A kivitelező szerint nem miattuk használhatatlan a több mint 7 milliárdból épült II. kerületi uszoda főmedencéje

2020.05.31. 13:08

Ahogy arról két napja beszámoltunk, sokasodnak a gondok a több mint 7 milliárd forintból épült, a legutóbbi önkormányzati választások előtt sebtiben átadott, méregdrága bérleteket áruló II. kerületi Gyarmati Dezső Uszoda körül: a Magyar Hang cikke szerint az uszoda főmedencéjének leengedésekor kiderült, hogy

BAJ LEHET A MEDENCE SZIGETELÉSÉVEL, FELHULLÁMOSODOTT AZ ALJÁN A CSEMPE, ÉS A MEDENCE ALATTI HELYISÉGBEN IS REPEDÉSEKET LÁTNI A PLAFONON.

A II. kerületi önkormányzattól kapott tájékoztatás alapján a csempe feltörése, a szigetelés felmarása és kicserélése biztosan szükséges lesz a hiba kijavítására, de független igazságügyi szakértővel vizsgáltatják, hogy ez megoldja-e a problémát.

A kivitelező A-Híd Zrt. nyilatkozatban közölte, hogy az erről megjelent írásokból az olvasó következtethet arra, hogy a kivitelező talán hibásan teljesített, holott erről szó sincs, sőt.

Azt írják:

"Mindenekelőtt szakértői véleményekkel igazolt tény, hogy a kivitelezési munkákat a megrendelő által készített kiviteli tervek szerint és a technológiai utasításokban előírtak betartásával végeztük el. A versenymedence építése közben, annak fenéklemezén a 0,1-0,2 mm vékony repedések jelentek meg, ezért azonnal kértük a megrendelő megbízásából eljáró tervezőt, hogy azokat vizsgálja meg és határozza meg a szükséges intézkedéseket. A tervező ezt követő 2 hónapban vizsgálta a repedéseket és arra a megállapításra jutott, hogy a kivitelezés az általa készített terveknek megfelelően történt, kivitelezési hiba nem történt, a beton szilárdsága megfelelő, sőt azok értékei a tervezett értékeket 20%-kal meg is haladták, a repedések a szabvány által meghatározott határértéken belüliek, melyek a beton szilárdulása közben lejátszódó természetes folyamatának, a zsugorodás hatására keletkeztek.

Ezt követően a burkolási munkák további 2 hónapot álltak, mivel még egy igazságügyi szakértői vélemény is készült a megrendelői oldalon, a tervező megbízásából. Ez szintén azt állapította meg, hogy kivitelezés közben hiba nem történt, nincsen semmilyen statikai tartószerkezeti oka a repedések megjelenésének, nem tekinthető hibás teljesítésnek. Ezen igazságügy szakértői vélemény szerint a repedések egy részét – amelyeket a szakértő meghatározott – javítottuk az előírtaknak megfelelően, míg azokat a repedéseket, amelyeket a szakértői vélemény műszaki szempontból nem tartott szükségesnek, nem javítottuk. Ennek indoka a szakértői vélemény szerint alapvetően az volt, hogy a medence vízzárósága a szabvány szerint betervezett komplex szigetelő rendszerrel együtt biztosítva lesz, a szakszerűen javításra kerülő repedésekkel a szerkezet semmilyen használhatósági vagy tartóssági hátrányt nem szenved. Tehát ezek a műszaki szempontból nem javítandó repedések láthatók jelenleg is, ahogyan azok mindig is láthatóak voltak a medence alján és ismertek a megrendelő előtt, azokra nem most derült fény.

A II. kerület által megbízott független igazságügyi szakértő részéről a vizsgálat még tart. Amennyiben a vizsgálat arra a következtetésre jut, hogy nincs összefüggés a medence statikai viselkedése, a fennmaradt repedések és a medence burkolatának elválása, illetve a komplex vízszigetelési rendszer ezen helyeken tapasztalt sérülése között, akkor azok javítását kell elvégezni jótállási körben. Mivel ezek a jelenségek a medencék burkolt felületének mindösszesen 1,14%-án és lokálisan fordultak elő, ezért szakszerűen már eddig is javíthatók lettek volna, és azokat már ki is javítottuk volna annak érdekében, hogy a versenymedence a kijárási korlátozások enyhítésével a sportolók által birtokba vehető és rendeltetésszerűen használható legyen. Azonban a szakértői vizsgálat idejére a folyamatban levő javítási munkákat a II. kerület leállította, ezért tisztázni kívánjuk, hogy az uszoda átmenetileg nem miattunk idézőjelbe téve „használhatatlan”.

A kültéri medence körüli burkolat igazítása már megtörtént, kivitelezői oldalról nincs akadálya a kültéri medence megnyitásának. A nyitáshoz szükséges üzemeltetői feladatok elvégzését követően az uszoda a tervezett időpontban megnyitható."  • Tippek
  • Biztosítás