Auguszta
-3 °C
2 °C

Gyurcsány szerint pitiáner támadás érte Bencze Józsefet

2007.06.04. 14:20
Hétfőtől új rendőrfőkapitánya van az országnak. Bencze József ünnepélyes beiktatásán a miniszterelnök a szabadság és a rend biztosítását és megőrzését jelölte ki a rendőrség feladatául. Bencze a tisztességesen dolgozó állomány megnyugtatását és védelmét ígérte.

Az Országos Rendőr-főkapitányságon hétfőn ünnepi állománygyűlésen beiktatták Bencze József vezérőrnagyot, az új országos rendőrfőkapitányt. Az eseményen jelen volt Bene László leváltott főkapitány, Szabadfi Árpád főkapitány-helyettes, Bencze József, Bene utóda, Takács Albert, az új rendészeti miniszter, valamint Gyurcsány Ferenc.

A miniszterelnök miután átadta a főkapitányi kinevezést beszédében úgy fogalmazott: azt várja Bencze Józseftől, hogy "őrizze meg, és erősítse meg a rendőrség 35 ezres állományának túlnyomó többsége által is vallott és gyakorolt hivatástudatot, tisztességes elkötelezettséget". A Magyar Köztársaság rendőrségének "kevés annál fontosabb dolga van", minthogy a szabadságot és a rendet együttesen képes legyen biztosítani és megőrizni.

A kormányfő szerint a rendőrség nem egyszerűen a rendért felel, hanem azért is, hogy óvja a polgárok szabadságát, alkotmányos jogait, valamint garantálja és biztosítsa, hogy azokkal élni tudjanak. Mint mondta, ez néha nehéz, hiszen egymással vitatkozó alkotmányos alapjogokról van szó.

Kormányfői védelem

Gyurcsány hangsúlyozta, hogy újra és újra ki fog állni a rendőrség mellett, amikor azzal vádolják, hogy nem a demokrácia megőrzésének szándéka vezette az őszi időszakban. A támadások méltatlanok, megalapozatlanul érték a rendőrséget, függetlenül attól, hogy egyik-másik intézkedés szabályszerű, jogszerű volt-e.

Klikk a képre!
Klikk a képre!

A miniszterelnök szerint ugyan a rendőri jogsértések száma csökkent, de az utóbbi időszakban, rövid idő alatt több olyan esemény is történt, ami megingatta az állampolgárok bizalmát a rendőrségben. "Nehéz és ellentmondásos" kérdések között mentette fel Bene Lászlót, akit sokra tart vezetőként, rendőrként, és akinek az egész pályáját a becsületesség, tisztesség jellemezte. Szavai szerint el kellett választania a személyes bizalmat, alkalmasságot attól, ami - mint az egyik demokratikus vezetőnek - ilyen helyzetben kötelessége. A miniszterelnök kijelentette, hogy Bene László tisztessége, embersége, szakmai hozzáértése előtt meghajtja fejét.

A kormányfő az új főkapitány kinevezésével kapcsolatban beszélt arról is, hogy úgy látja: "nem mindenki érdekelt abban, hogy a rendőrségnél nyugalom és béke legyen, látok kisszerű támadásokat, látok pitiáner viselkedést". Megjegyezte: védeni fogja a kicsinyes támadásoktól a rendőrséget.

"Szolgálunk és védünk" helyett "szabadság és rend"

Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter azt a feladatot szabta az új rendőrfőkapitánynak, hogy a rendőrséget határozottan, keményen, de egyúttal emberségesen vezesse, és ez valamennyi parancsnok számára legyen követendő magatartás. "Azt várom el önöktől, hogy az eddig használt rendőrszlogen helyett szívükben a szabadság és a rend szlogenje jelenjen meg" - tette hozzá, visszautalva Gyurcsány Ferenc szavaira.

Tudatosítani kell, hogy a rendőrség és minden rendőr kezében olyan hatalom van, amellyel egyetlen állampolgár sem rendelkezik. Ezt a hatalmat nemcsak alkalmazni kell, hanem minden pillanatban uralom alatt kell tartani, tette hozzá. Mint mondta, szükséges a rendőrségen belüli szemléletváltás: a kreativitás, a felelősség új útjait, új technikáit kell kibontakoztatni. Új szemléleti elemként említette a bajtársias gondoskodást: "szükséges, hogy valamennyi elöljárót, parancsnokot folyamatosan áthassa a gondoskodás felelősségérzete".

Klikk a képre!
Klikk a képre!

A rendőrség feladatainak átgondolása mellé az ellenőrzésnek is társulnia kell, vissza kell állítani az országos rendőr-főkapitányságon az ellenőrzési részleget. Takács szerint nagyon fontos, hogy a rendőrség állományába olyanok kerüljenek, akik szakmai ismereteiknél, emberi magatartásuknál fogva alkalmasak a fontos tisztség betöltésére. "Elvárom minden vezetői szinttől, minden rendőri közösségtől, hogy magas erkölcsi elvek alapján szűrjék ki, ismerjék fel azokat a kollégákat, akik alkalmatlanok arra, hogy rendőri feladatot ellássanak és egyenruhát viseljenek".

Hívószavak

A harmadikként felszólaló újdonsült országos rendőrfőkapitány kijelentette, elsődleges feladatának tartja, hogy parancsnoktársaival megnyugtassa a mindennapokban tisztességesen dolgozó állományt és szükség esetén meg is védjék őket. Mint mondta, azonnali és komplex intézkedések kellenek a korrupció, rendőri jogsértések következetes, gyors, zéró tolerancián alapuló visszaszorítására. Szoros ütemterv alapján fel kell készülnie a szervezetnek a határőrséggel történő, 2008. január 1-jei integrációjára. Bencze megígéte, hogy rövid időn belül elkészíti a személyzeti és szervezeti átalakításra vonatkozó javaslatait.

"Hiszem, hogy a közbiztonságba befektetett anyagi és más erőforrások gyorsan megtérülő beruházások (...), hívószavaink a törvényesség, szakmaiság, hatékonyság, szolgáltató jelleg, átláthatóság, gazdaságosság, és az egységes testület legyenek. Munkánkat nemcsak törvényesen és professzionálisan, de hivatástudattal és tiszta kézzel kell végeznünk" - jelentette ki Bencze József, aki szerint a cél egy hatékonyabb, szervezettebb, modern rendőrség megteremtése.

Az ünnepi állománygyűlésen végül felszólalt Bene László leköszönő országos rendőrfőkapitány is, aki elmondta: büszke arra, hogy a 125 éves magyar állami rendőrségben 38 éven át szolgálhatta a közösséget és az országot. Megköszönte a társszervek támogatását, kollégái munkáját. A leköszönő főkapitány szavait a teremben ülő parancsnokok hosszú vastapssal viszonozták.