Az Országimázs Központ elégedett magával

2000.08.22. 18:07
A lezajlott millenniumi ünnepségek sikerességéről tartott sajtótájékoztatót a Miniszterelnöki Hivatalon belül működő Országimázs Központ. Tóth István Zoltán, az iroda első embere ezúttal is elhárította a költségekre vonatkozó kérdéseket, arra hivatkozva, hogy nem a sajtónak, hanem az Állami Számvevőszéknek kell elszámolnia. Tóth elszólásából viszont kiderült, hogy az ünnepségek szervezésével megbízott Happy End Kft. húszszázalékos jutalékért dolgozik, de hogy minek a húsz százalékát kapják, arra újra azt válaszolta: az ÁSZ jelentéséből majd ez is kiderül.
Tóth István Zoltán: Maximálisan elégedettek vagyunk augusztus huszadikával
Budapesten másfél millióan, Debrecenben négyszázötvenezren, Tihanyban pedig tizenkétezren voltak kíváncsiak a millenniumi tűzijátékra - közölte keddi sajtótájékoztatóján Tóth István Zoltán, a Miniszterelnöki Hivatal Országimázs Központjának vezetője. Tóth István Zoltán két kollégája segítségével újra megismételte, hol milyen programokra került sor. Érzékeltetni kívánta, hogy mennyire örült mindenki az ünnepnek, ezért a Millenniumi Emlékkönyvből idézett: nagyon hálás vagyok az ünnepért, azt kívánom, hogy a következő generációk is ilyen augusztus 20-án vehessenek részt.

Húsz százalék jutalék?
Tóth István Zoltán szavaiból az derült ki, hogy az Országimázs Központ elégedett az augusztus 20-ai ünnepséggel. Olyannyira, hogy a rendezvényről könyvet adnak majd ki, hogy hány példányban és mennyiért, nem tudta megmondani. A Budapesten, Debrecenben, Tihanyban megrendezett programokon 3700 fellépő művész működött közre. A Kossuth téri tribünök építésénél 578-an dolgoztak, a biztonságra pedig 1598 biztonsági ember vigyázott. A budai rakparton 1700, a pestin pedig 1000 méternyi kordont építettünk "a résztvevők biztonságáért" - ismertette a publikus részleteket Tóth.

Részlet a Közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló [1992/LXIII.] törvényből
19. § (1) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot ellátó szerv és személy (a továbbiakban együtt: szerv) a feladatkörébe tartozó ügyekben - ideértve a gazdálkodásával kapcsolatos ügyeket is - köteles elôsegíteni a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.
(2) Az (1) bekezdésben említett szervek rendszeresen közzé vagy más módon hozzáférhetôvé teszik a tevékenységükkel kapcsolatos legfontosabb - így különösen a hatáskörükre, illetékességükre, szervezeti felépítésükre, a birtokukban lévô adatfajtákra és a mûködésükrôl szóló jogszabályokra vonatkozó - adatokat.
(3) Az (1) bekezdésben említetteknek lehetôvé kell tenniük, hogy a kezelésükben lévô közérdekû adatot bárki megismerhesse, kivéve, ha az adott törvény alapján az arra jogosult szerv állam- vagy szolgálati titokká nyilvánította, továbbá, ha a közérdekû adatok nyilvánosságához való jogot - az adatfajták meghatározásával - törvény
a) honvédelmi;
b) nemzetbiztonsági;
c) bûnüldözési vagy bûnmegelôzési;
d) központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekbôl;
e) külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra;
f) bírósági eljárásra tekintettel korlátozza.
Az Országimázs Központ első embere ezúttal is elhárította a költségeket firtató kérdéseket. Nem volt hajlandó a 765 milliós összköltség tételeit részletezni. Tizenöt alkalommal is megismételte: az Országimázs Központ az Állami Számvevőszéknek tartozik elszámolni, nem pedig a sajtónak. Arra a felvetésre, hogy az ÁSZ jelentése nem tartalmazza majd a részletes költségeket, mert csak azok a tételek jelennek meg egy ilyen jelentésben, ahol valamilyen törvénytelenség történt, egyszerűen nem válaszolt.

Arra a kérdésre, nem visszás-e, hogy 2001 őszéig - az ÁSZ jelentés megjelenéséig - nem tudható, mi mennyibe került jelezte, az általa vezetett intézménynek semmi beleszólása abba, hogy a számvevők mikor, mit vizsgál. Bihari Zsigmond, az ÁSZ illetékes igazgatója korábban az Indexnek azt nyilatkozta, legkorábban 2001 őszére készül el a számvevőszék a kancellária idei gazdálkodásának vizsgálatával, és ezen belül csak egy fejezet lesz Országimázs Központ. Tóth egyetlen adatot véletlenül mégis közölt a sajtóval, jelesül azt, hogy az állami ünnepségek lebonyolításával megbízott Happy End Kft. húszszázalékos jutalékért dolgozik. Arra azonban már nem válaszolt az illetékes, hogy minek a húsz százaléka üti a cég markát.

Horváth Pál, a Miniszterelnöki Hivatal Közbeszerzési Igazgatóságának vezetője az Index kérdésére kizártnak nevezte, hogy ilyen feltételekkel dolgoztatnák a Happy End Kft.-t. Hozzátette ugyanakkor, hogy elvileg nem lehetetlen, hogy a megrendelő Miniszterelnöki Hivatal ilyen szép summát fizessen a cégnek, ez azonban már nem az ő asztala, hanem a kancelláriáé.

Megpróbáltuk utolérni a Happy End Kft. vezetőit is, akik többszöri megkeresésünkre sem válaszoltak.

Szikinger István alkotmányjogász az Index kérdésére azt mondta: a közpénzek elköltésének felhasználása közérdekű adatnak minősül, amit az Országimázs Központnak kötelessége volna nyilvánosságra hozni. Amennyiben tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget valamely közhivatal, jogi úton kötelezhető erre.  • Hírek
  • Megtakarítás