Benedek
-5 °C
5 °C

Tőkekivonás a K&H-alapokból

2003.07.09. 08:48
A K&H Equitiesnél feltárt visszaélések alapján az eddigi legnagyobb tőzsdebotrány látszik körvonalazódni. A Világgazdaságnak a K&H Bank tulajdonosa, a belga KBC bank megerősítette: kártalanítják a befektetőket. A bizalom, úgy tűnik mégis megrendült a csoportban: a K&H-alapok nettó eszközértéke június közepe óta 88 milliárdról 70 milliárdra csökkent, ami számottevő tőke kivonásáról árulkodik.
A K&H Equitiesnél a belső vizsgálat által feltárt milliárdos nagyságrendben károsult ügyfelek között piaci információk szerint megtalálhatóak a Pannonplast-felvásárlásban nyertes szereplők is. Ez alapján az ügyben elsőként panaszt tevő Állami Autópálya-Kezelő Rt. és a műanyagipari cég részvényeinek felvásárlásában részes K&H-ügyfelek tehát a sikkasztás vádjával gyanúsított Kulcsár Attila tevékenysége nyomán egyaránt érintettjei voltak a jogosulatlan tőkepiaci műveleteknek. Az ORFK hétfőn nyomozást rendelt el az ügyben. A gyanú szerint Kulcsár az elért hozamok egy részét saját céljaira használta fel.

Fiktív vagy beavatott személyek

Az egyéb károsultak kiléte abból a szempontból lehet fontos, hogy piaci szekértők szerint más brókercégek korábbi visszaéléseinél általában fiktív vagy beavatott személyek ügyfélszámláin keresztül valósultak meg a tranzakciók. Brókercégeknek ugyanis - ellentétben a bankokkal - mindig képesnek kell lenniük minden ügyfél követelését kielégíteni, azaz a vagyon náluk letétként és nem betétként van elhelyezve. A döntéshozókat azonban csábíthatja a lehetőség, hogy a rájuk bízott értékpapírokat saját javukra forgassák, hiszen megfelelő dokumentálás mellett ez a közbülső tranzakció nem tűnik fel az ügyfélnek, sőt a tulajdonosok - igaz, nem egyszerre, de - követelésükhöz is hozzá tudnak jutni.

A tőkepiaci tranzakciókat lebonyolító Keler Rt.-nél sem szükségszerűen tűnik fel az ügyfélvagyon jogosulatlan használata, ott ugyanis jelenleg brókercégenként az összesített állományt tartják nyilván. (Kivétel, amikor az ügyfél külön díjfizetés mellett kéri, hogy értékpapír-állománya nevesített alszámlára kerüljön.) Ezt segíti az a gyakorlat is, hogy az ügyfél számláján lévő teljes vagyonához csak az igénybejelentést követő napon juthat hozzá.

Mintavételes könyvvizsgálat

A tőkepiaci feltételek ismeretében - a Világgazdaság által megkérdezett szakértők szerint - kidolgozható olyan mechanizmus, amelyet a dokumentumok utólagos előállítása esetén igencsak nehéz tetten érni. Márpedig az ilyen visszaéléseket több szerv is hivatott kideríteni. Az elsődleges kontroll a cég belső ellenőrzése, amelytől leginkább elvárható a tranzakciók tételes vizsgálata. A könyvvizsgálat (a K&H Equities esetében ezt az Ernst & Young látja el) és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének ellenőrzése azonban csak mintavételes, azaz véletlenszerű kiválasztásokon, valamint a kirívó esetek vizsgálatán alapul. A jelen esetben szereplő 60-70 ügyfélszámla azonban már elegendő lehet ahhoz, hogy milliárdos nagyságrendet képviselő tranzakciókat feltűnést nem keltő több apró ügyletté porlasszanak.

Belső vizsgálat folyik

A belső vizsgálat további részleteiről szerettük volna megkérdezni a K&H, illetve a belga, holland anyabankokat is. Kíváncsiak lettünk volna, hogy vizsgálják-e a Pannonplast-finanszírozás részleteit is, illetve ellenőrzik-e az ÁAK tranzakcióinak mibenlétét. Szintén szerettünk volna választ kapni arra, hogy igazak-e azok a felvetések, amelyek szerint az állami cég nyilvánosságra hozott ügyletében szereplő kulcsdokumentumok visszadátumozására vonatkozó bizonyítékokat találtak. Az ügyben a Világgazdaság kérdésére Viviane Huybrecht, a KBC szóvivője azonban hangsúlyozta, hogy a belső vizsgálat jelenleg is tart, így annak részleteiről és eredményeiről pillanatnyilag még nem lehet és így nem is kívánnak tájékoztatni. A belga anyabank ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a brókercég károsultjai minden jogos követelésüket megkapják.

Tizenhat elmarasztaló határozat
A K&H-csoport tagjaival kapcsolatosan a PSZÁF az elmúlt öt évben 16 alkalommal hozott elmarasztaló határozatot, és összesen közel 31,7 millió forint bírságot rótt ki. A bank jogszabálysértő adatszolgáltatás miatt 15 millió, szabálytalan letétkezelői tevékenység miatt félmillió forintot fizetett. A brókercégek esetén ügyfélmegbízás szabálytalan teljesítése, tevékenységi és működési szabályok megsértése szerepelt az okok között. Egy évvel ezelőtt 6,5 milliót azért szabtak ki, mert súlyos szabálytalanságokat találtak az ügyfélszámlák kezelésénél. Az alapkezelőt szabálytalan értékpapírvétellel összefüggésben érte felügyeleti kritika.

A K&H Alapkezelő befektetési alapjai is megszenvedték az elmúlt hetek kellemetlen híreit. A piac harmadik legnagyobb szereplőjének számító alapkezelő konstrukcióiból ugyanis jelentős összegeket vettek ki az elmúlt hetekben. A K&H Pénzpiaci Alap nettó eszközértéke június második felében 79,8 milliárdról 67 milliárdra csappant meg, míg jelenleg 65 milliárd a vagyona. A K&H Kötvény Alapban június 23-ról 24-re 8,7-ről 5,6 milliárdra esett a nettó eszközérték. Ez utóbbi szintet tartja jelenleg is a befektetési alap.