Emília
18 °C
26 °C

Az Európai Parlament elégedetlen

2000.12.10. 11:41
Az Európai Parlament elégedetlen azzal a legutóbbi kompromisszumos javaslatcsomaggal, amelyet a nizzai csúcstalálkozó negyedik napján terjesztett elő a francia elnökség. A francia elnökség szerint legtöbb szavazattal - harminccal - Németország, Nagy-Britannia, Franciaország és Olaszország rendelkezne, a tagjelölt országok sorából Magyarország tizenegy szavazatot kapna.
Az Európai Parlament elégedetlen azzal a legutóbbi kompromisszumos javaslatcsomaggal, amelyet a nizzai csúcstalálkozó negyedik napján terjesztett elő a francia elnökség.

A szavazatok újrasúlyozására tett javaslattal kapcsolatban Elmar Brok, az EP külügyi bizottságának elnöke azt kifogásolta, hogy a képlet egyre bonyolultabbá válik, ami a tanácsban megnehezíti, a polgárok számára pedig hovatovább áttekinthetetlenné teszi a döntéshozatalt.

Brok azt is bírálta, hogy az Európai Parlament módosítandó összetételére tett legutóbbi javaslatával az elnökség megszegte azt - az amszterdami szerződésben rögzített - elvet, amely szerint a képviselők száma nem haladhatja meg a hétszázat - a javaslat szerint 738-ra emelkedne.

'Katasztrofális' brit ellenállás

Szerinte ezzel megnehezítik a parlament munkáját, noha a létszámkorlát átlépését semmi nem indolta volna. Mindössze azért történt meg, mert néhány tagállam elégedetlen volt a képviselői helyeknek az előző tervezetben javasolt megosztásával (amelyben még tartották a 700-as plafont), s az elnökség a módosításokat csak a felső határ átlépésével tudta megvalósítani.

A külügyi bizottság elnöke "katasztrofálisnak" nevezte, hogy a britek merev ellenállása miatt adózási ügyekben nem lehet megvalósítani az egyhangúságról a minősített többségi szavazásra való áttérést.

Súlyos kifogásokat hangoztatott az Európai Parlament a minősített többségre való áttérésnek a közös külkereskedelmi és a kohéziós politikában, valamint a bel- és igazságügyek területén javasolt módjával szemben is, amely még mindig számos egyhangúlag meghozandó döntést feltételez.

Jelenlegi formájában elfogadhatatlan a tervezet

Pozitívnak nevezte ugyanakkor Brok az Európa jövőjéről szóló nyilatkozat elfogadását, amely szerint a tagországok 2004-ben újabb kormányközi konferenciát hívnak össze a közösségi és tagállami hatáskörök megosztásának, a szerződések átszerkesztésének és leegyszerűsítésének, valamint az alapjogok európai chartája végleges státusának a megvitatására.

Pillanatnyilag adott formájában azonban az Európai Parlament nem tudná elfogadni a nizzai szerződés tervezetét - szögezte le Elmar Brok.

A módosítandó javaslat

Az Európai Unió nizzai csúcsértekezletén vasárnap délelőtt tette közzé a francia elnökség legújabb, immár harmadik javaslatát a leghevesebben vitatott intézményi reformmal, az országonkénti szavazatok újraszabályozásával kapcsolatban.

Magyarország 11 szavazatot kapna
Németország, Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország - egyformán 30 szavazattal rendelkezne a szótöbbséggel eldöntendő kérdések szavazásánál. A további sorrend: Spanyolország 28, Hollandia 12, Görögország, Belgium, Portugália 11-11, Svédország, Ausztria 9-9, Dánia Finnország, Írország 7-7, Luxemburg 3.

A tagjelöltek tervezett szavazatarányai: Lengyelország 28, Románia 13, Csehország, Magyarország 11-11, Bulgária 9, Szlovákia 7, Litvánia 5, Lettország, Szlovénia, Észtország 4-4, Ciprus, Málta 3-3.

Általában arányjavítás

A szombati javaslatokhoz képest tehát javítottak Hollandia, s kisebb mértékben a nála kisebbek pozícióin. A tagjelölteket tekintve inkább a nagyok pozícióját javították: Lengyelország 2-vel, Románia, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Bulgária 1-1 szavazattal többet kapna, Litvánia 1-el kevesebbet, a többiek változatlanul maradnának.

Az arányjavításokat lényegében a szavazatok összesített számának emelésével érték el. Összesen 337 szavazat lenne. A javaslat része, hogy minősített többséghez az államok számszerű többsége is kellene. A vétóképes kisebbség küszöbe 91 szavazat lenne. Az új elnökségi javaslatról megkezdődött az alkudozás, ami persze összefonódik az Európai Parlamentre leosztott újabb mandátumarányokkal és esetleg más kérdések kölcsönös összekapcsolásával is.