Hírek
  • Hírek