Vince, Artúr
5 °C
11 °C

Az Alkotmánybíróság lépett közbe a bírói önkény ellen

2017.07.13. 11:50

Az Alkotmánybíróság (AB) csütörtökön kimondta:

a bírói függetlenségnek nem korlátja, hanem biztosítéka a törvényeknek való alávetettség, a bírónak a határozatait a jogszabályok alapján kell meghoznia.

Ugye milyen fura? Mintha azt mondanák az alkotmánybírák, hogy a bíróságok olykor a törvényben leírtakkal ellentétben hozhatnának ítéletet.

És ez egyszer bizonyíthatóan valóban meg is történt, ezért fordult egy károsul az AB-hoz.

A jogszabályokat figyelmen kívül hagyó bíróság visszaél saját függetlenségével, amely a tisztességes bírósági eljáráshoz való jog sérelmét okozhatja

– írja az AB a döntésében, miután egy férfi régebben a bírósághoz fordult, mert egy szarvastehén nekirontott az autójának. A férfi kártérítési pert indított a vadásztársaság ellen. A vonatkozó törvény szerint ezt meg is tehette, hiszen „az ütközéskor hatályos törvényi szabályozás a vadászatra jogosult vadásztársaságra telepítette a kárt”. Ennek ellenére a bíró a keresetet elutasította, mondván, 

az eset elbírálásakor irányadó bírósági gyakorlat szerint felróhatóság hiányában az érintettek maguk viselik a kárukat.

Az Alkotmánybíróság megítélése szerint a hatályos törvényi szabályozást figyelmen kívül hagyó bírósági eljárás sértette a tisztességes bírósági eljáráshoz való alapjogot.

A bíróság önkényesen járt el,

amikor a vonatkozó hatályos jogi normák helyett olyan bírósági joggyakorlatot vett figyelembe, amelynek az alapjául szolgáló jogi normákat a jogalkotó korábban hatályon kívül helyezte.

Az Alkotmánybíróság megállapította továbbá, hogy az olyan bírói ítélet, amely indokolás nélkül figyelmen kívül hagyja a hatályos jogot, önkényes, és nem fér össze a jogállamiság alapelvével. A fentiek alapján a testület megállapította az ítélet alaptörvény-ellenességét, és megsemmisítette azt.

A határozathoz dr. Dienes-Oehm Egon, dr. Marosi Ildikó és dr. Salamon László alkotmánybírók különvéleményt csatoltak.