'Elnök úr, nálad van a fegyvered?'

2002.09.16. 16:48
Iraknak nincs atomfegyvere, komoly veszélyt jelentenek azonban vegyi fegyverei - véli a Független Iraki Kormány ellenzéki szervezet elnöke. Husszein elnök megkeseredett, magába zárkózó ember, ezért akár saját országa területén is bevetné fegyvereit. Amerika nagyon megjárhatja a közel-keleti ország elleni szárazföldi inváziót - derült ki az iraki független kormány elnökével, al-Dulaimi sejkkel folytatott mátyásföldi beszélgetésből.
"Nézze, Irak egy más világ" - kezdte magyarázni a közel-keleti helyzetet Szemir Szabih Kelil al-Dulaimi sejk, az Iraki Független Kormány elnöke Mátyásföld egy, már karácsonyi fényekkel feldíszített villájának kertjében. A magyarul tökéletesen beszélő "államfő" Husszein tanácsadó ezredese volt egészen a rezsimmel történt szakításáig. Ekkor el kellett hagynia hazáját, távollétében halálra ítélték. Tavaly augusztusban foglalta el az ideiglenes kormány elnöki posztját.

Iraknak nincs atomfegyvere

"Nem vagyok büszke erre a képre. Sajnos idáig jutottunk" - al-Dulaimi sejk (középen)
Al-Dulami szerint hazugság, hogy Iraknak lenne atomfegyvere. Azt a sejk is elismerte, hogy az országban folytatnak ilyen irányú kutatásokat, ehhez azonban nem áll Irak rendelkezésére a megfelelő technika. "A vegyi fegyverek komolyabb problémát jelentenek" - tette hozzá. Véleménye szerint az elszigetelődött és beteg Husszeint nem érdekelné népének sorsa, ezért akár az antraxot is bevetne saját országa ellen.

A sejk összességében is elégedetlen az amerikaiak Irakkal szembeni politikájával. "Nekünk nem kell a pénzük, ezért nem kellünk nekik" - mondta. Pedig az amerikaiaknak tudnia kellene, mit akarnak Husszein bukása után. Az országot öt törzs, "öt nagy család" irányítja, a diktátor bukása után biztosan polgárháború törne ki.

Az egyetlen megoldást az jelenthetné, ha ő vehetné át a hatalmat, mivel családja elég erős a rend fenntartásához. Mint kiderült, a független kormány azért élvez viszonylagos védettséget, mert al-Dulaimi édesapja a Köztársasági Gárdánál szolgál.

Súlyos vereségre számíthatnak az amerikaiak

Al-Dulaimi életrajza
Az iraki független kormány elnöke 1963-ban született, szunnita mohamedán vallású. Általános iskolai tanulmányai nagy részét Magyarországon végezte, majd a gödöllői Török Ignácz gimnázimuban tanult tovább. Éretségi vizsgáit már Irakban tette le, majd a bagdadi jogi egyetemen szerzet diplomát. Tanulmányai végeztével az iraki Köztársásági Gárdánál szolgált ezredesi rendfokozatban. Miután szembefordult Husszeinnel, Irak elhagyására kényszerült. 1994-ben megfosztották tiszti rangjától, egyetemi végzettségétől, és távollétében halálra ítélték. Azóta a háromgyermekes családapa Európában szervezi az ellenállást Husszeinnel szemben.
Így a legmegbízhatóbb forrásból tudja, hogy nincs esélye egy Husszein elleni merényletnek. "A gárda tisztjei megvédenék" - vetette el az amerikai elnök ilyen irányú terveit. Óvná az amerikaiakat egy szárazföldi akciótól is, mivel azok, sajtótitkára, Eduardo Rózsa Flores szavai szerint "vietnami szintű veszteségeket okoznának". "Ez nem Afganisztán, ahol ötszáz szakállas papnövendéket kell legyőzni" - mondta a horvátországi hadszintereket is megjárt Rózsa. Az amerikaiaknak különben "fogalmuk sincsen", mi vár rájuk Irakban. "Nem rendelkeznek információkkal az országról" - teszi hozzá a sejk.

