Timót, Xénia
-4 °C
2 °C

Átadták a Kossuth- és Széchenyi-díjakat

2004.03.15. 19:06
Mádl Ferenc államfő Kossuth- és Széchenyi-díjakat, továbbá Magyar Köztársasági Érdemrend kitüntetéseket adott át a nemzeti ünnep alkalmából hétfőn a Parlamentben. A köztársasági elnök a miniszterelnök előterjesztésére 16 Kossuth-díjat, 21 Széchenyi-díjat adományozott.
Kossuth-díjat kapott

Balla Demeter Balázs Béla-díjas fotóművész, érdemes művész "négy évtizedes, kiemelkedően magas színvonalú, a magyar fotográfiát gazdagító munkásságáért."

Bertók László Babérkoszorú-díjas és József Attila-díjas költő "új verstípusokat is létrehozó, a magyar líra megújulásában nagyon fontos szerepet játszó költői, prózai és elméleti munkásságáért."

Bíró Miklós Balázs Béla-díjas operatőr, Kiváló Művész, a Színház- és Filmművészeti Egyetem egyetemi tanára, aki "a Magyar Televízió megalapítása óta és televíziós műfaj kiemelkedő tv-játékait, illetve tv-filmjeit fotografált rendkívül magas színvonalon. Közben játékfilmeket is készített, melyben szintén meghatározó munkatárssá tudott válni. A televíziós műfaj meghatározó vizuális személyisége."

Bogányi Gergely Liszt Ferenc-díjas zongoraművész "a romantikus zongorairodalom - különösen Chopin és Liszt műveinek - virtuóz és személyes hangú tolmácsolásáért."

Borvendég Béla Ybl Miklós-díjas építész, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címzetes egyetemi tanára "kiemelkedő építőművészeti munkásságáért, valamint szakmai tevékenységéért és írásaiért."

Grunwalsky Ferenc Balázs Béla-díjas operatőr-rendező, Érdemes Művész, mert "a filmszakma egyik legkreatívabb egyénisége. A magyar valóság különös területeit dolgozta fel, melyben hosszú éveken át a magyar film vizuális nyelvének megújítójává vált; a videotechnika filmszerű alkalmazásának magyarországi úttörője, egyik kidolgozója."

Gyulai Líviusz Munkácsy Mihály-díjas grafikusművész, Érdemes Művész "kimagasló művészi munkásságáért, különös színvilágú és finoman szatirikus szemléletű grafikáiért és festményeiért, valamint nemzetközileg is elismert rajzfilmjeiért."

Hencze Tamás festőművész, Érdemes Művész "kimagasló alkotó munkásságáért, a 60-as évek óta tartó töretlen festőművészeti tevékenysége elismeréseként."

Krasznahorkai László Babérkoszorú-díjas és József Attila-díjas író "a kortárs magyar prózairodalom megújulásában és korszerűvé válásában játszott rendkívül fontos alkotói szerepéért, regényeiért és elbeszéléseiért, amelyeket a külföldi - elsősorban a német - szakirodalom is számon tart és nagyra becsül."

Lázár Kati Jászai Mari-díjas színművész, Kiváló Művész, a Kaposvári Csíky Gergely Színház színművésze "hosszú évek óta a magyar színházi élet meghatározó színésznője, kiváló alakítása mellett gondot fordít arra, hogy megszülethessen a Merlin Színház, emellett kiváló színészpedagógusi munkát is végzett. Igazi színházteremtő egyéniség."

Lehoczky Zsuzsa, a Budapesti Operettszínház Jászai Mari-díjas színművésze, Kiváló Művész "az operett és musical-irodalom szubrettszerepeinek kiváló megformálásáért, több évtizedes, sikerekben gazdag művészpályafutása elismeréseként."

Moór Marianna, a Pesti Magyar Színház Jászai Mari-díjas színésze, Kiváló Művész "film- és tv-játékokban nyújtott alakításaiért, emlékezetes színpadi szerepformálásaiért, méltán nagysikerű művészi pályafutása elismeréseként."

