Forradalom és új média

2005.10.13. 14:40
Hogyan hat az új média a politikára és a kultúrára? Az aktivizmus új formáit hívja-e életre az internet és a WIFI-hálózat? Képes-e az új média befolyásolni a társadalmi, politikai és kulturális rendet? RE: Aktivizmus címmel konferencia kezdődik pénteken Budapesten.
Az új média forradalmi hatásait vizsgálja a pénteken kezdődő "RE: Aktivizmus" konferencia. A nemzetközi és magyar előadók körüljárják, hogy milyen új társadalmi és politikai tevékenységeket hívott életre az információs technológia és a globális kommunikációs hálózat kiépülése.

A kétnapos konferencián jelen lesz a médiahackjeiről elhíresült Yes Men-csoport egyik tagja, Andy Bichlbaum, aki leghíresebb akciójában a Világkereskedelmi szervezet (WTO) képviselőjének adta ki magát, és bejelentette a szervezet feloszlatását.

Előad Larry Lessig, az internet hatására repedező szerzői jogi rendszer megújításán dolgozó jogtudományi professzor, és maga Jimmy Wales, a Wikipedia.org alapítója.

Digitális emlékezet és állami beavatkozás

A konferencia nyolc, egymással összefüggő témakörrel foglalkozik. A kulturális ellenállás szekcióban azt vizsgálják a futurizmus iránt nyitottak, hogy milyen formát ölt a nyugati kulturális és társadalmi rend radikális kritikája a megváltozott mediális környezetben.

A Város és új média panelben a városi szövet és az új kommunikációs hálózatok - a mobiltelefónia, a WiFi hálózatok - kölcsönhatásáról lesz szó.

A Digitális emlékezet: az újságírás és archiválás új formái panel a hálózaton felhalmozódó információ, tudás, tapasztalat és szakértelem szerkezetét vizsgálja, és arra keresi a választ, hogy a digitális archívumok hogyan formálják át viszonyainkat egyéni és közösségi identitásunkhoz, és a fennálló intézményi rendhez.

Az Új média és a demokratikus választási rendszerek panel vizsgálja, hogy a demokratikus politikai rendszer keretei mennyiben alkalmasak az új médiumok által megnyitott lehetőségek beépítésére.

A Civil kezdeményezések és az új média használata panel fókuszában a civil kezdeményezések sikere és a kommunikációs technológia változása áll.

Az Új média és a globális civil társadalom panelben a globális játéktérben aktív civil kezdeményezésekkel foglalkoznak a résztvevők. A Peer-to-peer hálózatok politikai gazdaságtana panel arra keresi a választ, hogy az interneten szerveződő nemzetközi kooperációs hálózatok működése milyen gazdasági, jogi, kulturális, technológiai keretek között jöhet létre.

Az Állami beavatkozás és szabályozás témájával foglalkozó panel pedig arra mutat rá, hogy milyen intézményei és lehetőségei vannak az állami szabályozásnak egy olyan világban, amelyben a szupranacionális intézmények, multinacionális vállalati érdekek egyre nagyobb beleszólással rendelkeznek a technológiai változásokba.

Budapest, 2005. október 14-15. Helyszín: CEU ( Bp., V. Nádor u. 9.)