Agyonlőtték a trónörököst,
a habsburgi gondolat nagy hősét

2014.06.29. 16:55

A szerajevói városház előtti piacon agyonlőtték a trónörököst, és meghalt a habsburgi gondolat egy nagy hőse • Az új trónörökös Károly Ferenc József Még az első merénylet sem ébresztette föl az aluszékony őröket • A király egyedül ebédelt Arany János családjának képe.

Erről lehetett olvasni a magyar sajtóban a szarajevói merénylet másnapján 1914-ben.

Agyonlőtték Ferenc Ferdinánd trónörököst és a feleségét

Olvasson bele az akkori lapokba az Arcanum archívumában! Kattintson a képre!
Olvasson bele az akkori lapokba az Arcanum archívumában! Kattintson a képre!

A gyilkosság okozta döbbenet szinte megállítja eszünket, megfagyasztja bennünk az érzést és a gondolatot. Mégis az első közvetlen impresszió, amelyet a gyalázatos, pokoli gaztett kiváltott belőlünk, ez volt: a szerajevói városház előtti piacon a habsburgi gondolatnak egy nagy hőse halt meg. Az ötven esztendős trónörökös, aki rendkívüli módon, egy tragikus és általunk, magyarok által örökké megsiratott haláleset révén jutott a trónutódlás rangjához, ez a férfiú, aki felséges urunk hajlott kora miatt is mind intenzivebben készülhetett az uralkodásra, utolsó nagy letéteményese volt annak a régi habsburgi imperiális politikának, amelynek első nagy hőse V. Károly császár volt. Pesti Napló. Tovább az eredeti újsághoz.

Ferenc Ferdinánd tragikus halála a monarkia uj történelmének és jövendőjének elő­terébe állítja Károly Ferenc József főherceg személyét, az osztrák császári és a magyar szent korona uj várományosát. Károly Ferenc József nem ismeretlen a magyar nép előtt. Hu­szonhat éves fiatalember, felesége Zita pármai hercegnő, akit az uralkodóház legszebb női tagjának mondanak. Pesti Napló. Tovább...

A sarajevói merénylet

Olvasson bele az akkori lapokba az Arcanum archívumában! Kattintson a képre!
Olvasson bele az akkori lapokba az Arcanum archívumában! Kattintson a képre!

Még az első, szerencsésen elhárult merénylet sem ébresztette föl az aluszékony őröket. Ez az, ami a borzalmas merényletet perspektívájában még ijesztőbbé teszi. Mert azt kell sejteni, hogy a merénylők nem érezték magukat idegenben, s ott olyan levegőnek kell lennie, mely telítve van a robbanás anyagával.  Pesti Hirlap. Tovább...

Egy magasállásu személyiségtől a következő információt kaptuk: A király a merénylet fölött érzett elkeseredésének élénk kifejezést adott. Azonnal elrendelte, hogy a közös dinerről mondjanak le és az ebédet egyedül fogyasztotta el a dolgozószobájában. A kíséret számára a villa szalonjában teritettek. Valamennyiüket mélyen megrendítette a katasztrófa hire. Pesti Hirlap. Tovább...

Arany János családjának képe

Olvasson bele az akkori lapokba az Arcanum archívumában! Kattintson a képre!
Olvasson bele az akkori lapokba az Arcanum archívumában! Kattintson a képre!

Nemcsak egyik legjellemzőbb képe a nagy költőnek, de a meleg, benső családiasság csak úgy sugárzik belőle. Eredetije Széll Kálmán nyugalmazott esperes és szalontai volt református pap birtokában van. Sikerült másolata a nagyszalontai Csonka-toronyban, az Arany-múzeumban látható Széll Kálmán gondoskodása folytán. (Az esperes csak névrokona a volt pénzügyminiszter Széll Kálmánnak - szerk.) Vasárnapi Ujság. Tovább...

Mi ez?

Az Index és az Arcanum Digitális Tudománytár együttműködésében ön minden nap hozzáférhet a száz évvel korábbi napi- és hetilapokhoz. Ha szeretne többet tudni az együttműködésről és érdekli, hol találhat további első világháborús dokumentumokat, olvassa el korábbi cikkünket. Az Arcanum első világháborús oldalát itt találja.