Popova Aleszja, a Magyar Állami Operaház Harangozó Gyula-díjas balettművésze, megántáncos, Érdemes Művész "a klasszikus balettrepertoár virtuóz és személyiségével átitatott megformálásáért."

Rost Andrea Liszt Ferenc-díjas operaénekes, Érdemes Művész "hazai és a nemzetközi sikereiért, az operairodalom szopránszerepeinek kiváló tolmácsolásáért."

Tőzsér Árpád József Attila-díjas költő, műfordító, irodalomtudós, szerkesztő, Érdemes Művész "költői, szépírói és elméleti munkásságáért; szerkesztői tevékenységéért, amely nagyon lényeges szerepet játszik a szlovákiai magyar irodalom fejlődésében."

Megosztott Kossuth-díjat kapott az Amadinda Ütőegyüttes: Bojtos Károly, Holló Aurél, Rácz Zoltán, Váczi Zoltán "az ősi népzenétől korunk legérdekesebb törekvéseinek eszköztáráig szinte mindent felölelő, világszerte nagysikerű művészetük elismeréseként."

Széchenyi-díjat kapott:

Almási Miklós, az MTA rendes tagja, József Attila-díjas esztéta, filozófus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi tanára "A magyar filozófiai és esztétikai szakirodalom kiváló műveléséért, műelemzéseiért, színház-, film- és irodalomkritikai munkásságáért, valamint az esztétika oktatásának megszilárdításában és kiszélesítésében végzett tevékenységéért."

Daróczy Zoltán, az MTA rendes tagja, a Debreceni Egyetem Matematikai és Informatikai Intézet egyetemi tanára "A függvényegyenletek és egyenlőtlenségek elméletében és alkalmazásaiban elért nemzetközileg is elismert eredményeiért, valamint a debreceni analízis iskola létrehozásában és vezetésében végzett példamutató munkájáért."

Dr. Dobszay László, a zenetudomány kandidátusa, Erkel Ferenc-díjas zenetörténész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi tanára, az MTA Zenetudományi Intézete osztályvezetője "A magyar és a nemzetközi zenetudomány és zenei praxis mindennapi alkalmazásában végzett eredeti és kimagasló munkásságáért, zeneelméleti, pedagógiai iskolateremtő tevékenységéért."

Herman József, az MTA rendes tagja, professor emeritus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem nyugalmazott egyetemi tanára "Nyelvtudományi területen nemzetközileg elismert, évtizedeken át végzett tudományos tevékenységéért."

Kántor Lajos, József Attila-díjas irodalomtörténész, kritikus, esszéíró, az MTA doktora "A XX. századi erdélyi irodalom fejlődéstörténetét és jelentős alakjait elemző (Szilágyi Domokos, Szabédi László) irodalomtörténeti munkásságáért, a Korunk című folyóirat szerkesztéséért, az erdélyi magyar szellemi életben betöltött szerepéért."

Keviczky László, az MTA rendes tagja, az MTA alelnöke, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete kutatóprofesszora, egyetemi tanára "Az irányításelmélet és szabályozástechnika terén elért nemzetközileg is kiemelkedő elméleti és gyakorlati hasznot hozó kutatási eredményeiért, iskolateremtő tudományos és oktató munkásságáért."

Dr. Körner Éva, a művészettörténeti tudomány kandidátusa, művészettörténésze "Kiemelkedő tudományos, a magyar művészettörténetet megújító tevékenységéért."

Dr. Kürti Sándor, a KÜRT Computer Rendszerház Rt. vezérigazgatója "A számítógépes adatmentési technológia terén elért, nemzetközileg is elismert eredményeiért."

Dr. Ludassy Mária, a filozófiai tudomány doktora, filozófiatörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi tanára "A francia felvilágosodás és a francia forradalom eszmetörténete terén végzett kutatói és tudományos munkásságáért."

