Kétszázötven parkolási ügy az Alkotmánybíróság elõtt

2008.11.23. 08:57
Hétfõn kezd el foglalkozni az Alkotmánybíróság azzal a jogszabály-módosítással, amely kimondja: a parkolási díjtartozások miatt indult bírósági eljárásokban egy éven túl meg kell szüntetni a pereket.

Az Országgyûlés június 9-én fogadta el azokat a törvénymódosításokat, amelyek alapján június 19-étõl az egy éven túli parkolási díjak rendezését a bíróságok nem tárgyalhatják, a folyamatban lévõ pereket pedig megszüntetik. A testület tájékoztatása szerint az elmúlt hónapokban körülbelül kétszázötven indítvány érkezett az Alkotmánybírósághoz bíróságoktól, ügyvédektõl, magánszemélyektõl, valamint parkolási cégektõl. A legtöbb indítvány a Pesti Központi Kerületi Bíróságtól érkezett a bírákhoz, volt olyan bírónõ, aki egymaga 67 ügyet függesztett fel a törvénymódosítás miatt. Az Alkotmánybíróság szerint június óta már több száz peres eljárást függesztettek fel a budapesti székhelyû bíróságokon kívül többek között a Hajdú-Bihar Megyei Bíróságon, a Debreceni Városi Bíróságon és a Budaörsi Bíróságon is.

Az Alkotmánybíróságról szóló törvény alapján a bíró - a bírósági eljárás felfüggesztése mellett - az Alkotmánybíróság eljárását kezdeményezi, ha az elõtte folyamatban levõ ügy elbírálása során olyan jogszabályt vagy állami irányítás egyéb jogi eszközét kell alkalmazni, amelynek alkotmányellenességét észleli. Az érintett peres ügyekben eljáró bírák szerint a rendelkezés visszamenõleges hatályú, vagyis a jogszabály kihirdetése elõtti idõkre való alkalmazása aggályokat vet fel.

Az 51 parkolócéget, köztük a legnagyobb önkormányzati cégeket tömörítõ Magyar Parkolási Szövetség (Hungaropark) ugyancsak a testülethez fordult a jogszabály-módosítás miatt. Tóth József, a szervezet elnöke szerint országosan több milliárd forintos kára származna a parkolócégeknek és az önkormányzatoknak abból, ha továbbra is hatályban maradna a módosított jogszabály.  • Hírek
  • Hírek