Edina
2 °C
18 °C

Az iskolakerülő gyerek után nem jár családi pótlék

2010.06.28. 18:51 Módosítva: 2010.06.28. 19:05
Megszavazta az Országgyűlés a családok támogatásáról szóló törvény módosítását, amelynek értelmében a következő tanévtől, vagyis szeptembertől a családi pótlék egy részének kifizetését az iskolalátogatáshoz kötik. Ha a gyerek összegyűjt ötven igazolatlant, akkor a támogatást természetben kapja a családja. Azt azonban még nem lehet tudni pontosan, hogy ez hogyan zajlik majd és mit jelent.

Az új törvény szerint a következő tanévtől ha egy tanköteles korú gyermek egy évben ötven órát igazolatlanul hiányzik, akkor őt települése jegyzőjének védelembe kell vennie, és el kell rendelnie, hogy a gyermek után járó családi pótlékot hat hónapig természetben nyújtsák. Ez a lehetőség egyébként korábban is adott volt, az új szabály azonban kötelezévő tenné a pénzkifizetés visszatartását.

Sürgösen kihirdetik

Az Országgyűlés 305 igen, 66 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett fogadta el a Kósa Lajos (Fidesz) és Soltész Miklós (KDNP) kezdeményezését. A képviselők megszavazták azt is, hogy az Országgyűlés elnöke a törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnöktől.

A jegyzőnek - a szülők véleményének figyelembevételével - pénzfelhasználási tervet kell készítenie, ki kell rendelnie egy eseti gondnokot (helyi szakembert, szociális munkást), a támogatás összegét pedig egy, a kincstárban megnyitott családtámogatási folyószámlára kell utalnia. Azért, hogy az összeget a gyermek szükségleteire használja fel a család, a gondnok felel. Ő végzi az esetfelmérést, és ő tartja a családokkal a kapcsolatot, neki kell megállapodnia abban, hogy az egyes hónapokban mi legyen a természetbeni juttatás.

Ez az a pont, ami a gyermekvédelmi- és szociális szakemberek szerint aggályos, és számtalan helyi vitát szül majd. Az új rendszerben a családdal ugyan egyeztetnek, de nem a családtagok döntenek arról, hogy a gyereknek éppen mire van szüksége: ruhára, iskolaszerre, ételre, szemüvegre. A támogatás csak olyasmi lehet, amit a diákra áldoz a család.

Bár szeptemberben életbe lép a módosítás, a részletekről eddig keveset lehet tudni. A családok monitorozása önmagában komoly feladat, ami komoly terhet róhat a helyi szociális szakemberekre.

A fideszes Kósa Lajos és a KDNP-s Soltész Miklós által jegyzett javaslat két részre bontja a családi pótlékot: a nevelési ellátásra, amely a tankötelezettségig folyósítható, valamint az iskoláztatási támogatásra, amely a tankötelezettség teljes időtartamára jár, de legfeljebb annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben - a közoktatási intézményben tanuló - gyermek betölti huszadik életévét.

A javaslat szerint először csak figyelmeztetnék a szülőt: ha a gyermek egy adott tanévben tíz tanóráról igazolatlanul hiányzik, a jegyző gyámhatóságként eljárva felhívja a szülő figyelmét a lehetséges jogkövetkezményekre.

A törvény 2010. augusztus 30-án lépne hatályba. Ha a fél év után továbbra is igazolatlanul hiányzik a tanuló, az intézkedést újra és újra meg kell hozni.