Magyar Kálmán, az MTA rendes tagja, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerhatástani Intézet nyugalmazott egyetemi tanára, orvos, professor emeritus "A gyógyszerbiokémia és farmakokinetika terén kifejtett iskolateremtő munkásságáért, a farmakoterápiában nagy jelentőségű eredeti magyar gyógyszerek kifejlesztésében végzett, nemzetközileg is kiemelkedő kutató munkájáért."

Dr. Meggyesi Tamás Ybl Miklós-díjas építész, a műszaki tudomány doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanára "A településtervezés, a településfejlesztés és a települési értékek feltárásának területén végzett magas szintű tudományos, oktatói, valamint publikációs tevékenysége elismeréseként."

Pálinkás Gábor, az MTA rendes tagja, az MTA Kémiai Kutatóközpont főigazgatója, egyetemi magántanár "A folyadékok szerkezetének kísérleti és elméleti módszerekkel történő meghatározásában elért kimagasló eredményeiért és a nemzetközileg is elismert hazai tudományos iskola létrehozásáért."

Réz Pál József Attila-díjas irodalomtörténész, műfordító, a Holmi főszerkesztője "Az utolsó évtizedek hazai irodalmában rendkívüli súlyú szerkesztői tevékenységéért, a magyar klasszikusok kritikai kiadásaiért, továbbá nagyon jelentős kritikai munkásságáért."

Spa:t András, az MTA rendes tagja, orvos, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézete igazgató egyetemi tanára "Nemzetközileg kiemelkedő tudományos munkásságért, kiváló oktató és iskolateremtő, valamint kiterjedt és értékes tudománypolitikai és tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként."

Dr. Török Endre irodalomtörténész, az irodalomtudomány doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem nyugalmazott egyetemi tanára, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem vendégprofesszora "Az orosz irodalomtörténet, a Tolsztoj-életmű és az orosz vallásfilozófia kutatása terén elért eredményeiért, könyveiért, tudósnemzedékek felneveléséért."

Várallyay György, az MTA rendes tagja, az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet kutatóprofesszora, egyetemi tanár "A talajtermékenység fenntartásáért, az országos talajtérképezés nemzetközileg is elismert kidolgozásáért."

Várnai Györgyi, a Magyar Nagylexikon Kiadó Rt. elnök-vezérigazgatója "A Pallas lexikon után több mint 100 évvel az első önálló magyar nagylexikon létrehozásáért és szerkesztéséért."

Verő József, az MTA rendes tagja, a Nyugat-Magyarországi Egyetem egyetemi tanára, az MTA Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Intézete kutatóprofesszora "A magnetoszférakutatás terén a geomágneses pulzációk vizsgálatával elért nemzetközileg kiemelkedő eredményeiért, amelyekkel összefüggéseket állapított meg a bolygóközi tér és a földi magnetoszféra paraméterei között, továbbá soproni tudományos iskolateremtő és tudományos közéleti munkássága elismeréseként."

Vékás Lajos, az MTA rendes tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Polgári Jogi Tanszék egyetemi tanára "A polgári jog és a nemzetközi magánjog területén megjelent értékes monográfiáiért és tanulmányaiért, az ELTE és a Collegium Budapest rektoraként kifejtett iskolateremtő munkájáért, valamint a magánjog kodifikációjának elméleti irányítójaként és gyakorlati szervezőjeként végzett tevékenységéért."

Megosztott Széchenyi-díjat kapott

Balogh Csaba, a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Rt. elnöke, Búvár Géza, a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Rt. vezérigazgatója "A magyar növénytermesztés komplex fejlesztésében és a KITE keretében kifejtett több évtizedes különösen eredményes innovációs munkájukért."

Mahunka Sándor zoológus, az MTA levelező tagja, a Természettudományi Múzeum főigazgató-helyettese, Papp László zoológus, az MTA rendes tagja, a Magyar Természettudományi Múzeum kutatóprofesszora, az MTA-MTM Állatökológiai Kutatócsoport vezetője "A zoológia és az állatökológia területén nemzetközileg is kimagasló kutatói és rendszerező munkásságukért."