A Vatikán a feminizmus ellen

2004.08.01. 14:26
Özönvíz előttinek minősítették német politikusok az ugyancsak német, Joseph Ratzinger bíboros nevével fémjelzett, a püspökökhöz szóló vatikáni körlevelet, melyben az egyház a feminizmust támadja.
A feminizmust ostorozza a Vatikán a püspökökhöz szóló legutóbbi körlevelében, amelyet Joseph Ratzinger német bíboros vezetésével a hittani kongregáció fogalmazott meg. A hivatalosan szombaton közzétett írás elmélyülten foglalkozik a nő társadalomban és egyházban betöltött szerepével, szembeszállva azokkal a törekvésekkel, amelyek kisebbíteni igyekeznek "a nemek közötti különbségeket".

Nemi különbségek

A körlevél szerzői különösen az egyesült államokbeli feminizmust támadják, amelynek felfogása szerint a férfi és a nő közötti különbséget nem a nemük, hanem a kulturális identitásuk határozza meg. A 37-oldalas dokumentum szerint ennek az a következménye, hogy az egyének - figyelmen kívül hagyva biológiai nemüket - maguk választják meg nemi hovatartozásukat: heteroszexuálisokká, homoszexuálisokká, leszbikusokká, vagy akár testileg is nemet váltva, transzszexuálisokká lesznek.

A levél arra ad bátorítást: a nők úgy emelkedjenek fel a társadalmi ranglétrán, hogy közben ne érje csorba anyai hivatásukat. Az írás ezért kéri a világ kormányait: teremtsék meg annak feltételeit, hogy a család és a hivatás összeegyeztethető legyen a nők számára. A nők egyházban betöltött szerepével kapcsolatban a dokumentum a Vatikán eddigi álláspontját erősítette meg: a nők "pótolhatatlan szerepet" játszanak az egyházban, de továbbra sem lehetnek papok és nem tölthetnek be egyetlen vezető tisztséget sem.

A nők pótolhatatlanok, de ne legyenek papok

A nők papi pályára lépése körül kibontakozott vitának II. János Pál pápa már néhány éve véget vetett. Két éve hét nő Németországból, Ausztriából és az Egyesült Államokból azzal keltett feltűnést, hogy egy Róma által el nem ismert püspökkel pappá szenteltette magát. Ratzinger bíboros kizárta a szóban forgó nőket az egyházból, miután azok megtagadták, hogy elhatárolódjanak lépésüktől.

A német egyház kiáll a levél mellett A német katolikus egyház részéről támogatásra talált a Vatikán körlevele a nők egyházi és társadalmi szerepéről, ám a politikai pártok felháborodva utasították vissza annak kitételeit. A német püspöki konferencia nyilatkozata "fajsúlyos üzenetnek" minősíti a hittani kongregáció vezetője, Joseph Ratzinger bíboros által aláírt levelet. Az annak "alapvető gondolatával való intenzív foglalkozás jótékony kihívás" lehet - vélekedett Karl Lehmann bíboros, a német katolikus püspöki kar elnöke. Lehmann szerint a püspökökhöz szóló állásfoglalás, gondosan olvasva, számos differenciált és előremutató elemet tartalmaz, némely ezek közül valóságos "vízió" erejével bír. Üdvözölte a dokumentumot a német katolikus asszonyok közössége is. Margret de Haan, a szervezet szóvivője ugyanakkor felszólította a Vatikánt, hogy a katolikus egyházban is szerezzen érvényt annak az elvárásának, amely szerint a nők rászolgálnak vezető pozíciók betöltésére.

Vízözön előtti nyilatkozat

A német parlamenti pártok közül a liberálisok (FDP) és a Zöldek élesen bírálták a Vatikán nyilatkozatát. Ina Lenke, az FDP családpolitikai szóvivője "vízözön előttinek" minősítette a dokumentumot, amely teljesen "elszakadt a valóságtól". Ekin Deligöz, a Zöldek szociálpolitikai szóvivője úgy vélte, hogy a római egyház "alighanem leragadt a középkor és az újkor között - holott az inkvizíció és a boszorkányégetés ideje már régen elmúlt". A melegek és leszbikusok szövetsége is elutasítóan reagált a katolikus egyház üzenetére. Mint rámutatott, a szöveg elárulja, hogy a hittani kongregáció olyan "öregurak klubja, amely szeretné visszaforgatni az idő kerekét a felvilágosodás előtti időkbe". A bírált dokumentum elutasítja a feminizmust éppúgy, mint a férfi és nő közötti különbség figyelmen kívül hagyását. A papi hivatást Ratzinger levele továbbra is csak férfiak számára tartja lehetségesnek a római katolikus egyházban.  • Hírek
  • Hírek