Béla
12 °C
27 °C

Kispénzű értelmiségiek kaptak Családinet PC-t

2001.05.08. 13:01
Elkészült a Családinet PC-akcióban résztvevő családok felmérése. A kedvezményes árú számítógépet megvásárló 1400 család közül 1003 töltötte ki az informatikai kormánybiztosság névtelen kérdőívét. A válaszokból kiderül, hogy a nyertesek a magasabban képzett társadalmi rétegekből kerültek ki. A legtöbb családban 50-100 ezer forint között keresnek a felnőttek, többségük anyagi okokból nem vett mostanáig számítógépet.
A Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztossága tavaly ősszel kísérleti projekt keretében akciót hirdetett családosok számára internet-hozzáféréssel rendelkező személyi számítógépek kedvezményes hitelkonstrukcióban történő beszerzéséhez. Az akcióra jelentkező családok közül november végén sorsolással választották ki azokat, akik végül igénybe vehették a konstrukciót.

A kormánybiztosság postán küldött kérdőíveket az akció nyerteseinek, hogy lemérje, mennyire volt sikeres a kezdeményezés, illetve hogy mi jellemző a nyertesekre. Az összes válaszadó 54 %-a férfi, 46 %-a nő; családfők esetében 80,1 % férfi, és 19,9 % nő, míg családtagok esetében 35 % férfi, és 65 % nő az arány. A legidősebb válaszadó 1915-ben, a legfiatalabb 1989-ben született. A nyertesek legnagyobb részben diplomával, illetve érettségivel rendelkezik, amely azt mutatja, hogy az akció kedvezményezettei a magasabban képzett társadalmi rétegekből kerültek ki.

A válaszadók 90,6 %-a jelenleg dolgozik. Közülük 30,8 % vezető beosztásban, 45,4 % egyéb szellemi, 17 % pedig fizikai munkát végez, egyéb kategóriába 6,6 % sorolta magát. A kérdezettek munkahelyének ágazati besorolását tekintve kiemelkedő az iparban (21,1 %), és az oktatásban, kultúrában (19,4 %) tevékenykedők száma. A vezetők, és a szellemi foglalkozásúak magas arányát valószínűleg az magyarázza, hogy ők hasznosítják a mindennapjaikban számítógépeket leggyakrabban. Az akcióban a "tanult" társadalmi rétegek szerepe volt meghatározó, és a felhívás kevéssé keltette fel a fizikai munkát végző rétegek érdeklődését.

A családok vagyoni helyzetének legfőbb indikátora a szülői generáció havi nettó jövedelme: Tavaly a válaszadók 27 % havi 50 ezer forint alatt keresett. A legtöbben, a válaszadók fele 51 ezer és 100 ezer forint közötti havi jövedelemből élnek. E feletti havi jövedelem felett összesen 21,5 % keresett. Ez összességében azt mutatja, hogy bár a nyertesek legtöbbje diplomás, illetve érettségizett, emellett vezető beosztású, vagy szellemi foglalkozású, keresetük mégsem tér el nagyban az alacsonyabb végzettségűekétől. (Az érettségizettek 82%-a, a diplomások 65 %-a keresett 100 ezer forint alatt havonta 2000 végén.)

Az akcióban való részvételt legtöbben az internet-hozzáférésben jelölték meg (23,9 %), de jelentős motiváló erőt képzett a kedvező konstrukció (23,8 %) is. Általában a gyerekek tanulmányaihoz, eredményes jövőjéhez (22,8 %) tartották szükségesnek a számítógépet a megkérdezettek, (ezen túlmenően 12,9 % a gépet közvetlenül tanulás céljára szerezte be), felismerve, hogy az eszköz szükségét napjainkban (17,6 %). Sokuk (16,1 %) számára pedig amúgy is aktuális volt már a számítógépvásárlás.

