Az MNB függetlenségét félti az EKB

2011.12.15. 10:26 Módosítva: 2011.12.15. 10:53

A Monetáris Tanács tagjai számának növelése felhasználható lehet a döntéshozatal központi banki függetlenség kárára történő befolyásolásához, állapítja meg az Európai Központi Bank véleménye a korábban neki elküldött jegybanktörvény-tervezetről.

Az EKB megismétli az MNB-törvény gyakori módosításaival kapcsolatos korábbi észrevételeit. A központi banki függetlenséggel összefüggésben: a jegybankra vonatkozó jogi keretnek szilárd alapot kell biztosítania annak működéséhez. (A teljes vélemény itt olvasható, pdf.)

Instabilitáshoz vezet a gyakori módosítás

A Monetáris Tanács tagjainak jelölési eljárása, illetve az MNB döntéshozó testületeinek fizetési rendszere a közelmúltban többször módosult, anélkül, hogy ezekkel a testületekkel konzultáció folyt volna, vagy figyelmet fordítottak volna az MNB működési szükségleteire vagy az éppen uralkodó gazdasági környezetre.

Az MNB-törvény e gyakori módosításai a jogbiztonság elvével nem egyeztethetőek össze. Ezek a módosítások már eddig is jelentős hatást fejtettek ki az MNB szervezeti és irányítási stabilitására, ahogy a döntéshozó testületek tagjai számának tervezett növelésétől is ez lesz várható, írja az Európai Központi Bank.

Új konzultáció kell

Az EKB értesülései szerint a törvényjavaslat Kormány elé terjesztett változata lényeges módosításokat tartalmaz az EKB-hoz benyújtott változathoz képest, különösen a makroprudenciális és a javadalmazási szakpolitikai kérdések terén.

Az EKB megerősíti azon álláspontját, miszerint újra konzultációt kell vele folytatni, amennyiben az EKB-vélemény elfogadása előtt a törvényjavaslat szövegének lényeges módosításait javasolják. Ilyen esetekben az EKB elvárja a konzultáló hatóságtól, hogy a lehető leghamarabb küldje meg számára a módosított jogszabálytervezetet annak érdekében, hogy a vélemény a legújabb szövegezésen alapulhasson.

„Az EKB nagyra értékelné, ha a Nemzetgazdasági Minisztérium a jövőben megfelelően tiszteletben tartaná az EKB-vel szembeni konzultációs kötelezettségét” – írják.

Nem dönthet egyedül a kormány a fizetésekről

Az EKB szerint a jegybanki fizetésekről szóló döntésekből nem lehet kihagyni az MNB-t: „Az MNB munkavállalókkal kapcsolatos kérdésekben fennálló autonómiájának a központi banki függetlenség elvével összhangban történő védelme érdekében a magyar hatóságoknak kötelességük annak biztosítása, hogy az MNB munkavállalóinak javadalmazására vonatkozó jogszabályok bármely módosításáról az MNB-vel szoros együttműködésben szülessen döntés, kellően figyelembe véve az MNB véleményét arról, hogy ezen jogszabálymódosítások milyen hatást gyakorolnak a feladatainak ellátására való folyamatos
képességére.”

Az EKB megjegyzi, hogy az MNB döntéshozó testületeinek fizetésére vonatkozó jogszabályok közelmúltbeli módosításait anélkül hajtották végre, hogy figyelembe vették volna az MNB pénzügyi függetlenségének a korábbi véleményekben hangsúlyozott fenti vonatkozásait, és felhívja a figyelmet arra, hogy „a központi banki függetlenség alapelvének biztosítás érdekében az MNB-t ténylegesen be kell vonni a törvényjavaslat releváns részeinek megszövegezésébe”.