Ágnes
-5 °C
2 °C

Mindjárt indul a kötelezőroham

2007.10.29. 16:43
Ismét felbolydul a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) piac, mivel a biztosítóknak a jövő évre szóló díjtarifákat és a biztosítási feltételeket legkésőbb holnapig, azaz október 30-ig közzé kell tenniük.

Az autótulajdonosoknak még egy hónapjuk van arra, hogy átnyergeljenek egy másik biztosítóhoz, hiszen akik úgy döntenek, hogy biztosítót váltanak, november 30-án éjfélig mondhatják fel írásban a szerződésüket. Több új szabály is életbe lépett.

Fel lehet mondani előbb is

További nóvum, hogy megszűnik az úgynevezett keresztféléves megfigyelési időszak. Érdemes tisztában lenni azzal is, hogy a biztosítónak lehetősége van díjtarifáját október 30. előtt bármikor (de legkésőbb akkor) meghirdetni, illetve az ügyfélnek is lehetősége van jóval az év vége előtt - akár azt több hónappal megelőzően is - felmondani a szerződését.

Fontos változás, hogy az ügyfél korábbi biztosítójának egyrészt 15 napon belül ki kell adnia a kártörténeti igazolást, hívja fel a figyelmet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete. Másrészt újdonság az is, ahogyan biztosítóváltás esetén zajlik a bonus/malus besorolás megállapítása. Amennyiben az ügyfél kártörténeti igazolást nem nyújt be, és az előző biztosító nevét és a megszűnt szerződésének kötvényszámát sem adja meg, úgy az új szerződés a legrosszabb, M04 besorolású lesz. Ha kártörténeti igazolást nem ad, de az azonosító adatokat megadja, A00 osztályba sorolják be.

Ekkor az új biztosító az új szerződés kockázatviselésének kezdetétől (átkötésnél január 1-jétől) számított 30 napon belül köteles gondoskodni a kártörténeti igazolás áthozataláról, és annak adattartalma szerint - a beérkezéstől számított 15 napon belül - visszamenőlegesen átsorolja a szerződést. Ameddig a kártörténeti igazolást nem szerzik be, vagy nem nyújtja be az ügyfél, addig a szerződés A00 osztályban marad. Azaz megszűnt az a gyakorlat, hogy az igazolás hiánya miatt 90 nap utáni M04 osztályba sorolják az ügyfelet.

A biztosítót érinti az az előírás, hogy köteles a kártérítési igény benyújtásától számított három hónapon belül a károsultnak kellően megindokolt kártérítési javaslatot tenni, ha a felelősség nem vitás, és a kárt összegszerűen megállapította. Amikor viszont a felelősséget nem ismeri el, vagy az nem egyértelmű, esetleg a teljes kárt összegszerűen nem állapította meg, akkor indoklással ellátott választ kell adjon a kárigényben foglalt egyes követelésekre.

A díjfizetés igazolásának, illetve az elmaradt díj megfizetésének hiányában érvényes (új) szerződés nem köthető. Vagyis év végi átkötéskor, illetve a nem üzembentartó-váltás miatti szerződéskötés eseteiben az üzemben tartónak be kell mutatnia a megelőző biztosítási időszakra és - amennyiben a szerződéskötésre nem a tárgyévi biztosítási időszak kezdő napját megelőzően kerül sor - a tárgyévre vonatkozó díjfizetések bizonylatait, vagy a fedezetet nyújtó biztosító díjfizetést tanúsító igazolását.

A káreseményt a károsult továbbra is annak bekövetkeztétől, illetve a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül köteles bejelenteni a biztosítónak. Ha ezt késedelmesen teszi, nem követelhet késedelmi kamatot a káresemény megtörténte és annak bejelentése közti időszakra.

Köszönjük, hogy olvasol minket!

Ha fontos számodra a független sajtó fennmaradása, támogasd az Indexet!