Sára, Márió
2 °C
6 °C

Playmate-ek és a kiberjövő az internetkonferencián

2004.10.14. 12:25
Playmate-ekkel, óriástortával és a Bëlga együttessel ünepelte magát és a résztvevőket a Tihanyban ötödik alkalommal megrendezett Internet Hungary, az internetfelhasználók konferenciája. A szakmai program rangosabb volt, mint valaha, amibe a kormánycsere is besegített: az előzetesen bejelentkezett előadók közül kettő időközben miniszter lett.
A kétnapos eseménysorozat megnyitóját - a tavalyihoz hasonlóan - Kovács Kálmán informatikai miniszter tartotta. Előadásának akár mottójául is választhatta volna a beszéd középtáján elsütött Geszti-utánérzés szóviccét: a minisztérium nem halat, hanem világhálót ad. Kiemelte, hogy szervezete az elmúlt két évben a verseny előtti akadályok folyamatos eltüntetését helyezte előtérbe, aminek következtében mostanra végre meglódult a piac, és elkezdtek csökkenni az árak (a miniszter itt valószínűleg a távközlési árakra gondolt). Internetes stratégiájuk középpontjába Kovács szerint a szélessávú elérését terjesztését helyezték, illetve az e-Magyarország-pontok kiépítését.

A miniszter után Törő Csaba, az Euroweb elnöke a verseny és szabályozás kérdését a piaci szereplők nézőpontjából elemezte, előadását követően pedig egy újdonsült miniszter, Baráth Etele mutatta be az információs társadalom kiépítését szolgáló stratégiaelemeket a Nemzeti Fejlesztési Terven belül.

Ráutaló magatartás

Az indító előadásokat a digitális földfelszíni televíziózás kísérleti szakaszának beindítása követte, amelyet Kovács Kálmán, László Géza, az Antenna Hungária vezérigazgatója és Lévay Örs Antenna-elnök végzett el rövid ceremóniát követően.

Both Vilmos, a Telkes Rt. és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete (melynek az Index is tagja) képviseletében a kormányzat erőteljesebb "ráutaló magatartását" hiányolta, amellyel nap mint nap példát mutathatnának az infokommunikációs eszközök használatáról. Nem sokkal később Kóka János, frissen kinevezett gazdasági miniszter biztosította a jelenlevőket, hogy a kormányzaton belül is ugyanazokat az elveket fogja képviselni, mint korábban az Informatikai Vállalkozások Szövetségének elnökeként. Nézete szerint Magyarország legfontosabb növekedési potenciálja a közeljövőre nézve az infotech szektorban található meg, és ez lehet a működőtőke-vonzás legfontosabb területe is.

Az előadásokat követő vita - melynek résztvevői nagyobbrészt az azt megelőző előadások résztvevői voltak - érdekes fordulatot hozott, amikor az informatikai minisztert helyettesítő kollégájával Kóka János parázs vitába keveredett, mert az IHM egy törvényelőkészítés társadalmi vitáját túl későn indította meg.

Pozitív jövő, antitechnológia

A délutáni program egyik csúcspontja a neves futurológus, Ian Pearson előadása volt. Pearson előrebocsátotta, hogy jóslatainak körülbelül ötven százaléka valósul majd csak meg, azt azonban most még nem tudja, melyik az az ötven százalék. A közeli jövő fejlődési irányairól szólva meghatározónak tartotta, hogy melyik technológia fejlődik gyorsabban: a szélessávú hálózati elérés vagy az adattárolás, a dvd-korongok kapacitásának növekedése.

Elképzelhetőnek tartotta, hogy ha az utóbbi terület felgyorsul, és egy teljes videótéka anyaga elfér egyetlen korongon, az a szélessávú hálózatfejlesztésre kedvezőtlenül hathat. Nagy reményeket fűzött a szupervékony, hajlékony kijelzőkhöz, amelyeket szerinte rövidesen több ruhadarabba beépítenek, így biztosítva könnyű kezelhetőséget mobil eszközeinknek. Nem kis derültséget keltve vezette elő azt a jóslatát, hogy a szilikonból készült női mellimplantátumok ideális hordozói lehetnek a jövőben különböző, testbe épített elektronikai megoldásoknak.

