Nándor
8 °C
19 °C

Néha úgy érzed, mintha két valóság létezne?

Több infó

Támogasd a független újságírást, támogasd az Indexet!

Nincs másik olyan, nagy elérésű online közéleti médiatermék, mint az Index, amely független, kiegyensúlyozott hírszolgáltatásra és a valóság minél sokoldalúbb bemutatására törekszik. Ha azt szeretnéd, hogy még sokáig veled legyünk, akkor támogass minket!

Milyen rendszerességgel szeretnél támogatni minket?

Mekkora összeget tudsz erre szánni?

Mekkora összeget tudsz erre szánni?

Mindjárt indul a kötelezőroham

2007.10.29. 16:43
Ismét felbolydul a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) piac, mivel a biztosítóknak a jövő évre szóló díjtarifákat és a biztosítási feltételeket legkésőbb holnapig, azaz október 30-ig közzé kell tenniük.

Az autótulajdonosoknak még egy hónapjuk van arra, hogy átnyergeljenek egy másik biztosítóhoz, hiszen akik úgy döntenek, hogy biztosítót váltanak, november 30-án éjfélig mondhatják fel írásban a szerződésüket. Több új szabály is életbe lépett.

Fel lehet mondani előbb is

További nóvum, hogy megszűnik az úgynevezett keresztféléves megfigyelési időszak. Érdemes tisztában lenni azzal is, hogy a biztosítónak lehetősége van díjtarifáját október 30. előtt bármikor (de legkésőbb akkor) meghirdetni, illetve az ügyfélnek is lehetősége van jóval az év vége előtt - akár azt több hónappal megelőzően is - felmondani a szerződését.

Fontos változás, hogy az ügyfél korábbi biztosítójának egyrészt 15 napon belül ki kell adnia a kártörténeti igazolást, hívja fel a figyelmet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete. Másrészt újdonság az is, ahogyan biztosítóváltás esetén zajlik a bonus/malus besorolás megállapítása. Amennyiben az ügyfél kártörténeti igazolást nem nyújt be, és az előző biztosító nevét és a megszűnt szerződésének kötvényszámát sem adja meg, úgy az új szerződés a legrosszabb, M04 besorolású lesz. Ha kártörténeti igazolást nem ad, de az azonosító adatokat megadja, A00 osztályba sorolják be.

Ekkor az új biztosító az új szerződés kockázatviselésének kezdetétől (átkötésnél január 1-jétől) számított 30 napon belül köteles gondoskodni a kártörténeti igazolás áthozataláról, és annak adattartalma szerint - a beérkezéstől számított 15 napon belül - visszamenőlegesen átsorolja a szerződést. Ameddig a kártörténeti igazolást nem szerzik be, vagy nem nyújtja be az ügyfél, addig a szerződés A00 osztályban marad. Azaz megszűnt az a gyakorlat, hogy az igazolás hiánya miatt 90 nap utáni M04 osztályba sorolják az ügyfelet.

A biztosítót érinti az az előírás, hogy köteles a kártérítési igény benyújtásától számított három hónapon belül a károsultnak kellően megindokolt kártérítési javaslatot tenni, ha a felelősség nem vitás, és a kárt összegszerűen megállapította. Amikor viszont a felelősséget nem ismeri el, vagy az nem egyértelmű, esetleg a teljes kárt összegszerűen nem állapította meg, akkor indoklással ellátott választ kell adjon a kárigényben foglalt egyes követelésekre.

A díjfizetés igazolásának, illetve az elmaradt díj megfizetésének hiányában érvényes (új) szerződés nem köthető. Vagyis év végi átkötéskor, illetve a nem üzembentartó-váltás miatti szerződéskötés eseteiben az üzemben tartónak be kell mutatnia a megelőző biztosítási időszakra és - amennyiben a szerződéskötésre nem a tárgyévi biztosítási időszak kezdő napját megelőzően kerül sor - a tárgyévre vonatkozó díjfizetések bizonylatait, vagy a fedezetet nyújtó biztosító díjfizetést tanúsító igazolását.

A káreseményt a károsult továbbra is annak bekövetkeztétől, illetve a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül köteles bejelenteni a biztosítónak. Ha ezt késedelmesen teszi, nem követelhet késedelmi kamatot a káresemény megtörténte és annak bejelentése közti időszakra.