Ivott, megbüntették, visszakérte a pénzt: még kamatot is kapott

2014.08.01. 15:16
Nincs reménytelen helyzet, ezt bizonyította biciklis médiamunkás kollégánk, akit egy május végi éjszakán megszondáztatott egy rendőrjárőr a pesti belvárosban: ha valaki eléggé ismeri a KRESZ-t, a rendőrséggel is simán zöld ágra lehet vergődni.

Az éjszakai ellenőrzés során a kerékpáros maga is elismerte, hogy a vacsorához megivott egy sört, aztán lecsúszott még egy, azt viszont már a helyszínen is vitatta, hogy ezzel szabálysértést követett volna el. A rendőrök a vita ellenére 5000 forintos bírsággal sújtották. Ezt a kerékpáros fegyelmezetten be is fizette, de azért nem hagyta annyiban a dolgot.

Részletes, jogszabályi hivatkozásokkal megtűzdelt levelet küldött a rendőrségnek, ahol aztán meghajoltak az érvelése előtt, és hamarosan kamatokkal együtt visszafizették a pénzt.

A levelet teljes terjedelmében közöljük. Érdemes végigböngészni, hogyan kell sikeres érvelést felépíteni.

Tisztelt Rendőrség

2014. 05. 31-én éjfél körül közúti ellenőrzés keretében igazoltattak rendőrkollégái a Budapest VI. kerületi Nagymező utcán, körülbelül a 24-es számú háznál.

Miután megkérdezték, hogy fogyasztottam-e alkoholt, és igennel válaszoltam (egyet korábban vacsorához, egyet pedig később), szondát fújattak velem, és közölték, hogy szabálysértést követtem el.

Én felhívtam figyelmüket, hogy a hatályos KRESZ előírások szerint a kerékpárosokra vonatkozó szeszesital fogyasztásból származó alkohol határértéket az általam fogyasztott mennyiség nem érheti el véleményem szerint, mivel főútvonalon kívül a KRESZ rendelkezési szerint nem vonatkozik az alkohol fogyasztási tilalom a kerékpárosokra.

Szeretném panaszomba beidézni a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ)1/1975. (II. 5.) KPM-BM rendeletet:

"4. § (1) Járművet az vezethet, aki

a) a jármű vezetésére jogszabályban meghatározott, érvényes engedéllyel rendelkezik, és a jármű vezetésétől eltiltva nincs;

b) a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, továbbá

c) a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol.

(2) A jármű vezetését az üzemben tartó nem engedheti meg, illetőleg a vezető nem engedheti át olyan személynek, aki az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek nem felel meg.

(3) Az (1) bekezdésben említett engedélyt a vezetőnek vezetés közben magánál kell tartania.

(4) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel fennállása esetén - a főútvonalon kerékpározás esetét kivéve - a kerékpárosra nem kell alkalmazni az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott korlátozást."

A kollégák szerint a Nagymező utca főútvonalnak számít, de erre felhívtam figyelmüket, hogy tudomásom szerint az a főút, amit főútvonalat jelző tábla jelez. Ezután rádión segítséget kértek, hogy utasítást kapjanak, főútról van-e szó. Mivel azt az utasítást kapták, hogy főút, megbüntettek.

Mivel azonban pont a kis mennyiségű alkohol fogyasztása miatt nem az Andrássy utat választottam, hanem kisebb utcákat, igen csak meglepetésszerűen ért a megállapítás.

Szeretném felhívni figyelmüket, hogy a KRESZ 1. számú függelékének I. bekezdésének n) pontja szerint "Főútvonal: jelzőtáblával főútvonalként megjelölt út."

Mivel a Nagymező utcán egyetlen helyen sem találtam ilyen táblát azóta sem, különösen nem a Zichy Jenő utca sarkán, ahol az utcára fordultam, így nem tartom jogszerűnek a büntetést.

További kétségeim merültek fel a szabálysértési bírsággal kapcsolatban, mivel a hivatkozott 0,11 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációnál nem találtam egyetlen jogszabályt sem, ami szabálysértést tartalmazna, még ha főútról is lenne szó. A helyszíni tájékoztatás szerint 0,10 milligramm/liter felett kell büntetni, de ilyen jogszabályi rendelkezés nem létezik.

A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 11/D. melléklet csak azt határozza meg, hogy

"nem gépi meghajtású járművet vezető vagy hajtó szervezetében 0,50 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,25 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációnál magasabb értéket eredményező szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van, amennyiben az nem minősül bűncselekménynek és a járművel

a) nem főútvonalon közlekednek 30.000 Ft

b) főútvonalon közlekednek 60.000 Ft"

a bírság összege.”

Így különösen nem értem, milyen jogalapon kellett befizetnem a szabálysértési bírságot, hiszen egyetlen jogszabály sem rendelkezik arról.

Különösen aggályosnak tartom, hogy a szabálysértési bírságnál a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 224. §-ra hivatkoztak.

Ez alapján ugyanis „(1) aki a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben (a továbbiakban: KRESZ) meghatározott közúti közlekedés szabályait megszegi, ha a 217-222. §-a szerinti szabálysértés nem valósul meg, szabálysértést követ el.

(2) A KRESZ 40-41. §-ának, valamint más megállási, várakozási vagy táblával jelzett behajtási tilalom vagy korlátozás megszegése esetén a közterület-felügyelő is szabhat ki helyszíni bírságot.”

A hivatkozott szabálysértési eljárásról szóló rendelkezés ugyanis csak a KRESZ előírásainak megsértése esetén szabható ki. Márpedig a KRESZ-ben, illetve a kapcsolódó jogszabályokban semmiféle előírás nem vonatkozik arra, hogy kerékpáros esetében a 0,25 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációnál kisebb érték jogszabályellenes lenne.

Kérem esetem kivizsgálását, és a befizetett szabálysértési bírság visszatérítését.

Üdvözlettel