16:00, November 30.
Ausztrália 0
Dánia 0
al-Dzsanúb Stadion D csoport
16:00, November 30.
Tunézia 0
Franciaország 0
Education City Stadion D csoport
20:00, November 30.
Lengyelország 0
Argentína 0
974 Stadion C csoport
20:00, November 30.
Szaúd-Arábia 0
Mexikó 0

Vitatott ügyekben döntött az ISZT Tanácsadó Testülete

2000.04.07. 17:36
Több vitatott domainregisztrációs kérdésben döntött az Internetszolgáltatók Tanácsának Tanácsadó Testülete április 5-i ülésén. A céges prioritásos igénylésekhez cégbírósági bejegyzés szükséges, a cégnévből képzett domainnévnek pedig nem szabad összetéveszthetőnek lennie más cégek nevével. A zárolt nevek ügyében egyelőre nem foglalt állást a testület.
A regisztrátorokhoz a domainregisztráció liberalizálása óta rengeteg prioritásos igénylés érkezik, ezek egy részének ügyében a Testület állásfoglalását kérték a regisztrátorok. A Testület szerint a cégkizárólagosság elvének a domainnevek körében is érvényesülnie kell. Prioritásra alapozott igény egyértelműen csak akkor állapítható meg, ha a cégnév más cégek ugyancsak jogszerűen használt nevével internetes névvé alakítása után sem válik összetéveszthetővé, megtévesztővé. A domainnévvé alakítás során ugyanis el kell hagyni az ékezeteket, szóközöket és bizonyos írásjeleket és nem különböztethetők meg a kis- és nagybetűk sem. Elsőbbségi igényt csak már ténylegesen bejegyzett cégnévre lehet alapozni, nem elegendő hozzá a cégbírósághoz beadott bejegyzési kérvény.

Az elvi állásfoglalás kitért azokra a cégnevekre is, melyek a cégek internetes tevékenységére utaló .hu megkülönböztető toldalékkal kerültek bejegyzésre. A Testület álláspontja szerint elsőbbségi igény csak a .hu betűsorozatot is tartalmazó név vagy rövidített név vonatkozásában szerezhető. A Szabályzat szerint több szóból álló név csak egybe írva vagy kötőjelesen igényelhető, az ettől eltérő módon benyújtott igénylések (xxxx.hu) nem teljesíthetők, a Szabályzat szerinti igénylésnek (xxxx-hu xxxxhu) - további feltételek megléte esetén - már prioritása van.

Az ülésen nem született elvi állásfoglalás a zárolt nevekkel kapcsolatban. Az ISZT jogi képviseletét ellátó ügyvédi iroda képviselője - aki a Testület ülésein a Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerint tanácskozási joggal vesz részt, ám szavazati joggal nem rendelkezik - a Testületnek feltett kérdések további pontosítását kérte. A Testület állásfoglalását a pontosított kérdéseknek megfelelően a következő ülésen hozza meg.

A következő testületi üléseken várhatóan állásfoglalás születik majd a nem a jogosult által igényelt, de védjegyoltalom alatt álló nevek, szerzői jog által védett mű- és műsorcímek, a társadalmi szervezetek és a jogszabállyal létre hozott szervezetek vitatható prioritásos igényei illetve az általuk vitatott igénylések ügyében.

A Tanácsadó Testület weboldalán ezen a héten közzétették a TT Szervezeti és Eljárási Szabályzatát, s rövidesen megjelenik itt az elvi állásfoglalás teljes szövege, továbbá az a lista is, mely a Testülethez beérkezett ügyek részletes felsorolását tartalmazza.  • Tippek
  • Bankszámla