Nagy változások előtt áll egy szolgáltatás, amely mindenkit érint

2023.09.24. 06:21
Szakembereknek, jogászoknak szinte kötelező olvasmány, de a stílusa, az érvrendszere laikusok számára is élvezetes és követhető: annál is inkább, mert a téma mindenkit érint, és a kötet végére az olvasó egészen másként látja mindazt, amit eddig a bíróságok működéséről és lehetőségeiről gondolt. Richard Susskind Online bíróságok és az igazságszolgáltatás jövője című könyvét Osztovits András fordította magyarra.

A bíróság egy épület vagy egy szolgáltatás? Élete folyamán a legtöbb ember legalább egyszer kapcsolatba kerül a bíróságokkal, elég, ha válik, vagy ha beidézik tanúnak, mondjuk, egy közlekedési kihágást érintő vagy munkaügyi perben akár őt, akár valamely hozzátartozóját. A pandémia pedig az élet sok területén rádöbbentett minket arra, hogy 

az online ügyintézésnek sok előnye van, és akkor is működtethetjük, ha nem vagyunk rákényszerítve.

Richard Susskind frissen megjelent Online bíróságok és az igazságszolgáltatás jövője című könyve bevallottan provokál, szándékosan gondolkodásra késztet. Alapvető kérdéseket tesz fel, amelyekre csak elsőre tűnik egyszerűnek a válasz: mi a bíróságok feladata a modern társadalmakban, és vajon be tudják-e tölteni szerepüket a XXI. század gyorsuló változásai közben? A digitális korban jól érzékelhetően módosulnak a kapcsolattartási, vásárlási, ügyintézési szokások. A szerző szerint a bíróságoknak szükségszerűen követniük kell ezeket a folyamatokat, alkalmasnak kell lenniük a megváltozott elvárások és az újfajta jogviszonyok hatékony kezelésére.

Idő- és földrajzi korlátok nélkül

Susskind figyelmeztet, hogy az erre a kihívásra adott helyes válaszok megtalálásához nem a jogászokat kell először megkérdezni, hanem azokat, akiket az eljárások érintenek,

le kell bontani előttük a bírósági út igénybevételét korlátozó akadályokat.

A bíróságok nem működhetnek elefántcsonttoronyban, hanem mindenki számára elérhető szolgáltatást kell nyújtaniuk. Ebben tud segíteni a modern technológia, amelynek fejlesztései már most lehetővé teszik a földrajzi távolságok és az időbeli korlátok legyőzését.

Susskind szerint a jelenlegi igényeknek megfelelő, ügyfélbarát megoldás egy bírósági platform létrehozása lehetne, amivel már számos országban kísérleteznek. Ezek kedvező tapasztalatai is segíthetik a többi ország döntéshozóit a hasonló fejlesztések megvalósításában. Ha elolvassák ezt a könyvet a jogászok, akkor a végére jutva egészen másként láthatják majd mindazt, amit eddig a bíróságok működéséről, lehetőségeiről gondoltak. A könyvet Osztovits András fordította magyarra.

Richard Susskind: Online bíróságok és az igazságszolgáltatás jövője

Orac Kiadó, Budapest, 2023  • Tippek
  • Hitelkártya