István, Vajk
17 °C
34 °C

Lehetne csökkenteni a gázárat

2007.02.08. 13:20
Kompenzációra nincs szükség, arra viszont igen, hogy az állam akár adókedvezményekkel támogassa az energia felhasználásának hatékonyságát növelő beruházásokat. Az energiabizottság is elkészült a kormánynak írt jelentésével, amelyben kitérnek arra: a beszerzési árak csökkentése érdekében felül kell vizsgálni a szolgáltatókkal kötött szerződéseket.

Magyarországnak hosszabb távon nemcsak újgázimport-beszállítási útvonalat kell kialakítania, lépéseket kell tennie a gázár mérséklésére és szem előtt kell tartania az energiatakarékosságot is - állapítja meg a kormány számára készített szakértői bizottsági jelentés.

A Miniszterelnöki Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott, a vezetékes energiaellátásról a kormány számára készített jelentés szerint vannak lehetőségek a gázbeszerzési ár mérséklésére például az E.ON Ruhrgas és az E.ON Földgáz Trade szerződéses árainak felülvizsgálatával, továbbá a Gazprom magyar gázpiaci érdekeltségéhez kapcsolódó lehetőségek kihasználásával. Az anyagban megjegyzik, Magyarország drágábban vásárolja az orosz gázt, mint a legtöbb európai ország.

Nem kell a kompenzáció

A gázár kompenzációs rendszerének mielőbbi felszámolását a bizottság indokoltnak tartja, mert a jelenlegi rendszer igazságtalan, a nem rászorultakat is támogatja, a fedezetet végső fokon az állampolgárok adója adja, akik közül sokan nem is gázfogyasztók. A bizottság helyesli, hogy a kompenzációt rászorultságra alapuló szociális támogatási rendszer váltsa fel. A folyamat azonban fokozott körültekintést és a kölcsönhatások számba vételét igényli, nehogy elviselhetetlen terhek zúduljanak a lakosság egyes rétegeire.

A bizottsági jelentés kitér arra is, hogy az Európai Unió előírásának megfelelően a földgázpiacot 2007. július 1-jéig a lakosság számára is meg kell nyitni. A szükséges jogszabályok kidolgozását fel kell gyorsítani, mert a kialakult késedelem veszélyezteti a piacnyitási kötelezettség teljesítését. A korlátozott kínálat miatt sem az Európai Unióban, sem Magyarországon nem várható számottevő verseny. Így illúzió lenne a piacnyitástól jelentős versenyt vagy az árak csökkenését remélni - tartalmazza a jelentés.

Támogatni kell a korszerűsítést

A jelentés alapján az energiafelhasználás hatékonyságának növelése nemcsak a megtakarítás miatt fontos, hanem enyhíti az energiahasznosítást terhelő egyéb kedvezőtlen hatásokat is. Ezért a következő időszakban fokozott támogatást érdemel a gáz- és távfűtéses épületek energiahatékonyságának javítása, illetve a közlekedés fajlagos energiaszükségletének mérséklése.

A jelentés szerint adókedvezményt érdemel a fűtési rendszerek korszerűsítése, célszerű előnyben részesíteni a panelházak egycsöves rendszereinek átalakítását és az egyedi, hőmennyiség alapú elszámolás feltételeinek megteremtését. A dokumentum szerint Magyarország teljes energiafelhasználásának mintegy 45 százalékát földgázzal fedezik, aminek 80 százalékát import biztosítja. A földgáz harmadát a lakosság használja fel, a háztartások fűtése legnagyobbrészt földgázon alapul. A felhasználásból az erőművek és fűtőművek részesedése 30 százalék. A földgázszükséglet a jövőben tovább nő, ami a behozatal emelkedését okozza.

Van amihez alacsony az ár

A magyar földgázrendszer műszaki színvonala megfelelő, de fejlesztése nem tartott lépést a földgázfelhasználás gyors növekedésével, mert az alacsonyra leszorított gázárak nem biztosították a szükséges forrásokat. A gázrendszer a teljesítőképessége határára jutott, egy tartós kemény tél fogyasztói korlátozást tehet szükségessé.

A jelentés alapján a gázkorlátozás megelőzésére sürgősen szükséges a kereskedelmi gáztárolói kapacitás növelése, új tároló létesítése, illetve a meglévők bővítése, valamint az importvezetékek kapacitásbővítése. Az ezekhez szükséges beruházásokat új létesítmények esetén ösztönözni kell, a meglévők esetében a tulajdonosoktól kell elvárni azokat. A MEH ezt előmozdító törekvései a kormány támogatását igénylik. A téli csúcsterhelés csökkentése érdekében olyan szabályozásra van szükség, ami a megszakítható és alternatív fogyasztókat ebben az időszakban más energiahordozó használatára és fokozott energiatakarékosságra ösztönzi.

Gyógyítani a függőséget

A jelentés szerint hosszabb távon szükséges az Ukrajnán áthaladó import mellett új importútvonal kialakítása. Ezt a Törökországba irányuló "Kék Folyam" meghosszabbítását jelentő déli vezeték, vagy - kisebb valószínűséggel - a Nabucco-projekt teheti lehetővé. Figyelemmel kell kísérni az ezekkel kapcsolatos nemzetközi fejleményeket, és a gyorsabb megoldást kínáló változat mellett célszerű magunkat elkötelezni. Ellátásbiztonságunkat növelné és gazdasági haszonnal is járna, ha a vezeték Magyarországon keresztül haladna. Ehhez célszerű lenne nyomvonalat felajánlani.

A bizottság megítélése szerint az önálló, csak stratégiai készletezést biztosító tároló, valamint a feltöltéshez és kiterheléshez szükséges infrastruktúra hosszú ideig kihasználatlanul álló létesítmény lenne, ami nem csak gazdaságilag hátrányos az országnak, hanem a vészhelyzeti működőképességet is bizonytalanná tenné. Ezért a stratégiai készletezést folyamatosan működő, kereskedelmi célokat is kiszolgáló tárolókban célszerű megvalósítani. Részben új tárolóban, részben a meglévő tárolói kapacitások igénybe vételével. Egy ilyen megoldás növeli az üzembiztonságot, csökkenti a stratégiai készlet koncentráltságából adódó hátrányokat, a földgázellátó rendszer megtáplálását kiegyensúlyozottabbá teszi. Új földgáztároló létesítése a szezonális tároláshoz is sürgősen szükséges. A javasolt koncepcionális változtatásokat a szabályozás keretében kell érvényesíteni.