Az egyház 'ne legyen a nemiség megszállottja'

2005.01.25. 20:37
Határozott hangon szólította fel a spanyol kormány a katolikus egyházat, hogy hagyjon fel a közéletbe való beavatkozással és a kormány laicizmusának örökös bírálatával. Vezércikkek sorában tiltakozott kedden a spanyol sajtó is a katolikus egyházfõ Spanyolország elvilágiasodását illetõ kritikája ellen, míg a katolikus lapok üdvözölték az egyház óvszerhasználatot elutasító álláspontjának megerõsítése után nem sokkal megfogalmazott pápai intelmet.

Tovább mérgesítette a spanyol kormány és a katolikus egyház viszonyát a pápa megnyilatkozása, jóllehet az óvszerhasználat kérdése miatt az elmúlt napokban amúgy is központi kérdéssé vált, hogy meddig terjed az egyházi vezetés illetékességi köre.

Erkölcsi engedékenység

II. János Pál pápa hétfõn spanyol püspökökhöz intézett szavaiban sajnálkozását fejezte ki a szocialista spanyol kormány "erkölcsi kérdésekben tanúsított engedékenysége" - közte az egynemûek házasságának tervezett engedélyezése, a válás megkönnyítése, a hittanoktatás fakultatívvá tétele - miatt, és felhívta a spanyol katolikusokat, hogy "harcoljanak az élet tiszteletéért annak minden szakaszában".

Megszállottság

A vallását nyíltan gyakorló egyetlen spanyol miniszter szerint "nem lehet örökösen kritizálni a kormányt világiassága miatt, mert a madridi kormány nem arra hivatott, hogy a kereszténységet prédikálja". José Bono védelmi miniszter egy tv-interjúban fakadt ki a pápa szavai ellen. - "A hitet nem lehet kormányrendelettel szabályozni. Az nem a kormányon, hanem sokkal inkább az embereken múlik" - jelentette ki. A mélyen hívõ miniszter felszólította a spanyol katolikus egyházat, hogy "ne legyen a nemiség megszállottja", s ezzel elsõsorban az egynemûek házasságával, illetve az óvszerhasználattal kapcsolatos konfliktusokra utalt. - Az emberek azzal hálnak, akivel akarnak. Krisztust ma jobban aggasztaná a világon naponta éhenhaló 25 ezer gyermek sorsa, a gyilkos és a nemzetközi joggal ellentétes háborúk nagy száma - mondta.

Elkülönült szférák

Bono szerint aligha lehetne találni még egy olyan európai kormányt, amely jobban bánna az egyházzal, mint a spanyol; ezzel az egyház-finanszírozásról és a vallásoktatásról a Vatikánnal húsz éve megkötött, az egyházaknak széles elõjogokat biztosító konkordátumra utalt. José Bono trágárnak minõsítette egyes spanyol püspökök homoszexuálisellenes megnyilatkozásait és kijelentette: egyes katolikus egyházi vezetõk túlzottan maradi nézete miatt távolodik el sok ember az egyháztól. - Nem vagyok hajlandó elfogadni azt a tételt, miszerint a gumióvszer használata halálos vétek, sem azt, hogy a Mennyek kapui zárva vannak a homoszexuálisok elõtt, akiket (a papok) az inkvizíció elé hurcoltak, máglyára vetettek és szégyennel borítottak be - mondta. Juan Fernando Lopez Aguilar igazságügyi miniszter a vatikáni figyelmeztetésekre válaszul kijelentette, hogy egyház és állam minden demokratikus országban egymástól teljesen elkülönülõ szféra, s hogy "a Zapatero-kormány csak végzi a dolgát".

Eddig nem volt ellentét

A lapok vezércikkírói a szocialistákhoz közel álló El Paístól a jobbközép El Mundóig egyaránt kivételesen élesnek és kissé igazságtalannak ítélték II. János Pál kritikáját. Az állásfoglalás alkalmas arra, hogy felszítsa az egyház és az állam közötti feszültségeket - figyelmeztet az El País, míg az El Mundo rámutat: a spanyol társadalomban a jobboldali Franco-éra végét követõ demokratikus átmenet óta nem tapasztalható ellentét hívõk és ateisták között, tanácsos lenne tehát nem felszítani azt. A konzervatív katolikus ABC ellenben helyesli az egyházfõ szavait, miszerint a világi szemléletmód a vallásszabadság - lépésrõl lépésre történõ - korlátozásához vezet.  • Hírek
  • Bankszámla