Szintén komoly fejlődést ígért a jós a hálózati társasági életnek, ahol a jövőben mindenki vizuálisan is olyannak láttathatja magát, amilyennek szeretné, valós, fizikai arca csak egy lesz csak a sok lehetőség közül. A következő néhány évre az egyszerűség radikális térhódítását jelölte meg várható trendként, azaz a bennünket várhatóan ellepő kis berendezések és programok kezelése a végletekig leegyszerűsödik. Ezt a hullámot megtörheti a várhatóan 2010 körül beinduló antitechnológiai mozgalmak beindulása. Mindent összevetve, a középtávú jövőt Pearsont pozitívnak láttatja, úgy tartja, hogy a technika fejlődési megszabadítja az embereket mindenfajta gépies munkavégzéstől, és megtanít bennünket emberként élni. (Hamarosan elolvashatják Ian Pearsonnal készült exkluzív interjúnkat is.)

Közösség és üzlet

Hankiss Elemér önmagát outsiderként definiálta a konferencián, előadása mégis meglepően friss és érdekes meglátásokat tartalmazott arról a folyamatról, hogy míg az emberi közösségek kulturális és szellemi központjai előbb a kolostorokban és a királyi udvarokban, később a városokban, illetve multicégek irodaházaiban voltak megtalálhatók, addig ma ezek a központok egyre inkább internetes portálokon és interaktív fórumrendszerekben helyezkednek el.

A New Yorkból a konferencia kedvéért hazalátogató Urbán László, a Citibank egyik vezetője arról beszélt, hogy az internetes üzlet mennyiben alakította át az üzleti modelleket. Fontos állítása, hogy az Amerikában üzletileg igazán sikeres vállalkozások igazából olyan területeket fednek le, ahol hagyományos üzleti megoldások nem voltak találhatóak, így a két üzlettípus inkább kiegészíti egymást, mintsem versengene.

Még szintén az első nap egyik szekciójában, "Dől a lé" mottóval zajlott előadás- és vitasorozat az elmúlt évben tapasztalható internetes hirdetési boomról, az iparág résztvevőinek részvételével.

A bevezetőben már jelzett óriástortás ünneplésre a nap végén került sor, ahol a Playboy új főszerkesztője, a nemrég még tévés Radnai Péter prezentálta Playmate-versenyének három résztvevőjét élőben, majd a Bëlga zenekar rappelt egy órányit.

Bulvárosodási tendenciák

A második nap első fele a biztonságról és a technológiáról szólt, a Microsoft képviseletében Varga Gábor mutatta be a DRM-et, azaz a cég digitális szerzői jogvédelmi rendszerét, Inotay Balázs pedig ismertette a Pannon GSM és a T-Mobile nemrég bemutatott közös, mobil elektronikus aláíráson alapuló fizetési rendszerét, amely teljes egészében magyar fejlesztésű, és világviszonylatban is komoly fejlemény.

Szintén külön szekció tárgyalta később az internetes hírszolgáltatás által okozott változást a világ hírüzletében. Uj Péter, az Index főszerkesztője előadásában a bulvárosodási tendenciákat valósnak és természetesnek tartotta, de felhívta a figyelmet arra, hogy az internetes és a nyomtatott bulvár között komoly különbség van: az internetfogyasztók a példaként felhozott, "Nóci majdnem leejtette a telefonját" kezdetű hírre egészen másként reagálnak, abszurd humorként fogják fel.

A program záróműsora, az információs szabadságról szóló törvénytervezetet elemző vita izgalmas szócsatát hozott a résztvevők - Majtényi László, Bence György, Körmendy-Ékes Judit, Petri Lukács Ádám, Vágó István és Horvát János között, akik közismerten nem egy platformon vannak a kérdést illetően.