Eleonóra
-1 °C
2 °C

Az OKM reakciója a Kétmilliárd Hiller kezéből című cikkünkre

2007.06.28. 23:21
Kétmilliárd Hiller kezéből című cikkünk a Nemzeti Kulturális Alapon belül elkülönített miniszteri keret visszásságaival foglalkozott. A minisztérium sajtóirodája reagált.

A Kétmilliárd Hiller kezéből című cikkük több tárgyi tévedésére hívom fel figyelmüket az Oktatási és Kulturális Minisztérium Sajtóirodája nevében.

Mindenekelőtt pontatlan a leadben közölt azon állítás, hogy évi kétmilliárd forint szivárog ki a miniszteri kereten keresztül a Nemzeti Kulturális Alapból. Ez ugyanis azt sugallja, hogy állandó összegről van szó, holott az NKA bevételei a befizetett járulékok mértékétől függnek. Ennek az évente változó összegnek az egynegyede a jelenleg érvényben lévő szabályozás szerint a miniszteri keret. A felhatalmazás a mindenkori kulturális miniszternek adja meg a lehetőséget a keret feletti rendelkezésre, aki jelenleg Hiller István, de a forrás a kultúra támogatására rendelkezésére állt az utóbbi több mint tíz esztendő valamennyi kulturális miniszterének.

Nem igaz a lead azon kijelentése, hogy szakmai kontroll és átláthatóság nélkül oszthatja el ezt a keretet a mindenkori kulturális miniszter. Valamennyi benyújtott kérést a tárca szakemberei, a sok egyéb mellett ezt az előzetes szűrést is elvégző szakapparátus vizsgálja meg, majd tesz javaslatot a miniszternek arra, hogy mely kéréseket tart érdemesnek a támogatásra. Az ezt követően meghozott miniszteri döntés pedig jól láthatóan, pontosan és naprakészen megjelenik az NKA honlapján, tehát bárki, bármikor elolvashatja a támogatottak listáját és a megítélt pénzek nagyságát is. A szakapparátus szakmai véleményének megkérdőjelezése a magyar közigazgatás szakmai hozzáértésének megkérdőjelezését jelenti egyben, ami számunkra elfogadhatatlan, ezt munkatársaink nevében visszautasítjuk.

Ugyancsak a lead tárgybeli tévedése az a kijelentésük is, hogy a "miniszteri keretből a váratlan kiadásokat kellene finanszírozni" , ugyanis az NKA-nak, mint önálló pénzügyi alapnak nincs alapító okirata, azt ugyanis törvény hozta létre. Az NKA Igazgatóságának van alapító okirata. Egyik említett dokumentum sem tartalmaz azonban olyan kitételt, hogy váratlan kiadások fedezésére hozták volna létre. Az Alapról szóló törvény végrehajtásáról szóló miniszteri rendelet a következőket mondja ki:

"2., A miniszteri keretből támogathatók különösen :

a.) összművészeti rendezvények,

b.) a kulturális élet hazai, nemzetközi rangú műhelyeinek szakmai programjai, több éves, ismétlődő és ezt szerződéssel rögzített jelentősebb programok,

c.) a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos feladatok,

d.) a kulturális ágazat területére vonatkozó alkotások létrehozása,

e.) olyan egyedi pályázatok, amelyeket a miniszter, - a miniszteri keret terhére - támogatásra méltónak ítél.

3. A miniszteri keret felhasználásáról, e körben a pályázatok kiírásáról és azok elbírálásáról, ide értve a miniszteri keret terhére benyújtott egyedi pályázatok elbírálását is - az ügyrendben szabályozott módon a miniszter vagy az általa felhatalmazott kollégium dönt. "

Lehet szeretni, vagy nem szeretni ezt a rendszert, de az tény, hogy a kultúra támogatásának erről a módjáról nem a kulturális tárca mostani vezetése döntött. Ha a tisztelt olvasó ideje engedi és ellátogat az Alap honlapjára ( www.nka.hu), ott végignézheti a teljes listát az idei esztendőben eddig támogatott produkciókról, rendezvényekről, kiadványokról és alkotókról. ( A cikkükhöz csatolt listák pontatlanok, mert követhetetlen, hogy melyik esztendőre vonatkoznak a felsorolások. ) Olyan példákat talál, mint a Magyar Könyv Alapítvány 15 milliós, vagy a Maestro című animációs film Oscar díj jelölésének 28 millió forintos támogatása, a marosvásárhelyi A Hét című lap kiadásának négymilliós segítése. Kicsit tovább lapozva pedig az Anyanyelvpártolók Szövetsége kap 10 milliót,, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége is ugyanennyit, Fejtő Ferenc életmű-sorozatának kiadására négymillió forintot, a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárfejlesztési terveire 10 milliós támogatást adott a miniszter.

Ami pedig a legnagyobb tételeket illeti: a Budapesti Tavaszi Fesztivál megrendezésére 178 millió forint, a németországi magyar kulturális évad programsorozatára 100 millió forint, hazánk Velencei Biennálén való megjelenésének támogatására 48 millió forint, a 19. századi magyar festészet kanadai bemutatkozásának finanszírozására több mint 23 millió forint, a Magyar Nemzeti Múzeum Dzsingisz kán kiállításának megrendezésére 40 millió forint, a hazánkat reprezentáló műalkotás: Csontváry: Magányos cédrusának római kiállítására a Római Szerződés aláírásának 50. évfordulóján 10 millió forint szerepel a listán.

A fentiek alapján ki-ki döntse el, milyen kifogás emelhető ezeknek a nemzeti kultúránkat jelképező, hazai kulturális életünkben és nemzetközi megjelenésünkben is meghatározó programoknak és alkotóknak a támogatása ellen. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium kifejezetten büszke arra, hogy a rendelkezésére álló valamennyi eszközzel - köztük az NKA miniszteri kerettel is - részt vehet ilyen nagyszerű törekvések megvalósulásának finanszírozásában.