Nagy magyar ünnep Fiumében

2014.01.18. 15:48

Büszkén leng a nemzeti zászló Fiumében a hatalmas Szent István vizrebocsátásán. Az óriás dreadnought avatását nem rontotta hóesés. Vörheny pusztítja a gyermekeket Nagylakon. Nem nyugszik a vulkán Szakuraszimán, de a hírek túlzók. Mágnás Elza gyilkosa egy napot sem mert a börtönben ülni. Esti Újság, 1914. január 18.

A Szent István vizrebocsátása

A vízrebocsátása 1914-ben Fiumében
A vízrebocsátása 1914-ben Fiumében
Fotó: Wikipedia

Gyönyörű, üde, tavaszias reggel virradt Fiume városára. A Kvarnero öble már hat órától tele van gyorsan ide-oda sikló gőznaszádokkal, és motoros csónakokkal, amelyek szállítják Bergudiba a résztvevőket. Minden fiumei kék-sárga-vörös lobogó mellett két nemzeti zászló leng. A magyar nemzeti szineknek ez a pazarsága kissé fáj a fiumei lulzóknak, különösen Zanelláéknak. Iparkodnak a maguk alantas módján megzavarni a ragyogónak igérkező nap harmóniáját.

A vizrebocsátás helyén, a Bergudi városrész aljában elterülő hatalmas gyártelepen minden rendben van. Amitől a Ganz-Danubiusz-gyár vezetősége félt, hogy mint az előző napokon, ma is nagyobb mértékű havazás lesz, nem következett el. A hó megnedvesítette volna a csúsztatót, amely esetben az óriás hajó meg se tudott volna mozdulni a nedves, ennélfogva nem síkos fán.

Még a hajóépítésben leggyakorlottabb gyártelepeken is az ilyen vizrebocsátást nagy izgalom szokta kisérni. A Ganz-Danubiusz-gyár vezetősége azonban teljes nyugalommal várta a nagy pillanatot, annak ellenére is, hogy a Szent István dreadnought hadihajó súlyosabb, mint a hasonló nagyságu hadihajók szoktak lenni a vizrebocsátáskor.

Ugyanis ebbe a hajóba ötezer tonnával több anyagot építettek bele, mint amennyi például a hasonló nagyságu Prinz Eugén hajóba, melyet a mult év folyamán bocsátottak vizre Pólában.

Fiuméban persze másról sincs szó, mint a gyárépítő mesterségének nagy eseményéről. De Zanella lapja a Voce del Popolo ezt az ünnepi pillanatot is arra használja fel, hogy izgasson a ma reggel megérkezett miniszterek, különösen a miniszterelnök, továbbá a fiumei kormányzó és általában minden és mindenki ellen, ami, vagy ami magyar.

Magáról Szent Istvánról például azt irja, hogy ennek a hajónak már megvolt a keresztelője: vérrel. Ennek a merész mondásnak az igazolására fantasztikus koholmányokat ir arról, hogy mennyi baleset történt a hajó építésekor. Szerinte hétszáz munkás sérült meg többé-kevésbé sulyosan, akik ebben az alkotásban részt vettek. Természetesen voltak szerencsétlenségek, de korántsem annyi, mint amennyiről Zanelláék hazudják.

Szent Istvan
Fotó: Wikipedia

Érdekes apróság, hogy Fiuméban száz gyanus embert fogtak el pénteken. Felét szabadon bocsátoták, felét azonban fogva tartották.

Fölszedték már vasmacskáikat azok a hajók, amelyek a közönség ezreit viszik a tengerre, hogy onnan gyönyörködhessenek a vizrebocsátás látnivalójában. Tele néppel indul a Hegedüs Sándor, a Spárta, a Gödöllő gőzös. Az Adamich-mólóról most indult el az Ungaro Kroatának Szamos nevű hajója. ... A legkiemelkedőbb ünnepség az a gála vacsora lesz, melyet Wickenburg István gróf ad este, és amelyen Mária Terézia királyi hercegnőn és a kormány tagjain kívül több száz meghívott részt vesz....

Pontban tizenegy órakor Haus Antal admirális a királyi hercegnő elé lépett és megkérte a hajó megkeresztelésére....

Az ünnepi beszédek után az óriás csatahajó a gomb megnyomása után az egybegyűlt óriás tömeg lelkes éljenzése közben akadálytalanul lesiklott a vízbe.

A vulkán tovább pusztit

Szakuraszima szigeten még mindig tart a vulkánikus kitörés. Szerdán este ujra nagy kitörés volt és a tenger is kiöntött és elboritotta Kagoszima várost. A Szakuraszima ismét működik. A sziget és a szárazföld között a tenger erősen háborog.

A Times jelenti Tokióból, hogy a japáni vulkánkatasztrófáról szóló hireket tulozzák. A japán kormány megállapítja, hogy összesen ezer ember halt meg, vagy sebesült meg. Megállapították továbbá, hogy nyolcvanöt ház omlott össze, nem pedig nyolcvanötezer. Az európai és amerikai lapok levelezőjének hamis hirei Tokióban kínos föltünést keltettek.

Mint Newyorkból jelentik, tenap sikerült az első menőhajónak Szakuraszima szigetnél kikötni. A matrózok egy sziklaoduban egymáshoz simulva még életben találtak harminchárom embert.

Az erkölcsvédő budai gyilkos

A hetedik kerületi elöljáróság 1912. október 7-én kihágás miatt tíz koronára vagy egynapi elzárásra itélt egy sütősegédet, mert mezítelen felsőtesttel dagasztott a műhelyben. A munkás az ítéletet megfellebbezte, de másodfokon is meghagyták a büntetést. A pénzbirságot nem lehetett behajtani, ezért az idézés útján felhívták, hogy az egynapi elzárást ülje le.

A sütősegéd december végén, amikor e határozatról értesült felsietett az elöljáróságra, hol ékesszólóan előadta, mily nagy megszégyenítés lenne, ha egy napot fogságban kellene töltenie. Nagy rimánkodással halasztásért könyörgött. Az előadót ez nagyon meghatotta, február elejéig haladékot adott.

Érdekessé az egész, különben jelentéktelen kihágási ügyet az teszi, hogy azt a munkást, aki annyira rettegett az egynapi elzárástól, s aki annyira féltette ettől becsületét és hirnevét, Nick Gusztávnak hívják. Ő ölte meg Budán Mágnás Elzát.

Pusztító vörheny – Nagylak veszedelmes

Nagylak községben oly nagy mértékben lépett fel a vörheny, hogy a hatóság kénytelen volt a legszigorubb óvintézkedéseket megtenni. Eddig több, mint negyven gyermek pusztult el vörhenyben. Az alispán jelentést tett a belügyminiszternek, aki pedig szigoru intézkedéseket rendelt a járvány megszüntetése céljából. A bálokat, mulatságokat mind betiltották a község utcáin, állandóan őrök cirkálnak, hogy a fertőzött házakba senkise mehessen be.