Zelma, Rajmund
-4 °C
3 °C

Biztonság a látszatnak II/II

2004.05.20. 10:23
A cikksorozat előző részében a kamerákról és a beléptető rendszerekről ejtettünk néhány szót. Most áttérnénk az informatikai biztonsággal szorosabban kapcsolódó témákra.
Vírusvédelem, de minek?

Annyit lehet manapság hallani a vírusokról, hogy már azok a cégek is alkalmaznak valamilyen víruskereső eszközt, melyek egyébként tudomást sem vesznek az informatika alkalmazásából eredő kockázatokról.

Beruházásaikat azonban legtöbb esetben itt is a spórolás jellemzi. Sok esetben nem alkalmaznak a teljes hálózatra kiterjedő vírusvédelmi megoldásokat, és egyedi telepítések révén kívánják kiépíteni rendszerüket. Az így létrejövő megoldás azonban nagyon ki van szolgáltatva a felhasználók kényének, kedvének. Sok esetben kikapcsolják az automatikus védelmet a gépüket túl lassúnak ítélő munkatársak, és még a vírusadatbázisok folyamatos biztosítása sem működik. Természetesen ez a megoldás is olyan, hogy ha úgy vesszük van vírusvédelem, ha úgy vesszük nincsen.

Arról talán már kár is beszélni, hogy a legjobb vírusvédelem sem ér semmit egy jól konfigurált tűzfal nélkül.

Biztonsági mentőrendszer, biztonság nélkül

Nincs olyan tankönyv, vagy képzés, mely ne említené meg az adatvesztés elkerülésére a gyakori mentések szükségszerűségét. Ezt egyre többen be is látják, sőt azt is el lehet mondani - főleg a közép és felső kategóriába tartozó cégekről - , hogy meg is veszik a szükséges eszközöket is hozzá.

Két alapvető dolgon azonban így is spórolni szoktak.

  1. Magukon az adathordozókon
    A Kürt Rt szakemberei nemegyszer találkoznak olyan mentőegységekkel, melyekről az adatokat azért lehetetlen már visszanyerni, mert jóval a megengedett felírási gyakoriságon túl használták, vagy eleve nagyon rossz minőségű médiát vásároltak.
  2. A tároláson
    Nem elegendő elkészíteni a biztonsági mentéseket, azok egy példányát olyan helyen kell tárolni, mely megakadályozza az egyidejű megsemmisülést. Van például több olyan szolgáltató is mely vállalja, hogy elszállítja a biztonsági másodpéldányokat és a maga telephelyének tűz, és egyéb szempontból biztonságos helységeiben tárolja.

A tűzvédelem persze önmagában is problémák forrása lehet.

Sok cégnél az egyedüli tűzvédelem a vízzel való oltás, mely köztudomásúlag nem tesz túl jót sem a számítógépeknek, sem az adathordozóknak. Csak nagyon kevés helyen alkalmaznak alternatív tűzvédelmi rendszereket (égéslassító oxigénelvonó, káros égéstermékeket eltávolító berendezéseket, stb.). Egy külön cikkben ezekre is ki szeretnénk térni a későbbiekben.