Sándor, Ede
-5 °C
-2 °C

Visszavonhatják Jancsó 120 millióját

2005.04.27. 12:28
A kultuszminiszter szerint is összeférhetetlen, hogy az állami filmtámogatási pénzeket elosztó közalapítvány elnöke operatőrként közreműködjön az egyik legnagyobb támogatást szerző filmben. Bozóki András szerdai közleményében nyomatékosan leszögezi, az egyáltalán nem változtat a helyzeten, ha például Grunwalsky Ferenc az őt érintő döntés idejére átmenetileg elhagyja az üléstermet. Az Index információi szerint a Magyar Mozgókép Közalapítvány kuratóriumának egyik tagja benyújtotta lemondását a sorozatos belső szabálytalanságok miatt.

Az Index információi szerint lemondott a Magyar Mozgókép Közalapítvány (MMK) kuratóriumi tagságáról Naszvady György, korábbi pénzügyminisztériumi államtitkár. Naszvady azt követően döntött a testületből való távozás mellett, hogy az Index két héttel korábbi cikke nyomán vizsgálat indult a szervezet filmtámogatási gyakorlatával kapcsolatban.

Döntő tisztségviselő

Jancsi és Juliska
Az Index korábbi cikkében közölte, hogy az MMK honlapjáról összeszedhető adatok alapján 1998 és 2003 között közel 2,2 milliárd forintot ítélt meg a közalapítvány játékfilmes szakkollégiuma olyan filmtervekre, amelyekből eddig nem lett mozi- vagy fesztivál-bemutató. Információink szerint a közalapítvány az elmúlt hetekben sem adott hivatalos adatokat a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának arról, hogy a száznál több szándéklevél alapján végül milyen nagyságrendben dotáltak el nem készült produkciókat. A miniszteri közleményben szereplő külön MMK-kuratóriumi jelentés azt állítja, hogy "a közalapítvány működése alatt nem volt olyan játékfilm, melyet gyártásba vett, finanszírozott és az nem készült volna el", ami ellentmond annak, hogy Tóth Erzsébet, az MMK főtitkára korábban arról tájékoztatta az Indexet, hogy volt ilyen eset: Gothár Péter: Jancsi és Juliska cím filmje már 90-es évek közepe óta nem valósult meg. A szakma viszont ennél jóval több finanszírozott, de soha be nem mutatott alkotásról tud. A Lengyel László vezette bizottság jelentése nem tartalmaz számokat és neveket sem említ, de leszögezi: "az áthúzódó kötelezettségvállalások mértékét, illetve az évek óta támogatási keretet lekötő produkciók számát csökkenteni szükséges. A titkárság tájékoztatása szerint a 2003-ban, vagy azt megelőzően támogatási nyilatkozatot kapott produkciók 2005. május 31-i határidővel felszólítást kaptak, hogy pótolják finanszírozási hiányukat, ellenkező esetben az MMK támogatási nyilatkozata visszavonásra kerül. Az EB egyetért azzal az elvvel, hogy az előkészítés címen nyújtott támogatásokat, ha a produkció később nem valósul meg, nem kell visszafizetni. Ugyanakkor szükségesnek tartja, hogy ugyanazon filmelőállító ne vehessen korlátlan számban igénybe előkészítési támogatást akkor, ha az előkészítések egyikéből sem születik kész produkció."
Az alapítvány filmtámogatási gyakorlatát érintő belső vizsgálat eredményéről Bozóki András kulturális miniszter szerdán kiadott közleményében kijelentette, hogy annak megállapításaival egyetért. Az MMK Lengyel László politológus által vezetett ellenőrző bizottsága megállapította, hogy az úgynevezett filmtörvénybe ütköző módon szavaztak meg támogatást Jancsó Miklós, Ede megevé ebédem, avagy a Kísértetcsapda című filmtervére. A tavaly érvénybe lépett jogszabály szerint ugyanis az MMK nem ítélhet oda pénzeket "a támogatásokról döntő tisztségviselőinek", azok hozzátartozóinak, vagy olyanoknak, akikkel a tisztségviselők "munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak". Az MMK április 8-i döntésével 120 millió forintot ítélt meg Jancsó pályázatára, amelyben szerepelt, hogy a produkcióban az MMK kuratóriumi elnöke dolgozna operatőrként.

