Anglia megüzente a hadat, itt a világháború

2014.08.06. 18:53

Anglia megüzente a hadat, itt a világháború! • Afrikában is dúlnak a harcok, így már Itália sem vesztegelhet • Gremsperger Mihály, az első áldozat temetése Pakson • Képriport: bevonuló tartalékosok a Keleti pályaudvarnál. 100 éves hírek.

Világháború!

Anglia hadat üzent Németországnak

Anglia hadat üzent Németországnak s ezzel megindult az igazi világháború, a népek ama nagy összecsapása, amire még pár nap előtt is csak mint távoli, esetleges, végső borzalomra gondoltunk. Ha Anglia semleges marad, Európának csak egy része borult volna lángba, de így, a mindjobban fenyegető jelek szerint alig lesz talpalatnyi föld, amelyen a két nagy európai érdekkapcsolathoz tartozó hatalmak össze ne mérnék fegyvereiket.

Hogy Anglia már előzőleg ugynevezett békeakciót indított, az csöppet sem befolyásolta a hatalmakat, nyilván jól tudták, hogy ez az akció csak porhintésnek készül. Miután Franciaország megsértette a nemzetközi jogot, okot adott arra, hogy Németország se respektálja a belga semlegességet. Belgium tiltakozott, Németország ultimátummal felelt, mire bekövetkezett az az elképzelhetetlennek hitt fordulat, hogy az állandóan semlegesített állam is hadiállapotba jutott. Csak természetes, hogy az oroszokkkal kacérkodó Anglia belekapaszkodott ebbe és sértett önérzetet színlelve, tovább görgette a világháború lavináját. Tovább... (Népszava)

Az algiri partokon német hadihajók bombázzák a francia erődöket

A háború zaja harsogott ma fel Afri­kában is. A háború szinterébe belevonatott az északafrikai part, amely tudvalévően szintén egyik titkos oka volt ennek a háborúnak, amelyben a német világhatalom számol le az ő irigyeivel. Marokkó már évek óta Eris almája­ként szerepelt egyrészt Németország, másrészt Franciaország és Anglia között s talán még emlékeznek arra, hogy 1904 nyarán Marokkó miatt már majdnem kitört a német-francia há­ború.

Németország most, amikor a hármas-szövetség irigyeivel leszámol, egyben rendezni akarja az afrikai kérdést is. Ma német hajók jelentek meg Algír előtt és francia hajók rakodóhelyeit lövöldözni kezd­ték, sőt azokat el is pusztították.

A német tengeri fegyveres erő győzedel­mesen jelent tehát meg Északafrika partjain és ez nemcsak Németországnak, hanem az egész hármas-szövetségnek szempontjából is nagyon fontos azért, mert az északafrikai partokon tudvalevőleg ambíciói vannak Olaszországnak is és a hármas-szövetség diadala bő zsákmányt ígér ezen a helyen Itália becsvágyának. Olasz­országot tehát nemcsak a szövetségesi köteles­ség, hanem egy magasabb háborús érdek is még szorosabban fűzi majd mihozzánk. Tovább... (Pesti Napló)

Az első áldozat temetése

Paks: Gremsperger Mihályt, a Dunagőzhajózási társaság Alkotmány nevü hajójának kormányosát, a háború első áldozatát, aki szerb golyótól esett el, ma temették el óriási részvét mellett. A holttestet a Dunagőzhajózási társaság Millenium nevü hajóján hozatta Paksra.

A temetésen a hajóstársaság képviselőin kívül rengeteg nép vett részt.

A nők virágot hintettek a sírjára, ahol a közönség a Himnuszt és a Szózatot elénekelte. A ravatalra koszorút küldött a monitorok parancsnoksága, valamint a Dunagőzhajózási társaság is. Tovább... (Pesti Hírlap)

Bevonuló tartalékosok a Keleti pályaudvar előtt

Mozgalmas napok fényképsorozat Tovább a Vasárnapi Ujságra.

Mi ez?

Az Index és az Arcanum Digitális Tudománytár együttműködésében ön minden nap hozzáférhet a száz évvel korábbi napi- és hetilapokhoz. Ha szeretne többet tudni az együttműködésről és érdekli, hol találhat további első világháborús dokumentumokat, olvassa el korábbi cikkünket. Az Arcanum első világháborús oldalát itt találja.