Géza
-12 °C
-4 °C

Büntetőügy lesz a gyulai választói listából

2006.03.16. 21:21
A gyulai kistérségi társulás volt munkatársának számítógépén több excel fájlban mintegy 8300 szavazó adatait - ez az összes választó egyhatoda -, többek között lakcímét, telefonszámát, e-mail címét és politikai szimpátiájára utaló jelzéseket találtak. A számítógép használója rendszeresen küldött leveleket a választókerület fideszes képviselõjelöltjének, akinek munkatársától három mailben ilyen excel fájlokat kapott. A számítógép használója állítólag csak nézegette ezeket, bár egy mappában kitöltési útmutató is volt.
Az Országos Választási Bizottság (OVB) csütörtökön büntetõfeljelentést tett, és jogosulatlan adatkezelés gyanúja miatt Péterfalvi Attila adatvédelmi omudsmanhoz fordult. Az OVB azt követően hozta meg döntését, hogy kifogás érkezett hozzájuk, miután a Gyula és környéke kistérségi társulás hivatali számítógépén több mint nyolcezer, a Békés megyei 2. számú egyéni választókerületben (Gyulán és környékén) élõ személyes adatait és politikai hovatartozására vonatkozó információkat találták meg. Az OVB megállapította, hogy ezeknek az adatoknak a felhasználása alkalmas lehetne arra, hogy a választási eljárás alapelvei sérüljenek. Az érintett dolgozó elismerte az adatkezelés tényét.

A választási bizottság meghallgatta a kifogással élőket, Péterfalvi Attila adatvédelmi biztost és a Fidesz jogi képviselőjét. A meghallgatott nyilatkozatok alapján az OVB nem tudta megállapítani azt, hogy az adatbázisokat ténylegesen felhasználták-e a választási eljárásban. A bizottság nem találta bizonyítottnak azt sem, hogy hasonló adatgyűjtésre és adatfeldolgozásra országosan sor került volna, ezért a kifogást elutasította. Tekintettel arra azonban, hogy a jogosulatlan adatkezelés gyanúja felmerült, az OVB úgy döntött, hogy büntető feljelentést tesz. A testület egyidejűleg kezdeményezi az adatvédelmi biztos vizsgálatát is az ügy teljes körű, a helyi és az országos vonatkozások feltárása érdekében.

Ötletek lejáratáshoz?

A történet február végén kezdõdött, amikor közös megegyezéssel távozott állásából F. L., a Gyula és környéke kistérségi társulás kistérségi menedzsere. F.-nek információink szerint korábban több munkahelyi vitája volt fõnökével, Lebenszky Attila irodavezetõvel. A távozás hátterében az állt, hogy hivatali levelezésében több, Tóth Imrének, a térség fideszes országgyûlési képviselõjelöltjének küldött e-mailt találtak, amelyben részben belsõ információk alapján arra ad ötleteket, hogyan járassák le Tóth szocialista ellenfelét, Perjési Klárát, aki gyulai polgármesterként F. L. fõnöke volt.

Távozásakor F. - akivel csütötörtökön nem tudtunk beszélni, mobiltelefonja információink szerint napok óta ki van kapcsolva - kérte, hogy számítógépérõl a személyes fájlokat töröljék le. Ez március 14-én történt meg, addig a gépet információink szerint egy rendszergazda BIOS-jelszó lezárta. A fájtörlésen F.-en kívül részt vett Lebenszky Attila, a kistérségi iroda vezetõje, F. addigi közvetlen fõnöke, Pluhár László eleki polgármester - majd távozása után Tóth Sándor gyulai alpolgármester - és Sal Mária közjegyzõ.

Nyilvántartás használati útmutatóval

A dokumentumok törlése során találtak egy "polgar" és egy "polgár sang" elnevezésû mappát is. A jelenlévõk ezeket megnyitva több tucatnyi excel fájlban 8200-8300 választó személyes adataira - lakcím, telefonszám, e-mail cím - bukkantak, különbözõképpen kategorizálva. Voltak ABC-rendben szereplõ listák, voltak települési és utcanév szerinti bontásban, valamint aszerint csoportosítva is, hogy ki melyik szavazókörzetbe megy voksolni.

A neveket emellett pártszimpátia szerint is rangsorolták, a "Sz", "E" és "B" betûk vélhetõen a "szimpatizáns", az "ellenzõ" és a "bizonytalan" megjegyzésekre utaltak (valamint voltak olyan nevek, amelyeknél üresen hagyták ezt a rubrikát). Sikerült olyan gyulai választóval beszélnünk, aki elmondta: tavaly kitöltötte a Nemzeti Petíciót, ám kérte, hogy adatait ne vegyék nyilvántartásba, ennek ellenére tudomásunk szerint szerepelt az adatbázisban.

A "polgár sang" mappában ezenkívül volt egy többoldalas kitöltési útmutató arról is, hogyan kell a különbözõ adatváltozásokat - például a választókerültbõl elköltözést - bevezetni az adatbázisba. A hivatali számítógép postafiókjában emellett találtak három olyan levelet, amelyek G. I.-tõl, a sarkadi polgármesteri hivatal kistérségi koordinációs osztályának vezetõjétõl - és így a sarkadi polgármesterként is dolgozó Tóth Imre beosztottjától - érkeztek, és szintén választói adatokat tartalmazó excel fájlokat csatoltak hozzájuk. Úgy tudjuk, 7-8 ilyen fájl volt a három levélben.

Csak nézegette?

Bár F. L.-t nem tudtuk elérni, úgy tudjuk, a Tóth Imrének írt levelekkel kapcsolatban azzal védekezett: ezekkel szerette volna elérni, hogy a Fidesz kerüljön hatalomra, és így megszerezhesse a fõnöke szerinte neki járó állását. Tudomásunk szerint a nyilvánosságra került választói adatábissal kapcsolatban úgy védekezett: azokat az otthoni gépére kapta, és bár pendrive-on azt bevitte a munkahelyére, ott a fájlokhoz nem nyúlt hozzá, "csak nézegette" azokat. Azt sajnos nem sikerült megtudnunk, hogy az egyes excel fájlok adatlapjaiból mi derült ki: ki és mikor módosította õket.

Az ügyben szerettük volna megtudni megtudni Tóth Imre véleményét is, a fideszes politikus azonban azt mondta: egyelőre tájékozódnia kell, és csak akkor kommentálja az eseményeket, ha pontosabb képet kapott arról, hogy mi történt.