A válaszadókról általánosságban elmondható, hogy az erőteljes részvételi szándékukon túl az akcióval általában meg vannak elégedve. 63,5% teljes mértékben, 25,2% részben elégedett. 8.9% elégedett is, meg nem is, az elégedetlenkedők aránya pedig nem éri el az egy százalékot. Az akció legfontosabb pozitívumát a megkérdezettek az internet-hozzáférésben látták (58,8%). Emellett a kedvező fizetési konstrukciót is fontos pozitívumként értékelték (56,1%). A számítógép paramétereit is sokan tartották említésre méltónak. (17,1%).

A későbbi akciók szempontjából fontos kiemelni a garancia, és szerviz lehetőségek kérdését, amely a már jelentkező hibák kapcsán merült fel. Hiányzott a telepítő lemez is, amely jogtiszta szoftver esetében valóban elvárható. Voltak, akik kifogásolták az internetszolgáltatás "minőségi" és "mennyiségi" paramétereit. Többekben felmerült az igény az internetszolgáltatás, a szoftverek, illetve a hardverek bővítésére is, amelyre későbbi akciók kialakításakor fokozott hangsúlyt kellene fektetni.

A számítógéppel eddig nem rendelkező háztartások 55,7%-a anyagi okokból nem vett mostanáig gépet, 10 % eddig nem érezte az eszköz beszerzésének szükségét, 16,6% máshol használt számítógépet. Az érdeklődés, illetve a kellő ismeretek hiánya a megkérdezett családok elenyésző részénél játszott szerepet (kevesebb, mint 1%). A már számítógéppel rendelkező háztartások 43%-a bővítette számítógépét új hardveregységgel az elmúlt egy évben. Valamely a háztartásban meglévő számítógépen a megkérdezett családfők 63%-a szeretne az elkövetkezendő egy évben bővítést végrehajtani. A bővítendő eszközök sorában a memória (26,6%), a CD-író (31,2%), a szkenner (31,6%), és a nyomtató (72,1%) szerepel.

A válaszokból kiderül, hogy az akcióban elsősorban viszonylag alacsony jövedelemmel rendelkező, tanult emberek vettek részt. Az akcióbeli részvételi szándék nem függ a személyes adatok, a korábbi számítógépes ismeretek és a felhasználói szokásoktól. A felhasználókat tevékenységeik szerint jellemzése során két csoport volt kimutatható: a számítógépet munkaeszközként, illetve azt szórakozásra használók köre. A felhasználók jelentős része bővíteni szándékozik a gépet.

A hasonló akciók előkészítésénél a megfelelő célcsoport kijelölése, és a felhasználói igényeknek megfelelő eszköz biztosítása látszik olyan tényezőnek, ami hozzájárulhat egy infrastruktúrát biztosító akció sikeréhez.

Részvételi feltételek
A program azok ata bérből és fizetésből élő háztartásokat és családokat célozta, amelyek megfelelő fizetési morállal rendelkeznek, és más úton nem lennének képesek hozzájutni ilyen lehetőséghez.

A kiírás szerint a jelentkező:
- nagykorú
- legfeljebb 67 éves
- devizabelföldi természetes személy, aki
- érvényes adókártyával
- érvényes személyi igazolvánnyal
- állandó bejelentett lakcímmel
- saját nevén lévő vezetékes telefonnal, valamint
- minimum 32 ezer Ft igazolt havi nettó jövedelemmel és legalább egyéves folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik.
- továbbá van a családjában két 18 év alatti gyermek és közülük az egyik legalább 8 éves.

A jelentkezés elfogadásának feltétele még, hogy hogy az elmúlt 6 hónapban (2000. április-szeptember) nem egyirányúsította a szolgáltató a telefonvonalat, és a telefonszámlát rendesen fizették. A jelentkezők hitelképességét a Postabank saját követelményei szerint vizsgálja.

15%
4999 Ft
4250 Ft
15%
2999 Ft
2550 Ft