A Hess-évfordulón aktivizálta magát a német szélsőjobb

2000.08.17. 11:44
A háborús bűnök miatt elítélt Rudolf Hess (Hitler egykori helyettese) halálának tizenharmadik évfordulója előtt ismét aktivizálta magát a keletnémet szélsőjobboldal: az évforduló előestéjén az egykori NDK számos településén gyűléseket, felvonulásokat szerveztek. A Budapesti Rendőr-főkapitányság szerint a magyar fővárosban nem jelentettek be semmilyen szkinhed-tüntetést vagy hasonló demonstrációt az évforduló ürügyén.

A nácik radikálisabb gondolkodásra szólítják fel a vezető erőket
A szélsőjobboldal Hesst mártírnak tekinti, a német alkotmányvédelem (a belső titkosszolgálat) viszont igyekszik a zavaros történelmi szerepet játszó náci politikus bármiféle dicsőítését elkerülni.

Hess 1987. augusztus 17-én lett öngyilkos a háborús bűnösöknek fenntartott Berlin-Spandau börtönben (amelynek egyébként utolsó lakója volt a náci párt egykori vezére).

A szélsőjobb persze minden alkalmat megragad, hogy bizonyítsa jelenlétét: Warnemündében, a Balti-tenger partján 50-60 személy fáklyás menetet szervezett - engedély nélkül -, ahol a túlnyomórészt fiatal demonstrálók a ,,Rudolf Hess - unser Führer" (Rudolf Hess, a mi vezérünk) jelszót skandálták. A Der Spiegel szerint a jellegzetes Hitler-köszöntés is kísérte a felvonulást. A résztvevőknek most tiltott jelvények használata miatt kell felelniük a hatóságok előtt.

15 éves gyereket is őrizetbe vett a rendőrség

A szélsőségesek Hess arcképét ábrázoló táblákkal
Thüringiában, Gerában egy 15 éves gyerek Rudolf Hess-képeket ragasztott a házak falára - a hatóságok előállították és őrizetbe vették a fiatalkorút. Gerában és Altenburgban összesen félszáz falragasz bukkant fel a rendőrség szerint, ,,Rudolf Hess, a béke mártírja" és ,,Meggyilkolták Rudolf Hesst" feliratokkal.

Szászországban szintén több településen százával tűntek fel hasonló plakátok, pontosabban A4-es fekete-fehér kópiák. Itt azonban nem sikerült a terjesztőket elfogni. Hasonló esetek történtek Usedom szigetén, a Keleti-tenger térségében. A Mecklenburg-Előpomeránia tartománybeli röplapterjesztők közül viszont többet is előállítottak a rendőrök. Különösen Rostock és a lengyel határ környékén voltak aktívak a szélsőjobbosok.

Német kormány: 75 millió márkás kampány a szélsőjobb ellen

Szombaton Münchenben többezren tüntettek az idegengyűlölet ellen
Az alkotmányvédő hivatal csütörtökön felvonulásokra számít Németország-szerte, amelyeket igen erőteljesen figyel a belső elhárítás. Hamburgban például már be is tiltott a rendőrség egy szombatra bejelentett szélsőjobboldali demonstrációt.

Időközben a német kormánypártok, az SPD és a Zöldek úgy döntöttek, "Kampf gegen Rechts" (Harc a jobboldal ellen) jelszóval 75 millió márkába kerülő akciót indítanak.

A kezdeményezés vonatkozik például a tömegközlekedésben dolgozókra, akiknek a jövőben mérséklően kellene fellépniük a külföldiek elleni esetleges atrocitások során. Ugyancsak nagyobb figyelmet akar a kormány a fiatalok tájékoztatására, felvilágosítására fordítani. Egyebek között a tanárokat is továbbképeznék a ,,szélsőjobboldali gondolkodás elleni küzdelemre".

Merényletekre készül a szélsőjobb?

