Gyöngyi
4 °C
14 °C

A haverkodó, pajtáskodó stílus, az engem zavar

2011.04.13. 12:42
Az országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának egykori tagjainak meghallgatásával folytatódott az UD-ügy mellékszálaként a Szilvásy György és Tóth Károly - illetve Dávid Ibolya és Herényi Károly - ellen személyes adattal való visszaélés vádjával folytatott büntetőper. A történtek idején már ellenzéki Gulyás József és az alapból ellenzéki Boross Péter is sajátosnak tartotta, hogy a titkosszolgálatokért felelős miniszter cédéken kiosztotta a lehallgatott beszélgetések hangfelvételeit, amit ők aztán haza is vihettek.

A keddi, sajátos hangulatú tárgyalási nap után volt bizottsági tagok meghallgatásával folytatódott a Szilvásy György volt titokminiszter és társai ellen személyes adattal való visszaélés vádjával folytatott büntetőper. Mint már írtuk, a bíróság az ügyészség koncepciójával szemben külön tényállásként kezeli a Szilvásy Györggyel és Tóth Károllyal, illetve a Dávid Ibolyával és Herényi Károllyal szemben felhozott vádakat, és a tárgyalás jelen szakaszában csak az első, a volt titokminisztert és a Nemzetbiztonsági Bizottság (Nbb) volt alelnökét érintő tényállást tárgyalják.

Az ügyészség szerint Szilvásy és Tóth  2008 őszén jogosulatlanul osztotta ki a nemzetbiztonsági bizottságban (Nbb) azokat a CD-ket, amelyeken Demeter Ervinnek és Kövér Lászlónak - akkori bizottsági tagoknak - az UD Zrt. vezetőivel folytatott telefonbeszélgetései hallhatók.

Szokatlan, sőt, példanélküli

A szerdai tárgyalási napon elsőként Gulyás Józsefet, másodikként Boross Pétert hallgatták meg. Gulyás a történtek idején a kormányból már kilépett SZDSZ képviselőjeként, a volt miniszterelnök pedig az MDF színeiben volt tagja a bizottságnak. Vasvári Csaba bíró, aki nagy alapossággal és kitartó következetességgel igyekszik feltárni a történteket, kérdéseiben most arra koncentrált, mennyiben volt bevett gyakorlat, hogy a bizottság tagjai operatív anyagokat kapjanak a szolgálatoktól, illetve hogy ezeket az operatív anyagokat magukhoz vehessék.

Gulyás és Boross egybehangzó véleménye szerint szokatlan, sőt, példa nélküli volt, hogy operatív információkat, ráadásul folyamatban lévő büntetőügyben bizonyítékként szereplő operatív információkat adathordozón kézhez kapjanak és azt akár magukkal is vihessék. Gulyás szerint előzőleg ilyen esetekben a bizottsági tagok a bizottság ülésén, legfeljebb a bizottság titkárságán tekinthettek be ezekbe az adatokba, megfelelő jegyzőkönyvezés mellett.

Aggályaik voltak

Gulyás ezért 2008. szeptember 25-én, amikor a lehallgatott beszélgetések felvételét tartalmazó cédéket a bizottság titkárságán kiosztották, az adatvédelmi biztoshoz is fordult, hogy szabályos-e az eljárás. Az átvétel után pedig meg se hallgatta a cédét, nehogy egyáltalán felmerülhessen a gyanúja, hogy szivárogtat. A felvételeket először azután hallgatta meg, hogy azokból néhányat a Fidesz szeptember 25-i sajtótájékoztatóján nyilvánosságra hoztak, illetve miután a felvételek felkerültek a Youtube videómegosztóra.

Boross Péter nem személyesen vette át a cédét, amit a nyomozás során tett vallomásában egyébként kazettának nevezett. A felvételeket később sem hallgatta meg, mert "roppant egyszerűen, DVD-t én nem tudok kezelni". Azok tartalmáról persze később értesült. A kérdésre, hogy szerinte kifogásolható-e, ha egy, illetve ez esetben két volt titokminiszter kapcsolatot tart fenn egy olyan cég vezetőjével, amely cég a gyanú szerint a nemzetbiztonságot veszélyeztető bűncselekményt követett el, Boross azt felelte, azzal neki nincs gondja, ha a volt miniszterek kapcsolatban vannak korábban titkosszolgálatoknál dolgozó személyekkel. Kifogásolta viszont Demeter és Horváth társalgásának stílusát. "A haverkodó, pajtáskodó stílus engem zavar" - mondta, hozzátéve, hogy ő elmarasztalta volna azt a minisztert, aki ilyen viszonyt alakít ki beosztottjaival.

Bizottsági döntésre cselekedett

Az elhangzottakra reagálva Szilvásy azzal védekezett, hogy az Nbb szeptember 23-i ülésén a két résztvevő ellenzéki képviselő, Gulyás és Boross is egyetértett azzal, hogy a miniszter mutassa be az állításait alátámasztó bizonyítékokat, Boross meg is szavazta azt a határozatot, ami értelmezése szerint erről szól - Gulyás, aki a szavazáskor már nem vett részt az ülésen, a jegyzőkönyv ismeretében úgy vélte, nem született ilyen határozat, tény azonban, hogy az ülés immár nyilvános jegyzőkönyve szerint az elnöklő Tóth azt javasolta, hogy "rövidtávon azokkal a konkrétumokkal, amelyeket több képviselőtársunk igényelt, döntsön úgy a bizottság, hogy kéri a miniszter urat, hogy a lehető legrövidebb időn belül keressük meg a feltételét egy részletes tájékoztatásnak", a bizottság pedig ezt egyhangúlag, Boross egyetértésével megszavazta.

Szilvásy hangsúlyozta, hogy konkrét műveleti információt csak a bizottság döntésére adott át, a döntés után azt azonban nem mérlegelte, hogy a tagokat szabályszerűen összehívott bizottsági ülésen, vagy külön-külön tájékoztassa. A per korábbi szakaszában már megtudtuk, hogy Szilvásyék eredendően a bizottság ülésén akarták lejátszani a felvételeket, csak azután döntöttek a cédék kiosztásáról, hogy a bizottság kereszténydemokrata elnöke, Simicskó István nem volt hajlandó összehívni szeptember 25-re az ülést.

Miről van szó?

A vád szerint Szilvásy Tóth felbújtására hozta nyilvánosságra a Demeter és Kövér személyes adatainak biztonságát sértő felvételeket. Szilvásyék "nem nyilvános" jelzettel kizárólag az Nbb tagjainak adták át a cédéket, a felvételeket elsőként a Fidesz két képviselője, Répássy Róbert és Szijjártó Péter - akik nem voltak tagjai az Nbb-nek - hozták nyilvánosságra 2008. szeptember 25-i sajtótájékoztatójukon. Demeter és Kövér érintettségéről a sajtónak elsőként Demeter Ervin nyilatkozott még szeptember 23-án, megelőzve Szilvásy György későbbi nyilatkozatait, amelyeket Szilvásy, állítása szerint, már annak tudtában tett, hogy Demeter és Kövér érintettsége már közkeletű információvá vált.