Ki árulta el a rendszerváltást?

2006.04.05. 13:22
Válaszoltak a fideszes rendszerváltók a szabad demokraták levelére, amelyben a liberálisok azt állították a nagyobbik ellenzéki párt annyira távol került a rendszerváltás örökségétől, hogy nem méltó annak képviseletére. A fideszesek viszont a szabad demokratákról állítják azt, elárulták a rendszerváltókat.

A Fidesz annyira távol került a rendszerváltás örökségétől, hogy ma nem méltó annak képviseletére, írta hétfőn hat liberális politikus az Orbán Viktornak címzett nyílt levelében.

Orbán beszédére reagáltak

Hodosán Róza, Demszky Gábor, Fodor Gábor, Magyar Bálint, Pető Iván, Rajk László a Fidesz elnökének vasárnapi beszédére reagáltak.

A levélíróknak nem tetszett, hogy Orbán "olyan látszatot igyekezett kelteni, mintha a rendszerváltás eszméit ma a Fidesz - és csak a Fidesz - képviselné." A levélírók elismerték ugyanakkor jelentős érdemei vannak Orbán Viktornak a rendszerváltás véghezvitelében, a szabad és demokratikus Magyarország megteremtésében.

"A Fidesz mindvégig hű maradt a rendszerváltók céljaihoz, az SZDSZ viszont elárulta őket" - írják a rendszerváltoztatásban részt vevő Fidesz-politikusok, valamint közírók a szabad demokratáknak címzett válaszukban.

Fidesz: az SZDSZ elárulta saját múltját

"Míg a Fidesz mindvégig hű maradt a rendszerváltók célkitűzéseihez, az SZDSZ elárulta azokat. Elárulta a rendszerváltoztatást, elárulta saját múltját, s közben teljesen összenőtt az utódpárttal, az MSZP-vel, amely mind a mai napig nem határolódott el a diktatúra állampártjától, sőt, eszmeiségében, személyi állományában és példaképeiben is annak jogutódja" - olvasható a dokumentumban.

A levelet Bayer Zsolt, Deutsch-Für Tamás, Elek István, Hankiss Ágnes, Lánczi András, Németh Zsolt, Rácz András, Rockenbauer Zoltán, Schmidt Mária, Szájer József, Tellér Gyula írta alá. "A rendszerváltoztatáskor a demokratikus ellenzék tagjai valóban három dologért szálltak síkra: nemet mondtunk a kommunizmusra, igent a szabadságra és a piacgazdaságra" -írják.

"Ezek ismeretében nehéz elfogadni, hogy hajdani társaink, Önök, akikkel együtt kivívtuk a magyar történelem egyik legszebb, véráldozatot nem követelő demokratikus fordulatát, szembefordultak ezekkel a célokkal" - fűzik hozzá.

"A Fidesz nemet mondott a kommunizmusra, az SZDSZ nem"

A levél aláírói szerint a Fidesz valóban nemet mondott a kommunizmusra, az SZDSZ ezzel szemben két olyan koalícióban is szerepet vállalt, amelyek a megbuktatott kommunista rezsimet szimbolizáló embert - egy, az 1956-os forradalom leverésében közreműködő karhatalmistát, egy, a múltját eltitkoló SZT-tisztet és egy egykori KISZ-titkárt - emelt a miniszterelnöki székbe.

A dokumentum szerint a Fidesz valóban igent mondott a szabadságra, az SZDSZ ezzel szemben kormányzati szereplőként "lábbal tiporta" a gyülekezési, a sajtó- és a szólásszabadság jogát. Az aláírók példaként említik az amerikai külügyminisztérium 2005. évi, a sajtószabadsággal kapcsolatos jelentését, illetve azt, hogy 2003-ban "példátlan módon, alkotmányt sértve", alig két hét alatt négy szervezet hat demonstrációját tiltatták be.

Boszorkányüldözés

Az SZDSZ kormányzása alatt bírósági eljárások egész sorában kormányzati megbízásból hurcoltak meg olyan, munkájukat tisztességesen elvégzőket, akik a Fidesz-kormányzatban vállaltak feladatot - írják a levélben, hozzátéve, hogy a vádak azóta kivétel nélkül hamisnak bizonyultak.

A fideszes politikusok, valamint közírók szerint míg a Fidesz valóban igent mondott a piacgazdaságra, addig az SZDSZ kormányzati tényezőként a magyar gazdaság hazai szereplőivel szemben folyamatosan a nemzetközi nagytőke monopóliumait támogatta, támogatja.