György
14 °C
24 °C

Keller-Stumpf: Idézetekkel az országimázsért

2001.05.24. 17:59
Keller László és Veres János szocialista képviselők szerint a Miniszterelnöki Hivatal 2160 db., az Országimázs Központ pénzköltéseit firtató kérdésükre adott mindössze 1 válasza tárgyszerűtlen, stílustalan és néhol igencsak kioktató jellegű. A honatyák úgy vélik a Stumpf István által jegyzett dokumentum lekezelő stílusa méltatlan mind aláírójának nevéhez, mind pedig a Miniszterelnöki Hivatalhoz, a képviselők egy újabb kérdésükben ezért arról érdeklődnek Stumpftól: "Ön szerint elfogadható-e egy olyan tárgyszerűtlen, ironikus miniszteri válasz, mint a Miniszterelnöki Hivatal 2/44/2-XVI/2001 számú levele?".
Keller László
Keller László és Veres János szocialista képviselő elégedetlen a kancelláriaminiszter 2160, az imázsközpont pénzköltéseit firtató kérdésükre adott válaszával, mely nem sokkal több mint egy idézetgyűjtemény. Stumpf válaszában többek között üzleti titokra és különféle számításokra hivatkozva érdemi válasz nélkül hagyta a kérdéseket. Stumpf kiszámolta: egy kérdés megválaszolása fél órát venne igénybe, a törvényes határidő betartásához pedig meg kellett volna többszörözni az imázsközpont négyfős létszámát. Ez pedig szerinte ellentétes volna a kormányprogrammal, mely a kisebb és hatékonyabb közigazgatást tűzte ki célul.

"A méltó megemlékezést elszabotálni bűn lett volna"

Stumpf, a millenniumi ünnepségek sikerét a Millenniumi Országjáró című kiadványhoz érkezett levelekkel igazolta. "Minden ellenkező híreszteléssel és publicisztikával szemben sokan vagyunk, akik azt gondolják, olyan ünnep, mint a millennium csak egyszer van, s a méltó megemlékezést elszabotálni bűn lett volna" - szól az egyik idézet. Stumpf reményét fejezi ki, hogy a "képviselő urak maguk is részt vettek a közös ünneplésben, s így nem csak ellenőrizték, de élvezték is a közpénzek elköltésének szakszerű módját". Stumpf egyik levélírójának soraival zárja válaszát: "További munkájukhoz egészséget, őszinte, bátor, szabad lelkük megőrzéséhez pedig elegendő energiát kívánok".

Konkrét válaszokat várnak

A szocialista politikusok újabb kérdést intéztek a miniszterhez, melyben kifejtik: "a tárgyi valóságtól elrugaszkodott levél az Ön tetszése szerint választott témaköröket taglalja, nem a konkrétan feltett kérdésekre ad választ. A statisztikai kimutatásokon, foglalkoztatási problémákon és az el nem végzett munka elvégzése esetén várható költségvetési többletkiadások felvázolásán túl, mi továbbra is várjuk a kérdéseink konkrét megválaszolását" - írják a honatyák, hozzátéve, hogy a válasz méltatlan "egy olyan tudós miniszterhez, mint Ön".

Kellerék kérdésének címe: "Ön szerint elfogadható-e egy olyan tárgyszerűtlen, ironikus miniszteri válasz, mint a Miniszterelnöki Hivatal 2/44/2-XVI/2001 számú levele?" A honatyák úgy érzik, hogy választ igénylő kérdésükre kiokító jellegű és konkrétumokat kikerülő válaszokat kaptak. Példaként felsorolták: "a képviselő urak is tudják ..","mindezek ellenére biztosítani szeretném Önöket ..",".. megnyugtatom hát tisztelt képviselő urakat ..", "..hamarosan Önök és a nagy nyilvánosság is megismerheti majd ..".

Kellerék igazodva Stumpf reakciójának befejezéséhez egy Deák-idézetet ajánlanak figyelmébe a kancelláriaminiszternek, mindezt annak reményében, hogy végül méltó választ kapnak felvetéseikre: "Igaz ugyan, hogy csak becsületbeli tiszti alügyész vagyok, de éppen a becsületért szégyenleném csupán csak nevét viselni hivatalomnak".