16:00, December 03.
Hollandia 0
Egyesült Államok 0
Kalifa Nemzetközi Stadion Nyolcaddöntő
20:00, December 03.
Argentína 0
Ausztrália 0

Adatvédelmi törvényt sért a Matáv adósságbehajtási gyakorlata

2000.06.23. 12:57
Az adatvédelmi biztos állásfoglalása szerint a Matáv adósságbehajtási gyakorlata nem felel meg az adatvédelmi törvény előírásainak. Mint már korábban írtuk, a Matáv külső cégeket bíz meg ügyfelei díjhátralékának behajtásával. Az eljárás során a távközlési cég az előfizető beleegyezése nélkül kiadja adósa személyes adatait a behajtócégnek. Az Index akkor hivatalos beadvánnyal fordult az adatvédelmi biztoshoz az ügyben. Majtényi László pénteken kiadott ajánlásában felszólítja a Matávval szerződésben álló adósságbehajtó cégeket, hogy a Matáv Rt. magánszemély ügyfeleinek általuk kezelt személyes adatait töröljék.
A Matáv szerint jogszerű az eljárás

A Matáv emberi erőforrás és jogi vezérigazgató-helyettese levelet írt Majtényi Lászlónak, melyben hangsúlyozta, hogy a cég eljárása jogszerű volt. A vezérigazgató-helyettes a cégek megbízási szerződésüknek megfelelően a Matáv nevében járnak el, mintegy ,,meghosszabbított karjai" a cégnek. A Matáv szerint a személyes adatok védelme nem sérült, mivel a cégek csupán adatfeldolgozást végeztek, nem tekinthetők adatkezelőnek. A vezérigazgató-helyettes továbbá reményét fejezte ki, hogy az adatvédelmi biztos megbizonyosodott arról, hogy ,,jelen ügyben csupán a média szenzációkeltéséről van szó és az akcióra a jogszabályi keretek betartása mellett került sor."

Nagy Bálint, a Matáv kommunikációs igazgatója az Indexnek elmondta, hogy az adatvédelmi biztos ajánlását tudomásul veszik, és e szerint fognak eljárni, tehát nem bíznak meg behajtással külsõ cégeket. Az igazgató leszögezte azonban, hogy cége nem ért egyet az ajánlásban foglaltakkal, eltérõ jogi álláspontjukkal hamarosan megkeresik Majtényit. Nagy Bálint szerint a díjtartozások behajtásával a Matáv és más szolgáltatók is a jogkövetõ és tisztességes állampolgárokat védik.

Az adatvédelmi biztos vizsgálatot indít

Törvényi definíciók

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.

Majtényi László február 10-én válaszolt a vezérigazgató-helyettesnek, levelében megállapítva, hogy a Matáv érveit adatvédelmi szempontból aggályosnak tartja. Egyben arra kérte a vezérigazgató-helyettest, hogy az ügy eredményes kivizsgálása érdekében adjon részletes tájékoztatást tartozásbehajtási eljárásukról. Az adatvédelmi biztos a következő kérdésekre kért választ a cégtől: milyen jogszabályi rendelkezés alapján adták át előfizetőik személyes adatait a tartozásbehajtó cégeknek, milyen személyes adatokat továbbítottak, mit tartalmaz erre vonatkozólag a Matáv üzletszabályzata, továbbá másolatot kért a behajtócégekkel kötött szerződésekről.

Adatkezelés vagy adatfeldolgozás?

A cég március 7-én válaszolt az adatvédelmi biztos kérdéseire, bár a behajtócégek nevét nem közölte. A vezérigazgató-helyettes ismét leszögezte, hogy a cégek a Matáv ,,nevében és javára jártak el". A válaszhoz mellékelt szerződésmásolatból kiderül, hogy a cégeket ,,követelések behajtásával kapcsolatos adatfeldolgozási tevékenységgel" is megbízták. Az adatfeldolgozási tevékenység a szerződés szerint az ügyfél telefonos, illetve tértivevényes levélben történő megkeresését jelenti.

Jogtalan adatkezelés

Majtényi László szerint az adatvédelmi törvény meghatározásaiból egyértelműen következik, hogy ,,az adósságbehajtó társaságok nem tekinthetők adatfeldolgozónak, mivel a birtokukba került személyes adatokkal nem adatkezelési technikai műveleteket hajtanak végre, hanem azokat felhasználják és azokra támaszkodva a szerződés keretei között döntéseket hoznak, a polgárral szerződésben álló gazdasági társaság tevékenységébe tartozó feladatot látnak el. Az adatkezelő az adatfeldolgozónak nem adhat át rendelkezés-döntési jogot az adatok felett."

Az adatvédelmi biztos állásfoglalása

Az adatkezelők magánszemély ügyfeleik adatait csak az érintettek hozzájárulásával adhatják át adósságbehajtással foglalkozó cégeknek a követelés behajtása céljából. Az állásfoglalás szerint az ügyfél hozzájárulása akkor tekinthető jogszerűen megadottnak, ha ,,az adatalany kívánságának önkéntes, határozott és tájékozott kinyilvánítása, mellyel beleegyezését fejezi ki az őt érintő adatkezelésbe (adattovábbításba)." A fentiek alapján az adatvédelmi biztos június 19-én keltezett ajánlásában felszólítja ,,a Matáv Rt.-vel szerződésben álló adósságbehajtással foglalkozó gazdasági társaságokat, hogy a Matáv Rt. magánszemély ügyfeleinek általuk kezelt személyes adatait töröljék, a törlés tényéről valamennyi érintettet és az adatvédelmi biztos hivatalát tájékoztassák."  • Hírek
  • Hírek