Marcell
18 °C
32 °C

Elmarasztalta az ORTT A Hét Sziget-riportját

2002.08.30. 15:44
Az Országos Rádió és Televízió Testület 7. számú eljáró tanácsa megállapította, hogy a Magyar Televízió Rt.-nek a panaszos által kifogásolt 2002. augusztus 4-én sugárzott "A Hét" című műsorában a "Sziget" rendezvényről szóló tudósítás nem felelt meg a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény előírásainak.
"A Hét egyértelműen elfogultan, egyoldalúan mutatta be a számtalan kulturális programot nyújtó "Sziget" fesztivált. A tudósítás egyúttal számos, a zsidóságra utaló megfogalmazást és képet tartalmazott, nem egyszer kifejezetten a tendenciózusan ábrázolt rendezvény negatívan beállított történéseivel összefüggésben. Ezzel a műsor megsértette a rá vonatkozó átfogó, elfogulatlan és hiteles tájékoztatást, valamint a gyűlöletkeltés tilalmát és a kisebbségek méltóságának tiszteletben tartását előíró törvényi rendelkezéseket, különös tekintettel a közszolgálati műsorszolgáltatókra érvényes magasabb követelményekre. A közszolgálati műsorszolgáltató - azon túl, hogy soha nem kelthet gyűlöletet - éppen a különböző nemzetiségei, etnikai, vallási vagy más csoportok közötti párbeszéd, az egymás kultúrája iránti érdeklődés és tisztelet felkeltésére és erősítésére hivatott", áll a médiahatóság közleményében.

Az ORTT indoklásában a törvény alábbi előírásaira hivatkozik: 23. paragrafus (2) bekezdés: "A közszolgálati műsorszolgáltató ... átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztat"; 3. paragrafus (2) bekezdés: "A műsorszolgáltató ... tevékenysége ... nem lehet alkalmas ... gyűlölet keltésére; 23. paragrafus (1) bekezdés: "A közszolgálati műsorszolgáltató ... különösen köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvető érdekeit tiszteletben tartani, nem sértheti más nemzetek méltóságát".