Egyedülálló erdélyi kiállítás nyílik a fejedelmi kincsekről

2024.04.16. 19:02
Egyedülálló kiállításban vállalt szerepet a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont. A Magyar Nemzeti Bank numizmatikai gyűjteményét kezelő intézmény saját kincseivel, közel 210 tétellel gazdagította az április 16-án Csíkszeredán nyílt Fejedelmek aranya – Uralkodói reprezentáció Erdélyben című tárlat anyagát.

A kora újkori Európában az uralkodó arcképét a politikai elitfestményeken, a köznemesi réteg és a polgárság nyomtatott metszeteken, a köznép pedig a pénzek éremportréján láthatta. A fejedelmek hatalomra kerülésüket követően új érméket verettek a saját arcképükkel. A Fejedelmek aranya – Uralkodói reprezentáció Erdélyben című tárlat célja, hogy bemutassa az erdélyi fejedelmek hatalmi reprezentációját, elsősorban az általuk veretett érméken keresztül, kiegészítve azokkal a tárgyakkal, amelyek a tallérokon lévő ábrázolásokon megfigyelhetők (címerek, fegyverek, páncélzatok, hatalmi jelvények).

A Magyar Nemzeti Bank történetének gyűjteménygyarapításai közül úgy értékében, mint jelentőségében is kiemelkedik a 220 darabot számláló 16–17. századi erdélyi tallérgyűjtemény, amelyet a jegybank 2015-ben vásárolt meg Törő István műgyűjtő-galériatulajdonostól. Ezeket első alkalommal 2016-ban a Tündérkert ezüstje címmel a Magyar Nemzeti Múzeum kupolatermében nyílt kiállításon csodálhatta meg a közönség.

A nagy sikerre való tekintettel 2017. nyarán útjára indult a Fejedelmi kincsek című vándorkiállítás. Itt a talléranyag kiegészült a Magyar Nemzeti Bank gyűjteményéből származó erdélyi aranypénzekkel, korabeli verőszerszámokkal, és a Magyar Nemzeti Múzeum erdélyi fejedelmi fegyvereivel. A kiállítás április 16-án, Csíkszeredán, a Mikó várban a Csíki Székely Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum, illetve a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont együttműködésének eredményeképpen nyílt meg. A tárlat 2024. július 15-ig látogatható.