Átmenetileg hagyják el

Bozóki a közlemény bevezetőjében nyomatékosan leszögezte, hogy az összeférhetetlenséget nem szünteti meg az a gyakorlat, amelyet az MMK hasonló helyzetekre bevezetett, azaz, hogy a "kuratórium vagy a szakkollégium tagja, az őt érintő döntés idejére átmenetileg elhagyja az ülés színhelyét". Az ellenőrző bizottság arra kérte az MMK vezetését: szólítsa fel a produkciót, hogy az összeférhetetlenséget szüntesse meg, ellenkező esetben a támogatási szándéklevelet vonja vissza, és a produkció számára támogatást más jogcímen se folyósítson. A kulturális miniszter felkérte Grunwalsky Ferencet és Lengyel Lászlót, hogy gondoskodjon a felmerült összeférhetetlenségi helyzetek azonnali megszüntetéséről, valamint egy új támogatási szabályzat haladéktalan elkészítéséről. Az MMK kuratóriuma a belső vizsgálattal párhuzamosan az igazságügy-miniszterhez fordult azzal a kéréssel, hogy adjon ki állásfoglalást arról, a filmtörvény értelmében mi minősül összeférhetetlenségnek. Úgy tudjuk, hogy Jancsó Miklós a már elkészült, és a minisztériumnak is megküldött jelentés ismeretében kedden nem hivatalos találkozót kért Bozóki Andrástól.

Nem volt módjuk határozni

A miniszter által idézett bizottsági jelentés cáfolja azt a korábbi MMK-s álláspontot is, amely szerint a döntéshozatal során nem történt szabálytalanság a késve leadott pályázati anyagok kezelésében. Mint ismeretes, a finanszírozási botrányt kirobbantó, "nem nyilvánosságra szánt táblázaton" több pályázó neve mellett az szerepelt, hogy hiányos a pályázati dokumentációja. Az EB vizsgálata nevek említése nélkül megállapította, "hogy a munkaszervezet nem tájékoztatta a kuratóriumot a határidőn túl érkezett pályázat befogadásáról, így a kuratóriumnak nem volt módja határozni arról, hogy a késve érkezett pályázatot be kívánja-e fogadni. Az EB felhívta a munkaszervezet figyelmét a belső szabályzatokban foglaltak maradéktalan betartására".

Grunwalsky: "Ez egy alkalmazott szakma"
Idén két olyan film is nagy összegeket nyert az MMK játékfilmes pályázatán, ahol Grunwalsky Ferenc, a kuratórium vezetője operatőrként lesz érdekelt. Így Jancsó Miklós 120 millió, Szomjas György pedig 80 millió forintos támogatást kapott új filmjére. Az ilyen pályázatok jóváhagyásánál Grunwalsky nem vesz részt a Kuratórium munkájában, mint mondja: köteles elhagyni a termet. Másrészről a filmhunak elmondta: "Mindenki tudja, annak idején én úgy vállaltam el az elnökséget, hogy nem jó szívvel, de lemondok arról, hogy közpénzből filmet rendezzek. Nem mondom, hogy ezt jól bírom. Azt viszont kijelentettem, hogy operatőrként továbbra is tevékenykedni fogok, hiszen az egy alkalmazott szakma. Ez minden művészeti ágban hasonlóképp megy. Egy képzőművészetin tanító művész is szokott szobrokat készíteni."

Grunwalskyt rendezőként 2003-as elnöksége előtt támogatták: összesen 22,5 millió forintos állami támogatást kapott zenés filmjére, a Táncalakra (2000-ben 7,5 milliót és 2002-ben 15 milliót). A Megszabadulás című filmtervére pedig 1 millió forintot ítéltek 2001-ben (a filmet még nem mutatták be). Grunwalsky filmjei egyébként a Neuropa Film Kft-nél készülnek, ami Jancsó Miklós Kapa-Pepe sorozatának gyártócége is egyben.