A Szövetségi Tanács új összetétele

LENTA.RU
2000.08.07. 12:41

Vlagyimir Putyin elnök aláírta "Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsának megalakítási rendjéről" szóló törvényt. Az Állami Duma, az orosz parlament alsóháza július 19-én fogadta el, a Szövetségi Tanács pedig július 26-án hagyta jóvá a törvénytervezetet. Az új törvény alapján a parlament felsőházába az Oroszországi Föderáció minden egyes alanyától 2-2 küldött - az egyik a törvényhozó (képviseleti), a másik a végrehajtó hatalom képviselője - juthat be. A Szövetségi Tanács tagja 30 évnél idősebb, választójoggal rendelkező és az államhatalmi szervekbe megválasztható személy lehet. A törvényhozó (képviseleti) hatalom szerveinek képviselőjét az ilyen szervezet mandátumának lejártáig, tirkos szavazással választhatják meg. Ha az ilyen törvényhozó testület kétkamarás szervezetű, akkor a Szövetségi Tanács tagját az időszak egyik felére az adott parlament alsóházából, a másikra pedig a felsőházból választják meg. A Szövetségi Tanácsba a végrehajtó hatalom képviselőjeként küldött képviselőt a Föderáció alanyának legmagasabb közjogi méltósága - a kormányzó, a köztársaság elnöke - nevezi ki arra az időre, ameddig az ő mandátuma is szól. A Szövetségi Tanács tagja visszahívható abban az esetben, ha a helyi törvényhozó testület képviselőinek kétharmada igy szavaz. Az orosz parlament új összetételű felsőházának megválasztását 2002. január 1-ig kell megtartani.


  • Tippek
  • Árfolyam