A Gazprom ravaszkodásai

2000.06.29. 12:57
Júniusban a Gazprom részvényesei ajánlott levélküldeményt kaptak -kitöltendő meghatalmazást, két szavazólapot, valamint a "Tisztelt Részvényes!" kezdetű emlékeztetőt, ami az adott körülmények között egyszerűen gúnyolódásként is felfogható.
A Gazprom részvényeseinek azt ajánlják, hogy a rendelkezésükre bocsátott okmányok segítségével szavazzák meg a részvénytársaság igazgató tanácsának új összetételét, valamint hagyjanak jóvá hat napirendi pontot.

A szavazás módszere a következő: a részvényes köteles ajánlott levélben visszaküldeni vagy a szavazólapokat, vagy a meghatalmazást az üres szavazócédulákkal együtt.

Azért, hogy a részvényesek nehogy valamit összekeverjenek, a konszern szeretett vezetői mindenkinek megküldték a névre szóló "emlékeztetőt", amelyben leírták, hogy "a Gazprom részvénytársaság a részvényes képviselőjének ajánlja Vjahirev Rem Ivánovicsot".

Ugyanakkor egyik okmányban sincs feltüntetve sem a közgyűlés helye, sem ideje, de még egy telefonszám sincs, amelyet a vagyonáért esetleg aggódó részvényes felhívhatna, hogy konzultálhasson a szolgálatkész menedzserekkel.

A részvényesnek szóló "emlékeztető" külön figyelmet érdemel, mivel abban egyszerű őszíntességgel közlik, hogy a Gazprom hogyan akarja felhasználni a szavazásnál az úgy nevezett "adminisztratív tartalékát". Az emlékeztető 5. pontjában az szerepel, hogy az 1. sz. szavazólapot érvénytelennek tekintik, ha "az áthúzást ceruzával vagy gondatlanul végezték és nem lehet egyértelműen megállapítani a szavazás eredményét".

Több részvényes arra gyanakszik, hogy ha az igazgató tanácsba egy nemkívánatos jelöltre netán túl sok szavazat jönne össze, akkor a szavazatszámláló bizottság a nem megfelelő szavazatokat bármikor "gondatlanul kitöltöttnek" minősítheti.

A 2. sz. szavazólapnál viszont az ilyen követelmény be nem tartása az egyik vagy másik pontot illetően, egyáltalán nem vonja maga után a teljes szavazólap érvénytelenítését, vagyis ha a részvényes az egyes kérdésekben jól szavaz, akkor azokat a pontokat "helyesen kitöltöttnek" tekintik. Mindez azért lényeges, mert a 2. sz. szavazólap különösen fontos a Gazprom részére. A legfontosabb a 4. pont, amelyben azt javasolják a részvényeseknek, hogy hagyják jóvá a Gazprom rt. alapszabályzatának módosításait. A módosításokat viszont sehol sem közlik.

A Gazeta.ru-nak sikerült kiderítenie, hogy mik is ezek a változások. A 30-nál több pontból álló listán a legfontosabb a 19. pont, amelyben a részvényeseknek jóvá kell hagyni a társaság igazgatóinak új leváltási rendjét, most már nem a mindenütt megszokott egyszerű (50%-nál több szavazat), hanem minősített (75%-nál nagyobb) többség szükséges. Ezáltal az állam, amely 40%-os tulajdonnal rendelkezik a konszernben, június 30. után teljesen elveszíti ellenőrzési lehetőségét.

Ahhoz, hogy például, Vjahirevet le lehessen váltani, gyakorlatilag az igazgató tanács valamennyi tagjának szavazatára lesz szükség, ami egyszerűen elképzelhetetlen.

Ilyen körülmények között a részvényesek ténylegesen elveszítik a társaság ellenőrzésének lehetőségét, de a menedzserek sem lesznek érdekeltek a részvények értéknövelésében, vagy egyáltalán a cég működési hatékonyságának fokozásában.

Abban az esetben, ha a részvényesek közgyűlését a Gazprom által eltervezett forgatókönyv alapján tartják meg (márpedig eddig mindig igy történt, és a mostani ravaszkodás a szavazást illetően ugyanerre számít), a részvények tulajdonosai egyszercsak azt veszik majd észre, hogy nem is az van a birtokukban, amiért fizettek, vagy amiért éveken keresztül annyit dolgoztak a Jamal-Nenec körzetben, a világ legnagyobb gázipari cége érdekében.

A legnagyobb nemzetközi cégek - nem csak Oroszországban - gyakorlata pedig arra mutat, hogy a menedzsment túlzott jogkörétől a társaság részvényeinek elvonásáig csupán egy lépés van.

Andrej Sztepanov írása, a Gazeta.ru 2000. június 29-i számából  • Tippek
  • Bankszámla