Nyílt levél Semjén ellen

2005.03.02. 09:00
Értelmiségiek egy nagyobb csoportja lemondatná parlamenti tisztségéről Semjén Zsoltot, az Országgyűlés emberi jogi bizottságának alelnökét. Mintegy 250 értelmiségi nyílt levelet írt a házelnökhöz. Semjén szerint az szavazzon a liberálisokra, aki szeretné, hogy "a tizenéves fia első szexuális tapasztalatait egy szakállas bácsitól szerezze". Lemondatná Semjént az SZDSZ Új Generációja is, melynek elnöke szintén nyílt levélben fogalmazta meg véleményét.
Több mint 250 értelmiségi intézett nyílt levelet Szili Katalinhoz, az Országgyûlés elnökéhez – írja a Népszabadság. Semjén Zsolt kijelentései ellen tiltakoznak benne, és a képviselő parlamenti tisztségéből való távozását követelik.

A nyílt levélben egyebek közt azt írják: „...A rendszerváltás utáni magyar demokrácia eredményeiről sokféleképpen gondolkozhatunk. Abban azonban bizonyosak lehetünk, hogy akkor, amikor a társadalom egésze nemet mondott az addigi diktatúra erőszakos és kirekesztő természetére, ezt a döntést az értékek sokszínűsége iránti elkötelezettség (...) pátosza hordozta. Nem szabad oda jutnunk, hogy a társadalom legszebb eszményeit őrizni és ápolni köteles magyar országgyűlésben elfogadható tényező lehessen az, aki a történelem szemétdombjára jutott emberellenes társadalmi eszményeket képviseli...

Ferde és alantas

Semjén Zsolt, aki egyszersmind a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke is, pártjának több mint egy hete tartott küldöttgyűlésén (...) kulturális, emberi salakként bélyegzett meg életmód- és felfogásbeli, érzelmi és gondolkodásbeli alternativitásokat: ferde és alantas ösztönökkel azonosította az azonos neműek közötti érzelmi kultúrát; az emberiség történetének legsötétebb fejezetét idéző kódolt üzenettel hozta félre nem érthető öszszefüggésbe a homofíleket és a szakállviselést. ...megvető szavakkal szólt azokról, akik válságos életük kínjainak enyhítése végett az eutanázia vagy az abortusz eszközét választják. Példátlanul otromba megjegyzéseinek kerettételét az a gondolat adta, hogy mindezen ’devianciák’ intézményes képviselője a magyar demokrácia egyik pártja, a rendszerváltás meghatározó tényezője, a Szabad Demokraták Szövetsége, illetve annak szavazói bázisa. (…)

Szavaival Semjén Zsolt szégyent hozott a magyar országgyűlésre és az új magyar demokráciára. A hivatásának tudatában lévő magyar országgyűlés egy percig sem tűrheti el, hogy Semjén Zsolt az emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság alelnöki tisztét továbbra is betöltse” – olvasható a levélben.

Aláírták

A kezdeményezők: Fazekas Csaba történész, Gábor György vallásfilozófus, Heller Ágnes filozófus, Iványi Gábor metodista lelkész, Ludassy Mária filozófiatörténész, Lukács Péter oktatáskutató, Majsai Tamás teológus, Nagy Péter Tibor szociológus. A nyilatkozatot közös állásfoglalásként magáénak valló további 265 csatlakozó között szerepel Csányi Vilmos etológus, Erős Ferenc pszichológus, Komoróczy Géza ókortörténész, Tamás Gáspár Miklós filozófus és Vekerdy Tamás, pszichológus.

Február 22-én a Szabad Demokraták Szövetsége szólította lemondásra Semjént, aki szerint az szavazzon a liberálisokra, aki szeretné, hogy "a tizenéves fia első szexuális tapasztalatait egy szakállas bácsitól szerezze", valamint azt, hogy "gyermeke szájába az iskolában marihuánás cigarettát nyomjanak". Semjén mindezt a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség küldöttgyűlésén mondta, mert úgy véli, hogy mindez levezethető az SZDSZ programjából.

Az Új Generáció is lemondatná

Nyílt levelet írt és lemondásra szólította fel Semjén Zsoltot az SZDSZ Új Generációjának elnöke, Dr. Csőzik László is. A levélben felteszi a kérdést, kikre gondolt Semjén, amikor "szakállas bácsikat" emlegetett.

"Az Országgyűlés bizalmat szavazott Önnek. (...) Ezt a bizalmat játszotta el azzal, hogy "deviánsnak" nevezte, egyszerre sértette és alázta meg mindazon társadalmi csoportokat, akiket képviselnie és segítenie kellene. Felszólítjuk tehát, hogy mondjon le a bizottsági alelnöki posztjáról, mert arra alkalmatlan és tevékenysége károkat okoz." - fogalmaz Csőzik.

Csőzik szerint bár a kereszténydemokrácia eltűri, a Parlament és a társadalom - melynek részei azok is, akiket Semjén deviánsnak titulált - nem fogadhatja el Semjén szavait. Mint írja, készen állnak az érdemi vitára, de Semjén bizottsági alelnöki működése elfogadhatatlan számukra.