Irak független kormánya jelen pillanatban nehézségekkel küzd, a nyugati világ nem ismeri fel a benne rejlő lehetőséget. A nyugat hosszú ideje támogatja Ahmed Salabit, az Iraki Nemzeti Kongresszus elnökét, aki al-Dulaimi szerint "17,5 millió dollárral nem tud elszámolni". Nem meglepő, hogy az iraki ellenzék tagjait "rolexórás selyemfiúknak" nevezte az amerikai vezérkar egyik tábornoka. "A múltkor is, a New York Times lehozott egy fotót négy huszonéves srácról, mindegyikükön legalább egy kiló arany volt. Nem csoda, hogy ezt gondolják" - mondta az elnök.

Eduardo Rózsa Flores
A Bolíviában magyar apától született Rózsa Flores saját bevallása szerint már 12 éves korában forradalmárkodott Allende chillei hatalomra kerülésekor. Pinochet hatalomátvétele után érkezik Magyarországra, ahol később az ELTE BTK utolsó KISZ-titkára lesz. A horvátországi háború kitörésekor egy spanyol nyelvű lap tudósítójaként érkezik Zágrábba. Nem bírja azonban tétlenül nézni az eseményeket, a horvátok oldalán fegyvert fog, és megalapítja az I. Nemzetközi Brigádot. Kommunista gyökerei ellenére a hazai politikai életben a nemzeti oldallal szimpatizál, bár az augusztus 30-i szabadságtéri tüntetésen csalódik bennük. Most "nemzeti anarchistának" készül, hiszen "ilyen még úgyse volt".
Követségfoglalók

Ezek után várható volt, hogy az elégedetlenség erőszakba csap át. "Mi foglaltuk el Irak berlini nagykövetségét. Nem ezt terveztük" - magyarázta az elnök, hozzátéve, hogy Európa szerte ötvenezer iraki emigráns él, akik között lassan ő számít a legmérsékeltebbnek. Pedig szervezetének csak támogatásra lenne szüksége, ütőképességét már két forradalommal is bizonyította. "Az egyik alkalommal kettészakadt az ország, de nem kaptunk támogatást" - elemezte a bukás okait az elnök.

Jönnek a palesztinok

Mindezek nem törték meg az ellenzéki vezetőt, a jövő héten bemutatja kormánya névsorát, sőt az iraki vegyifegyver-programmal kapcsolatban is részletes tájékoztatást tervez. "Elnök úr, nálad van a fegyvered?" - szakította meg ekkor a beszélgetést al-Dulaimi egyik tanácsadója. Mint kiderült, a Palesztin Felszabadítási Szervezet képviselői érkeztek a mátyásföldi villába, hogy tárgyaljanak a független iraki kormány elnökével.

Az elnök nyilatkozata
Én, Szemir Szabih Kelil al-Dulaimi a mai nappal megtagadom Szaddam Husszeint és kutyáit, az ORSZÁGOMAT és NÉPEMET megnyomorítóit.
Fogadom Istenemnek és Országom népének, hogy népem felemelkedését, boldogulását, boldogságát hagyományainkhoz hűen szolgálom!

Ezennel bejelentem Hazám Népének és a Külvilágnak, hogy a vezetésemmel megalakult Irak Független Kormánya, melynek rövid távú céljai:

1. - A megbukott rezsim, hagyományainkkal és a józan ésszel ellenkező törvényeinek eltörláse!
- Az Iraki Alkotmány és jogrend visszaállítása és betartása!
2. - A jogtalanul elítéltek és bebörtönzöttek szabadon bocsátása!
- A meghurcoltak rehabilitációja!
- Az elnyomot nép elkobzott javainak megtérítése!
3. - Az orvosi közellátás azonnali megteremtése!
4. - Az új iraki gazdaság és munkahelyek azonnali megteremtése!
5. - A nemzetközi egyezményekkel és normákkal ellentétes fegyverek, fegyverzetek leszerelése, nemzetközi kontrolnál történő megsemmisítése!
6. - A szomszédos államokkal meglévő vitás kérdések azonnali békés rendezése!
7. - Az elmúlt évtizedekben a nemzetközi szervezetek és a világ száms országával kialakult tarthatatlan helyzetek, jogsárelmek gyors békés rendezése.

Ezt a nyilatkozatot SZEMIR SZABIH KHELIL AL-DULAIMI mint Irak Független Kormányának Elnöke kabinetem felhatalmazásával tettem.

Harcunkat Hazánkért Segítse Népünk, Istenünk! Allah o Akbar! Allah o Akbar! Allah o Akbar  • Tippek
  • Hírek