A német cégbiztonsági szolgálatok tanácsadói (pontosabban az őket összefogó szakmai szervezet) arra figyelmeztet, hogy felerősödhet a szélsőjobboldali terrorizmus, külünösen a vállalatvezetők elleni merényletek veszélye. A Die Welt konzervatív német lap híradása szerint a ,,liberálkapitalizmus" elleni szóbeli harc könnyen valóságos ,,dimenziót kaphat", mint ahogyan a hatvanas években a szélsőbaloldali terroristák kezdetben szintén csak szavakban fejezték ki ellenérzéseiket a fennálló társadalmi renddel szemben.

Rudolf Hess életrajza
Nemzeti vértanúnak tekintik Hesst
Rudolf Hess 1894. április 26-án született Egyiptomban, a tengerparti kereskedővárosban, Alexandriában. Egy gazdag export-importkereskedő fiaként jött a világra, és tizennégyéves koráig Németországon kívül élt. 1914-ben önkéntesként lépett be a német hadseregbe, hogy részt vehessen az első világháborúban. A harcok során kétszer is megsebesült, később pedig pilóta lett.

A háború után a Freikorps nevű szélsőjobboldali szervezethez csatlakozott, amely egykori katonatisztekből szerveződött. A Freikorps célja az volt, hogy akár erőszakkal is fellépjen a kommunista hatalomátvételi kísérletekkel szemben.

A müncheni egyetemre kerülve Hess politológiát tanult, s a Thule Társaság hatására megismerkedett a ,,nordikus faj felsőbbrendűségével". A rasszizmus és a terjeszkedés ideológiáját (a Lebenraum, vagyis az élettér-elmélet alapjait) pedig Karl Haushofer professzortól sajátíthatta el az exkatona.

Egy müncheni sörözőben aztán egy Adolf Hitler nevű szónokra lett figyelmes Rudolf Hess. Csatlakozott is 1920. július elsején, alig több mint nyolcvan éve, a náci párthoz, amelynek ő lett a tizenhatodik tagja.

1923-ben Hess részt vett Hitler sikertelen ,,sörpuccsában". Ennek következtében ugyanabba a börtönbe (Landsbergbe) zárták, mint a későbbi Führert. Ő jegyezte le Hitler börtönbeli téziseit, amelyek Mein Kampf néven láttak napvilágot. Hess némi szerkesztői munkálatokat is végzett a dokumentumon, különösen a Lebensraum-politikát illetően.

Hess 1925-ben szabadult, majd sokáig Hitler személyi titkára volt. Hivatalosan csak 1932-ben kapott posztot az NSDAP-ban, mint a ,,központi politikai bizottság elnöke". Ekkor lett egyébként az SS tábornoka is. 1933. április 21-én, Hitler kancellárrá, majd Führerré avanzsálása után ,,alvezér", a Führer helyettese lett - többnyire reprezentációs szerepet vállalva a harmadik birodalom kormányzásában. Hess tárca nélküli birodalmi miniszter és a Titkos Kabinettanács tagja is volt, de ezek a funkciói is bizonyítják, hogy valódi befolyása alig lehetett a történelmi eseményekre.

1939-ben Hitler utódjának nevezték ki - Göring, a légierő főnöke után. Ezzel a birodalom harmadik emberévé lépett elő, immár formálisan is.

Hess szerepéről mind a mai napig megoszlanak a vélemények. 1941. május 10-én Skóciába repült, állítólag azzal a céllal, hogy béketárgyalásokat folytasson Nagy-Britanniával. Ám ez a ,,menekülés" nem járt sikerrel: az angolok nem vették komolyan, és Churchill utasítására letartóztatták, majd a háború után a nürnbergi perben életfogytiglanra ítélték.

Hesst - akinek neurotikus beállítottságát az angolok is megállapították - szökése után Hitler őrültnek nyilvánította. Hess állapota brit fogsága idején valóban romlott, például meg volt győződve arról, hogy ételébe mérget kevernek. A nürnbergi per idején hol amnesztiáért folyamadott, hol pedig a ,,német nemzet legnagyobb fiának" nevezte Hitlert, s azt mondta: "semmit sem bántam meg. Ha mindent újra kezdhetnék, ugyanazt tettem volna, amit korábban cselekedtem".  • Hírek
  • Hírek