Móric
6 °C
23 °C
Index - In English In English Eng

Kommunista propaganda a partizánháború ellen

Tarzan Zelazny Sokol Krzewina (VI-1947)
2018.08.21. 10:54

1945 júliusára a „lengyel kérdés” megoldása a legjobb irányban haladt a szovjet vezetés szemszögéből nézve. A februárban megtartott jaltai tárgyalások során az angolszász vezetők Moszkva érdekszférájába sorolták Lengyelországot. Berlin bevételével és náci a Németország kapitulálásával a Szovjetunió szövetségesei oldalán diadalmaskodott az európai hadszíntéren. Lengyelországban mindeközben szovjet nyomásra megalakult a Nemzeti Egység Ideiglenes Kormánya (Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej), amely megnyitotta az utat az akkortájt éppen Lengyel Munkáspártnak hívott (PPR – Polska Partia Robotnicza) lengyel kommunista párt másfél évvel későbbi hatalomátvétele előtt.

A látványos sikerek ellenére azonban a lengyel belpolitikai konszolidáció egyáltalán nem haladt a Sztálin által megszabott iránynak megfelelően, hiszen a szovjet csapatok által ellenőrzött lengyel területeken – a kezdetektől brutálisan fellépő NKVD, valamit a Lengyel Munkáspárt által irányított Közbiztonsági Minisztérium alá tartozó erőszakszervezetek – fokozatosan erősödő fegyveres ellenállással találták szembe magukat.

A fegyveres ellenállásért elsősorban a Honi Hadsereg (AK – Armia Krajowa) és utódszervezetei, továbbá a Nemzeti Fegyveres Erők (NSZ – Narodowe Siły Zbrojne) alegységei voltak a felelősek. Az 1944 elején még a Vörös Hadsereggel – a megszállt területek felszabadítása érdekében való - együttműködést is komolyan fontolóra tevő Honi Hadsereg vezérkara 1944 tavaszára meglepetten szembesült parancsnokainak – az előretörő Vörös Hadsereg nyomában megjelenő NKVD egységek által – szisztematikusan történő letartóztatásával, katonáinak pedig a szovjet irányítás alatt álló katonai alakulatokba való besorozásával. Az egyre nagyobb nyomás alatt álló Honi Hadsereg feloszlatását végül az AK utolsó parancsnoka Leopold Okulicki dandártábornok rendelte el 1945. január 17-én. A Honi Hadsereg számos egysége azonban a szervezet feloszlatását követően is többé-kevésbé együtt maradt, majd rövidebb szünetet követően bekapcsolódott az 1944 végétől egyre erősebben fellángoló kommunista- és szovjetellenes partizánháborúba.

A Honi Hadsereggel ellentétben az erősen jobboldali politikai nézeteket valló Nemzeti Fegyveres Erők vezérkara már 1944 első hónapjaitól kezdve számolt és készült a Vörös Hadsereggel és a szovjet hatóságokkal való konfrontáció lehetőségére. Ezt megelőzően pedig már 1943 tavaszától kezdve kisebb, nagyobb csatározásokba bonyolultak az egyre aktívabbá váló lengyel kommunista osztagokkal is.

A háború lezárását követően a pozícióit még nem megszilárdító, de rövidtávon teljhatalmat megkaparintani akaró Lengyel Munkáspárt és annak moszkvai támogatói jelentős veszélyforrásnak tekintették a hatalmának legitimitását megkérdőjelező és azzal fegyverrel szembeszálló ellenálló csoportokat.

Ezért azok fizikai megsemmisítését az NKVD-ra és Közbiztonsági Minisztérium milíciáira bízták, míg a lakosság körében élvezett támogatásuknak a meggyöngítésért a Lengyel Munkáspárt propagandistáira feleltek. 1945 elejétől kezdve a lengyel kommunisták minden lehetséges eszközt mozgósítottak annak érdekében, hogy erőszakkal, fenyegetésekkel, vagy propagandával felszámolják a hazai kommunista-ellenes fegyveres mozgalmakat és hátországukat. Kétévnyi brutális harcot követően az ellenálló csoportok nagy része, vagy megsemmisült, vagy pedig az 1947-es, elcsalt választásokat követő, hamis amnesztiaígéret hatására önként tette le a fegyvert (nem tudva, hogy amnesztia helyett börtön és kivégzőosztag vár sokukra). Utolsó, még Lengyelországban rejtőzködő tagját 1963-ban gyilkolta meg a belügyminisztérium egyik különleges bevetési egysége.

Felhasznált és ajánlott irodalom

Czyżniewski, Marcin: Propaganda polityczna władzy ludowej w Polsce 1944–1956. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Grado, 2005

Dąbrowski, Stanisław –Rogowska, Barbara: Propaganda antykościelna w Polsce w latach 1945-1978. Wrocław: Wydawnictwo Arboretum, 2002.

(Borítókép:  Az "elátkozott katonák", az az antikommunista ellenállás tagjai 1947 júniusában - forrás: Wikimedia Commons)

A cikk az Index és a Napi Történelmi Forrás (www.ntf.hu) együttműködésből jött létre, olvassa az ő cikkeiket is!