A cigányságot bomlásterméknek nevező szociológus már a roma holokausztot is kétségbe vonja

2015.02.04. 14:10

Németh György szociológus-közgazdász két éve azzal került be a hírekbe, hogy egy, a romák és a többség együttéléséről szóló konferencián azt mondta, „én úgy tekintek a cigányságra mint egyfajta bomlástermékre”. A jobboldali lapokba publikáló Németh kedden délután ennél is tovább ment, egy CEU-n megtartott vitán azt mondta, hogy

Magyarországon nem is volt cigány holokauszt.

A Diskurzus a romákról Magyarországon című vitát Debreczeni József nagy vihart kavaró Ne bántsd a cigányt! című könyve kapcsán rendezték. A pódiumon Németh mellett Csepeli György és Kende Anna szociálpszichológusok, Máté Dezső roma kutató, Ladányi János és Erőss Gábor szociológusok beszélgettek, míg a közönség soraiban ott volt André Goodfriend amerikai ügyvivő is.

A Roma Sajtóközpont beszámolója szerint utolsóként Németh György szólalt fel, aki rendesen felkavarta az addig talán kissé álmosan folyó tudományos beszélgetést. Először is azzal kezdte, hogy nem tudja, miért van a meghívottak között, ugyanis őt ebben a körben rasszistának tartják. Majd azt fejtegette, hogy ahol a cigányok megjelennek, ott rögtön előjön a velük szembeni előítéletesség és diszkrimináció, még az USA-ban is – feltehetően Goodfriendnek címezve a megjegyzést.

Szerinte Debreczeni bátor ember, hogy meg merte írni ezt a könyvet, majd jött a roma holokausztot tagadó megjegyzése, ami után a közönség azt kiabálta neki, hogy a holokauszttagadás bűncselekmény.

Tegyenek ellenem feljelentést

– reagált a szociológus a bekiabálásokra. Mint mondta, az bizonyítja a holokauszt meg nem történtét, hogy az akkori sajtóban nem volt nyoma. „És még a kiadott rendeletekben sem volt nyoma. Ne hasonlítsuk össze a zsidósággal! A nyilas pártnak is volt cigány tagozata" – tette hozzá az RSK beszámolója szerint.

Németh a kiváltott döbbenetet később még azzal fokozta, hogy azt fejtegette, a cigányok társadalmi kapcsolatait annak idején a tisztasághoz való viszony határozta meg. Szerinte a „gádzsókat” a romák tisztátalannak tartották, és ezért alakítottak ki zárt társadalmat. Majd meglepő következtetéssel odáig jutott, hogy ma is azért vannak cigány többségű iskolák, mert a szülők nem szívesen vinnék nem romák közé a gyerekeiket.  • Tippek
  • Bankszámla